Văn Điếu Quốc Hận 30 tháng 4

 

 

 

Hôm nay Ngày Quốc Hận 30 tháng 4

46 năm xa Tổ Quốc

Quân dân Việt Nam Cộng Ḥa

Ngh́n trùng nổi đau

Ngậm ngùi hồi tưởng….

Cộng nô theo lệnh Nga Tàu

Vào nam xâm lược, gây bao tội t́nh

Than ôi vận nước điêu linh

Anh hùng tử sĩ hy sinh chẳng màng

Nhớ từ thuở miền nam hào hiệp

Giơ bàn tay đón tiếp di cư

Đă sáng tỏ

Cộng ḥa, dân chúng ấm no

Cộng nô, dân tộc nằm co đầy đường.

Ngày Quốc Hận đau thương năm đó

Toàn Việt Nam nhuộm đỏ oan khiên

Dân t́nh đói khổ triền miên

Hận thù chồng chất hai miền Bắc Nam

Ai cũng tưởng, giang san đổi mới

Chiến tranh tàn, phất phới tương lai

Nào ngờ giặc cộng ra tay

Đẩy dân ra biển, nuôi loài cá tôm

Kinh tế mới, ngăn sông, cấm chợ

Đổi tiền Hồ, thầy, thợ, trắng tay

Dân lành gặp nạn ai hay

Nhà tan cửa nát, tháng ngày tả tơi

Gái làm điếm, trai thời nô bộc

Toàn Việt Nam bổng chốc tang thương.

Giặc Tàu ḍm ngó quê hương.

Cộng nô bán nước, mười phương thập thành

Dân vùng dậy đấu tranh, đả đảo

V́ quê hương xương máu Việt Nam

Tù nhân chính trị, dân oan

Gông cùm xiềng xích chẳng màng tấm thân

Nay đă rơ

Ngày xưa nô lệ đói meo

Ngày nay độc lập, cổ đeo hai tṛng

Quốc nội, hải ngoại một ḷng

Đấu tranh giữ nước, non sông Lạc Hồng

Chiến sĩ vong thân

Đồng bào tử nạn

Hồn thiêng sông núi

Chứng giám ḷng thành

Trầm hương nghi ngút

Theo khói mong manh

Bay về cố quốc

Thượng hưởng!

 

 

Mũ Đỏ Nguyễn văn Lập cẩn lập

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính