Starting a direction -

Khởi điểm một hướng đi

 

 

Minh Uyên Nakashima – VNHTD – USA

 

 

Normally, after a big event that can be related to personal matters or national or global. Each of us sometimes spare time to analyze to think and try to find out a better direction to excellent life.

 

Base on a proverb “improve oneself, administrative family matters, governing national matters, and then pacifying global matters”.

 

An Oriental gentleman is more careful than any one else. He focuses and analyzes every single action daily himself. Master Tang Tzu ( 505 BC) said: “be alert yourself three times a day” and old scholar three thousand years of longing said: day by day to be new, day after day must be newer” to remind himself to be a better to serve the people.

 

Our ancestors had been alerted themselves like that at many levels; therefore, we did have an excellent general whose name is Tran Binh Trọng (13th century - General was a member of the royal family of the Tran dynasty) who said to his enemy that he: “would rather be in hell in the South (Vietnam) than be a duke in the North (China)”. General Mạc Đăng Dung sharpened his sword under the moonligt to swear to defeat the enemy. General Phan Thanh Giản: “loyalty to the king, which is known by God, accepting to be exploded the body all ghosts would know”. Nguyễn Thái Học was a Vietnamese revolutionary who was the founding leader of the Việt Nam Quốc Dân Đảng, the Vietnamese Nationalist Party said: “die for country, the death is glorious, my spirit is comfortable, my heart is easily breathing”.

 

Those are some individual examples self alert are shining everlasting.

 
However, Vietnamese history has been confirmed about the alert of the whole nation. First, after a terrible diversity in the 10th century that leaded to unify of Van Thang Vương Đinh Bộ Lĩnh. Second, in the 15th century, Binh Định Vương Lê Lợi can lead people when they were under a crushing ruling from Ming dynasty.

 

April 30, 1975 is a big event that placed all Vietnamese in a necessary circumstance of thinking and position of alert. After the war, the winner and defeated people as well both have some necessary personal matters and national problems to be concerned.

 

Defeated people who were lucky escaped fast enough to aboard and some were stuck and were placed under the iron arms of enemy both parts have the same chance to look back and analyze about their mistaskes in the past, think back bitter about allies relationship, and then feel sorry for their life at the present time.

 

The winners, though many years running head first to involve in a blood fight in civil war that they thought they served for great ideal. Unfortunately, at the end, they were open their eyes to the real world with cruel economic benefits, facing with hypocrite doctrine that was ugly unmasked.

 

The awake of many generations that lead to restoration along and all directions for the people. And through the progress of history, at this bitter time, the people of Vietnam again self awake.

Each one of us, do we seriously look back ourselves yet to accompanist with the awake of the people? This awake will lay the foundation for glorious restoration for the next Viet generations.

 

 

Khởi điểm một hướng đi

 

 

Thường thường, sau những biến cố quan trọng, gần th́ liên quan tới bản thân, tài sản cá nhân, xa th́ liên quan đến cả quốc gia đại cuộc, mỗi người trong xă hội đều để ra khoảng thời gian dài để phân tích, để suy tư và cố gắng t́m ra một đường hướng cải thiện, hoàn chỉnh nếp sống.


Với chủ trương phải tu thân, tề gia rồi mới nói đến chuyện trị quốc, b́nh thiên hạ, người quân tử Phương Đông c̣n cẩn trọng hơn nữa, phân tích suy tư từng hành vi trong ngày của ḿnh.

 

Tăng Tử là một Nho Gia thời Xuân Thu từ 505 trước Tây Lịch đă nêu ra châm ngôn: “Nhất nhật tam tỉnh ngộ thân” tức: một ngày phải tự suy xét phản tỉnh bản thân ba lần. Nho Gia từ hơn 3000 năm trước đă nêu lên châm ngôn: “Nhật tân, nhật nhật tân, hựu nhật tân” tức nhắc nhở chính bản thân phải tự tỉnh để mỗi ngày một mới mẻ để được xứng đáng hơn.

 

 Tiền nhân Việt đă tu thân, đă tư tỉnh như thế nào để có tướng Trần B́nh Trọng đă hét lớn trước giặc thù nhà Nguyên: “Ta thà làm quỉ nước Nam, chớ không làm vương đất Bắc”! Đă có tráng sĩ Mạc Đăng Dung mài kiếm dưới trăng thề diệt kẻ thù phương Bắc. Đă có quan tướng Phan Thanh Giản đă để lại danh ngôn trước khi tuẫn tiết: “Hết dạ giúp vua trời đất biết – Tan ḿnh v́ nước quỉ thần hay”! Đă có đảng trưởng Nguyễn Thái Học ung dung trên đoạn đầu đài khí phách ngôn: “Chết v́ Tổ Quốc, cái chết vinh quang, chí ta sung sướng, ḷng ta nhẹ nhàng”!

 

 Những tấm gương tu thân, tự tỉnh đó ngàn đời vằng vặc như đôi vầng nhật nguyệt sáng soi kim cổ. Tuy nhiên, đó mới chỉ là tự tỉnh có tính cách cá nhân. Trong Lịch Sử Việt c̣n có biết bao điều minh chứng về những sự phản tỉnh lớn lao của cả dân tộc đưa tới sự phục hoạt lớn lao cho giống ṇi Việt như:

 

-Cuộc phản tỉnh lớn lao về sự chia rẽ qua cuộc phân tranh đă đưa đến sự thống nhất thời Vạn Thắng Vương Đinh Tiên Hoàng.

 

-Cuộc phản tỉnh cùng khắp đất nước về nạn ngoại xâm với sự bóc lột dă man của giặc Minh, đă đưa đến cuộc chiến thắng oanh liệt của B́nh Định Vương Lê Lợi.

 

Biến cố ngày 30 tháng 4 năm 1975, đă đặt dân Việt vào t́nh trạng cấp thiết phải suy tư, phải tự tỉnh. Sau cuộc chiến Quốc – Cộng, kẻ thắng, người bại đều có những vấn đề thiết yếu liên quan đến chính bản thân, cũng như liên quan tới đại cuộc quốc gia.

 

Người bại binh miền Nam, dù đă thoát thân ra ngoại quốc định cư, hay c̣n bị kềm tỏa trong xiềng xích của giặc thù đều có nhiều dịp để nh́n lại những lầm lỡ của ḿnh trong quá khứ, những mỉa mai cho “t́nh đồng minh Việt – Mỹ”, để rồi ngậm ngùi cho cuộc sống hiện tại.

 

“Kẻ thắng cuộc” miền Bắc, bao nhiêu năm đê đầu vào cuộc huyết chiến tương tàn mà họ mang ảo tưởng chiến đấu cho lư tưởng Cộng Sản rốt cuộc cũng sẽ phải sáng mắt ra trước những thực tế phũ phàng tụt hậu và bị lột trần là tội đồ dân tộc, đất nước.

 

Những sự tự tỉnh của nhiều thế hệ liên tiếp đă, đang và sẽ là tất yếu dẫn tới cuộc phục hoạt suốt dọc và toàn diện cho Dân Tộc Việt.

 

Và, … trong diễn tiến của Lịch Sử, trong giai đoạn đắng cay này, dân Việt tự tỉnh. Chúng ta, mỗi người trong chúng ta đă nh́n lại bản thân và suy xét trong sự tự tỉnh chung của Dân Tộc, làm căn bản cho một cuộc phục hoạt huy hoàng của trăm gịng giống Việt đang cận kề.

 


Minh Uyên Nakashima

Việt Nữ HOA TỰ DO.

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính