Tháng Tư Đen

không quên tội ác Việt-cộng

NGÀY QUỐC HẬN (30-4-75)
 Quê hương tôi sau ngày "giải phóng" !
Khắp nơi nơi giặc Cộng lan tràn
Dân lành đói rách lầm than
Non sông nhuộm đỏ điêu tàn thê lương.

T́m tự do lên đường tỵ nạn
Bao dân lành chôn xác đại dương
Người đi kẻ ở sầu thương
Xa ĺa tổ ấm dặm trường lưu vong.

C̣n đâu nữa non sông hoa gấm
Việt Nam yêu tươi thắm mộng mơ
Núi đồi phong cảnh nên thơ
Phố phường tấp nập bầy giờ c̣n đâu ?!

Thương quê mẹ nhuốm màu tang tóc
Kể từ ngày "thống nhất" giang sơn
Toàn dân nuốt lệ căm hờn
Chờ ngày quật khởi dẹp phường gian manh

***


"Đảng" truyền rao mười ngày học tập

Bao quân nhân tấp nập lên đường
Đưa chàng ḷng thiếp vấn vương
Mười hôm ngắn ngủi dễ thường không đi.

Thời gian trôi hạn kỳ chấm dứt
Chàng ra đi nay vẫn chưa về
Ngóng trông chờ đợi năo nề
Xuân qua Đông lại ngày về vắng tin.

Nhớ thương ai ngày đêm ṃn mỏi
Thiếp ḍ la t́m hỏi khắp nơi
Hay tin chi xiết rụng rời
Núi rừng Bắc Việt phương trời xa xăm !

***


Kể từ đó tháng năm buồn tẻ

Vợ xa chồng con trẻ thiếu cha
Thương chàng đày đọa miền xa
Thiếp nuôi con dại lệ nḥa đêm đêm !

Lỗi tại ta quá tin vào "Đảng"
Khuyên chàng theo "Cách mạng" mười hôm
Mười hôm tái ngộ vợ con
Nào hay cách biệt núi non ngàn trùng !

Ai biết được tim ḷng lang sói
"Đảng" gian manh độc ác kinh hồn
Bao giờ mới được trùng phùng
Hay là đă chết núi rừng thâm u ?!

Ba mươi ngày ấy tháng Tư
Toàn dân nhớ măi thiên thu oán hờn !!!!....

Ly Hương

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính