Chống Việt cộng là chống Tàu cộng và ngược lại

 

TS. Mai Thanh Truyết


 


- Bạn không tin ư? Có những câu hỏi được đặt ra như sau:

 

- Nếu biểu t́nh chống Tàu cộng th́ Việt cộng sẽ làm ǵ?

 

- Nếu toàn dân biểu t́nh lật đổ Việt cộng th́ Tàu cộng sẽ làm ǵ? 

 

Chắc chắn TC sẽ không ngồi yên để tay sai của nó bị lật đổ dễ dàng! V́ nếu Việt Nam có chính quyền dân chủ th́ chính quyền này sẽ phá vỡ hết kế hoạch xâm lược Việt Nam của Tàu cộng. Lấy lư do chống Tàu làm nền tảng đấu tranh để tạo nên sự đoàn kết dân tộc và đặt Việt cộng vào thế chống đỡ thụ động là một phương cách hữu hiệu nhất hiện nay! 

 

Nhưng nếu giả sử Việt cộng đổi chiều và chống Tàu cộng th́ dân Việt có nên tha thứ và góp tay với họ chống Tàu cộng hay không? Đây là giả thuyết không thể xảy ra. V́:

 

- Thứ nhất, TC đă kiểm soát hầu hết thành phần lănh đạo của đảng CSVN rồi. Việt cộng khó có thể thoát ra khỏi sự chi phối và kềm kẹp của Tàu cộng. 

 

- Thưa hai, CSVN nếu có “đổi chiều” th́ may ra chỉ có thành phần thấy rơ dă tâm của TC và có khuynh hướng mở ra thế giới tự do. Tuy nhiên, với cơ chế chuyên chính vô sản đang áp dụng hiện nay, tỷ lệ người CS “đổi chiều” trên sẽ chiếm tỷ lệ rất ít và sẽ nằm trong thành phần đảng viên cấp thấp, không hưởng đặc quyền đặc lợi nhiều. Ngoài ra không c̣n hy vọng “đổi chiều” nào với những “nhóm lợi ích” gồm các thành phần chóp bu của đảng cần phải thuần phục TC để bảo vệ quyền lợi và sinh mạng của chính ḿnh.

 

- Thứ ba, CSVN thừa hiểu khả năng của Việt Nam dưới “sự lănh đạo” của CSVN th́ không thể chống Tàu cộng. Họ biết rằng Việt Nam không thể chống Tàu với khả năng quân sự của ḿnh mà phải dựa vào Mỹ và các nước khác. Nhưng trong trường hợp này th́ sẽ chẳng có quốc gia dân chủ nào muốn mất tiền và hy sinh mạng sống công dân ḿnh để giúp một nước độc tài cộng sản. Mỹ và thế giới tự do sẽ chỉ giúp khi CSVN từ bỏ độc tài và dân chủ hóa đất nước. 

 

 

1. Phong trào đấu tranh ở Việt Nam

 

Lúc khởi đầu của một phong trào đấu tranh th́ chưa cần thiết có tổ chức bao trùm hay tổng lănh đạo v́ sẽ dễ bị dập tắt như kinh nghiệm trong quá khứ và hiện nay. Các hoạt động sẽ an toàn hơn nếu chỉ thực hiện trong phạm vi cá nhân hay nhóm nhỏ. Đây là điều cần thiết trong lúc các lực lượng đối kháng c̣n yếu ớt để tránh tổn thất. Cho đến khi phong trào phản kháng lan rộng th́ tự nhiên nhiều cá nhân hay nhóm nhỏ sẽ t́m đến nhau cùng làm việc để đạt kết quả cao nhất. 

 

V́ thế tổ chức là chuyện cần thiết, nhưng tổ chức sẽ đến một cách tự nhiên khi phong trào chống đối lên mạnh. Ngược lại, tổ chức trong giai đoạn khởi đầu lại là một suy nghĩ thô thiển, tập hợp tự phát nhiều hơn qua kinh nghiệm các cuộc biểu t́nh trong quá khứ và nhứt là các cuộc biểu t́nh ở Sài G̣n ngày 5/3, 12/3 và trước chợ Sài G̣n ngày 14/3, biểu t́nh chỉ có biểu ngữ và không thấy bóng dáng lá cờ Vatican. Tự phát nhưng lần lần đi vào quy cũ hơn và thành phần lănh đạo sẽ từ đó mà “lộ diện” ra một khi tập hợp được một lực lượng áp đảo mà công an, côn đồ không thể triệt hạ được. 

 

 

2. C̣n phương pháp đấu tranh th́ sao? 

 

Chỉ có một phương pháp duy nhất là đấu tranh bất bạo động. Bất bạo động là h́nh thức đấu tranh ôn ḥa dựa vào sức mạnh của lẽ phải, chính nghĩa và ḷng dân. 

 

Sức mạnh của bất bạo động không nằm ở các phương tiện bạo lực như súng đạn mà ở ư chí. Bất bạo động nhắm vào con tim người cầm súng nhằm mục đích khuyên nhủ họ quay súng ngược lại nhà cầm quyền (điều nầy khó xảy ra, v́ có thể nói, tuyệt đại đa số người CS không có con tim Việt). Thực tế này đă từng xảy ra và là một hiện thực như trường hợp Liên Xô, Đông Âu, Tunisia hay Ai cập. Bất bạo động c̣n là phương pháp đấu tranh đạt kết quả trong thời gian ngắn nhất với ít tổn thất nhân mạng nhất. Các cuộc biểu t́nh của người yêu nước và dân oan trong nước gần đây là h́nh thức bất bạo động. Tuy mỗi lần chỉ với khoảng vài trăm người nhưng kết quả sau đó đă gây tiếng vang toàn thế giới, và chỉ sau năm năm tính từ các cuộc biểu t́nh vào mùa hè năm 2011, mọi người dân Việt đều đă ư thức hành động xâm lược của Tàu cộng và chủ trương bán nước của ĐCSVN. 

 

Nhưng chúng ta cần phải hiểu rơ là nguyên tắc bất bạo động không đồng nghĩa là khi “chúng ta ngồi tọa kháng” hay “đi biểu t́nh”, rồi mặc nhiên chấp nhận những đ̣n thù đàn áp của công an hay côn đồ của chế độ. Sự phản kháng tự vệ để bảo vệ bản thân và chính nghĩa có thể đưa đến đổ máu. Và chính các sự đổ máu nầy mới là tiền đề cho công cuộc đại đoàn kết dân tộc trong việc... đuổi CSVN về Tàu.

 

 

3. Về lời kêu gọi lần hai của Cha Lư 

 

Lời kêu gọi nhằm tiếp tục Biểu T́nh Ôn Ḥa đồng loạt toàn quốc Chúa Nhật 12-3-2017 và mỗi Chúa Nhật hoặc ngày nghỉ suốt năm 2017, để Bảo Vệ Sự Sống và Cứu Quốc Dân thoát Tàu Cộng 

 

Qua thư Cha Lư cảm ơn Quốc Dân Đồng Bào đă hưởng ứng đồng loạt Biểu T́nh ngày Chủ nhật 05-3-2017 vừa qua, tuy chưa thành công như mong muốn, nhưng đă đạt được đáp ứng của mọi tầng lớp dân chúng được kêu gọi từ Bắc chí Nam, đặc biệt ở các thành phố lớn.

 

Cha Lư đă phân tích về nguyên nhân của Đại thảm họa của Tổ Quốc và Dân tộc Việt hiện nay và những suy nghĩ về việc Chúng ta phải làm ǵ?

 

Riêng hai điều 7 và 8 trong nguyên nhân của đại thảm họa, thiết nghị mỗi người trong chúng ta cùng chiêm nghiệm và tự soi rọi lấy chính ḿnh để từ đó xác định vị trí của một người con Việt như thế nào. Đó là:

 

* Quốc nội: Số ít chưa nhận ra đại họa Tàu Cộng. Trong số Dân đă nhận thức được đại họa của Quốc Dân, th́ đa số Dân quá ù ĺ thụ động, kể cả hàng ngũ Chức Sắc các Tôn giáo, Nhân sĩ, Trí thức, chỉ thở dài thất vọng hoặc khóc, mà không biết nên làm ǵ.

 

* Hải ngoại: Chưa tập trung vào hai mục tiêu then chốt trong giai đoạn này là: Chống Formosa - Bảo vệ môi trường - Bảo vệ Sự Sống và Chống Tàu Cộng. Suốt gần 5 ngàn năm qua, chống ngoại xâm luôn là lư do giúp đoàn kết Quốc Dân Việt dễ hiệu quả nhất. Hiện nay, mục tiêu chống Tàu Cộng vừa giúp Quốc Dân đoàn kết, vừa phân hóa hàng ngũ Việt Cộng thành 4 phe, vừa lôi kéo 3/4 phe của VC đứng về phía Toàn Dân. Nếu chúng ta tập trung vào mục tiêu lật đổ chế độ CS, th́ vô t́nh chúng ta giúp 4 phe VC đoàn kết lại thành 1 khối. Trong mục tiêu Thoát Trung đă bao hàm mục tiêu Thoát Cộng đương nhiên đến. Thoát Trung hiệu quả th́ đương nhiên cũng Thoát Cộng, không cần hô lên.

 

 

4. Tuổi trẻ Việt Nam

 

Vừa qua, một clip độc đáo trên mạng xuất hiện với những lời kêu gọi của tuổi trẻ Huỳnh Quốc Huy, một người trẻ với kiến thức chính trị, quân sự, kinh tế, xă hội trên thế giới thật độc đáo, ứng hợp với t́nh h́nh toàn cầu trong thời điểm hiện tại. Huỳnh Quốc Huy là một nhà tranh đấu trẻ, đă đứng dậy, không sợ hăi trước sự đàn áp của CSVN, công khai sử dụng phương tiện truyền thông mạng kêu gọi toàn dân trong nước, bộ đội, công an của chế độ hăy cùng nhau đoàn kết chống ngoại xâm, không đặt nặng sự thù hận chế độ hiện tại lên trên ḷng yêu nước cùng chung bảo vệ tổ quốc. 

 

Anh kêu gọi những thành phần bộ đội, công an đừng v́ miếng cơm manh áo đành phải cam tâm phục vụ cho chế độ sắt máu của CSVN trong việc chống Tàu. 

 

V́ trong công an và bộ đội, chỉ có thành phần chóp bu mới rấp tâm làm thái thú cho TC; dù sao hai thành phần kể trên vẫn c̣n có những người c̣n nhứt điểm lương tâm mà xoay trở về với dân tộc.

 

Đây là một quan niệm đấu tranh mới của giới trẻ quốc nội, nhằm mục đích tách rời công an, bộ đội ra khỏi “ṿng kim cô” của đảng, và xóa tan cơ chế chuyên chính vô sản của ĐCSVN hầu ḥa nhập vào ḍng sinh mệnh của dân tộc, sống chết cùng dân tộc trong sứ mệnh mang lại tự do dân chủ cho Đất và Nước của ông cha truyền lại!

 

 

18.03.2017

TS.Mai Thanh Truyết

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính