Tiếng Việt và Chữ Vẹm

hay là Chữ Nghĩa Việt cộng

 

Ls. Lê Duy San

 

 

Tiếng Việt ta không biết có từ bao giờ. Có thể là bốn ngàn (4000) năm tức là kể từ khi chúng ta có văn hiến hay hơn nữa. Nhưng chữ Việt (1) th́ chắc chỉ mới có khoảng hơn trăm (100) năm nay nghĩa là từ khi nước ta bị người Pháp đô hộ hoặc hơn một chút, từ khi có những ông Cố Đạo tới nước ta để truyền bá đạo Thiên Chúa.

 

Với trên một ngàn năm bị người Tầu đô hộ, dĩ nhiên văn hóa của chúng ta, nói chung, tiếng Việt của chúng ta, nói riêng, không thể không bị ảnh hưởng, mà trái lại c̣n bị ảnh hưởng rất sâu xa và nặng nề của chữ Hán. Ông Văn Tấn Trường trong bài “Một vài suy nghĩ về Hán Tự” đă viết: “Tiếng Hán Việt (2) chiếm 60 - 70 % trong ngôn ngữ Việt Nam, loại trừ tiếng Hán Việt để làm trong sáng tiếng Việt th́ quả thật là một “mission impossible”.

 

Tôi không tin tiếng Hán Việt nhiều đến thế, nhưng nếu có ai nhờ tôi viết một bài văn hay làm giùm một bài luận hoàn toàn bằng tiếng Việt th́ qủa thật tôi chịu thua. Tôi không thể làm nổi v́ nhiều chữ, quả thật tôi không biết đó là chữ Hán, chữ Hán Việt, hay chữ Nôm (3). Mà dù có biết chăng nữa, nhiều chữ nếu chuyển sang chữ Việt nó cũng ngô nghê, tức cười, nhiều khi c̣n khó hiển hơn là dùng chữ Hán Việt.

 

Trước năm 1975, hầu như không có tranh căi ǵ nhiều về tiếng Việt, chữ Việt, ngoại trừ một vài tranh căi nhỏ về chữ I và Y (Thanh Thúy hay Thanh Thúi, li do hay lư do, qúy vị hay qúi vị v.v…) hoặc có G hay không có G (sáng lạng hay xán lạn). Nhưng từ khi bọn Cộng Sản Hà Nội cưỡng chiếm được miền Nam, th́ tiếng Việt, Chữ Việt đă bị Ngụy Quyền Cộng Sản Việt Nam thay đổi rất nhiều.

 

Thực ra th́ chữ Việt đă được thay đổ từ lâu, ngay từ khi thời bọn Cộng Sản c̣n ẩn núp dưới hai chữ Việt Minh tức là từ ngày 19/8/1945, ngày bọn chúng cướp được chính quyền từ chính phủ quốc gia Trần Trọng Kim. Chính v́ thế mới có chữ Vẹm và tiếng Vẹm,. Nhưng dưới sự cai trị độc đoán và tàn bạo của chúng, không ai dám lên tiếng sợ bị chụp mũ là phản động. Măi tới khi người Việt tỵ nạn ở hải ngoại bắt đầu bắt đầu xuất bản sách báo và nhất là khi các quân nhân và công chức của chế độ VNCH phải đi “học tập cải tạo” được trở về và được ra đi định cư ở Hoa Kỳ theo chương tŕnh HO, vô t́nh mang theo một số tiếng Vẹm, th́ vấn đề sử dụng tiếng Vẹm, chữ Vẹm đă được nêu lên và bàn luận rất nhiều.

 

Thế nào là Tiếng VẸM? Thế nào là chữ VẸM?

 

Thực ra thi tiếng Vẹm cũng là tiếng Việt, nhưng v́ dùng chữ của Vẹm đặt ra để nói, nên được gọi là tiếng Vẹm. Cũng như tiếng Bắc, tiếng Trung, tiếng Nam cũng là tiếng Việt mà thôi. Nếu dùng chữ của miền Bắc mà nói th́ ta bảo là nói tiếng Bắc, nếu dùng chữ của miền Trung để mà nói, th́ ta bảo là nói tiếng Trung và nếu dùng chữ của miền Nam mà nói th́ ta bảo là nói tiếng Nam. Thí dụ, ta hỏi: Đi mô? Chữ “mô” là chữ người miền Trung dùng. Ta nói “Đi mô” tức là ta đă nói tiếng Trung. Hoặc ta nói: “Tía nó chết rồi. Chữ “tiá” là chữ miền Nam. Ta dùng chữ “tía” để nói, tức là ta đă nói tiếng Nam.

 

Chữ Vẹm cũng thế, cũng là chữ Việt. Nhưng v́ nó là chữ của tụi Vẹm đặt ra KHÔNG ĐÚNG CÁCH, KHÔNG THEO MỘT NGUYÊN TẮC hay QUY LUẬT NÀO CẢ, nhiều chữ đọc lên, nghe rất ngô nghê và tức cười, nên ta gọi nó là chữ Vẹm.

 

Cũng trong bài “Một vài suy nghĩ về Hán Tự”, ông Văn Tấn Trường cho rằng “Có một dạo ở đầu thập niên 80, nghe nói chính phủ Việt Nam (ư nói Cộng Sản Việt Nam) đưa ra phong trào làm trong sáng tiếng Việt bằng cách thoát ly tiếng Hán Việt. Nếu qủa thật đă có phong trào này và phong trào này đă được đưa ra th́ chắc phải nhiều người biết. Vậy mà chẳng thấy ai nói tới. Không biết ông Trường nghe tin này ở đâu.   Thiển nghĩ, một khi bọn chúng muốn đưa ra một phong trào nào, một chính sách ǵ, bao ǵơ chúng cũng có chủ trương, có mục đích. Phong trào này, nếu có, th́ chủ trương, mục đích của chúng là ǵ? Với chủ trương để “Thoát ly tiếng Hán Việt”? Với mục đích để bài Trung Quốc? Nếu đúng như vậy th́ dân tộc ta đă khá, nước ta đă không bị bọn chúng đem đất, đem biển dâng cho Tầu.

 

Trong bài “Nỗi Buồn Tiếng Việt…”, ông XYZ cũng nghĩ rằng “Với chủ trương nôm na hóa ngôn ngữ Việt, tập đ̣an Cộng Sản (Việt Nam) nắm quyền đă lạm dụng từ thuần Việt qúa mức, trở thành thô tục như “xưởng đẻ” dùng cho “nhà bảo sanh”, “nhà ỉa” dùng cho nhà “vệ sinh”, hay “linh thủy đánh bộ” dùng cho “thủy quân lục chiến” v.v…, và đặt ra nhiều từ sai hẳn với nguyên nghĩa”.

 

Theo thiển ư, bọn Cộng Sản Việt Nam đă tạo ra một số chữ khác thường mà ta gọi là chữ Vẹm v́ những lư do sau:

 

1/ Muốn tiêu hủy tất cả những ǵ mà chúng gọi là “tàn dư của Mỹ Ngụy”

 

Thực vậy, ngay sau khi cưỡng chiếm được miền Nam, việc đầu tiên mà chúng làm là bắt dân chúng phải tiêu hủy tất cả các văn hóa phẩm của miền Nam như sách báo, phim ảnh, băng nhạc v.v…Do đó, một số chữ của người Việt quốc gia dùng, dù hay ho, lịch sự tới đâu, chúng cũng muốn xoá bỏ. Thí dụ nơi để chúng ta bài tiết ra ngoài (tiểu tiện hoặc đại tiện), xưa ngưới Bắc gọi là nhà xí, người Nam gọi là nhà cầu. Hai tiếng này nghe không được lịch sự cho lắm nên đă được chúng ta đổi là nhà vệ sinh. Ấy vậy mà chỉ v́ muốn khác người, bọn Cán ngố đă bỏ đi và thay thế bằng hai chữ nhà ỉa. Phải chăng đà tiến hóa theo chủ nghĩa xă hội của bọn Cộng Sản Việt Nam là như vậy? Chẳng trách dân Việt Nam được bọn chúng cai trị, được bọn chúng “giải phóng” đă  mỗi ngày một khổ cực, mỗi ngày một ngu si, dốt nát. 

 

2/ Để dễ khám phá ra những thành phần mà chúng coi là “phản động hay đối nghịch”.

 

Bọn Cộng Sản Việt Nam, chúng chỉ muốn chữ chúng dùng phải khác người, hay nói cho đúng hơn, là khác chữ của người Việt quốc gia dùng mà thôi chứ không phải chúng muốn “thoát ly tiếng Hán Việt” như ông Văn Tấn Trường nói, hay “muốn nôm na hoá tiếng Việt” như ông XYZ đă nhận định. Điều này đối với bọn chúng rất quan trọng, nhất là trong thời chiến, v́ giúp cho chúng dễ phân biệt người đang sống tại vùng chúng đang kiểm soát với những người đang sống ngoài vùng chúng kiểm soát để chúng dễ khám phá ra những thành phần mà chúng cho là đối nghịch, phản động.  

 

V́ vậy, chữ chúng đặt ra hay dịch ra, chúng không cần biết là Hán hay Nôm, thanh hay tục, trong sáng hay tối tăm, xuôi hay ngược, đúng hay sai. Có chử đang là chữ Hán Việt, chúng đổi sang chữ Nôm. Có chữ đang là chữ Nôm, chúng đổi sang chữ Hán Việt. Chúng chẳng theo một nguyên tắc hay quy luật nào cả. Thí dụ:

 

Chúng ta nói là “phát ngôn viên” th́ chúng nói là: “người phát ngôn”

Chúng ta nói là “thăm viếng” th́ chúng nói là “tham quan”

Chúng ta nói là “ghi danh” th́ chúng nói là “đăng kư”

Chúng ta nói là “đá bóng” th́ chúng nói là “bóng đá”

Chúng ta nói là “yếu điểm” th́ chúng nói là “điểm yếu”

Chúng ta nói là “trở ngại” th́ chúng nói là “sự cố”

Chúng ta nói là “xuất cảng” th́ chúng nói là “xuất khẩu”

Chúng ta nói là “liên lạc” th́ chúng nói là “liên hệ”

Chúng ta nói là “hiểu rơ” th́ chúng nói là quán triệt”.

Chúng ta nói là “viên chức” th́ chúng nói là “quan chức”.

Chúng ta nói là “chuyển âm” thi chúng nói là “lồng tiếng”.

Chúng ta nói là “dẫn giải” th́ chúng nói là “thuyết minh”.

v.v…

 

V́ ngu dốt, nên khi chúng đảo ngược hay thay thế bằng  một chữ khác mà chúng chẳng biết và cũng chẳng cần biết là đúng hay sai nữa hoặc lẫn lộn ư nghĩa của chữ này với ư nghĩa của chữ kia chúng cũng không rơ.

 

Thí dụ 1: 

Chữ “đơn giản” mà đọc ngược lại là “giản đơn” hay “vui buồn” đọc ngược lại là “buồn vui” tuy nghe có hơi lạ tai một chút, c̣n có thể chấp nhận được v́ nghĩa của nó không khác nhau. Nhưng chữ “yếu điểm” mà sửa lại là “điểm yếu” th́ không thể chấp nhận được v́ nghĩa nó khác hẳn. Nhưng v́ dốt nát, bọn chúng vẫn hiểu “điểm yếu” là “yếu điểm” và dùng chữ “điểm yếu” để thay thế cho chữ “yếu điểm”.

 

Chúng ta biết, về văn phạm, chữ Hán giống chữ Anh ở một điểm là tĩnh từ luôn luôn đứng trước danh từ nên con ngựa trắng, người Anh gọi là white horse và người Tầu gọi là bạch mă. Chữ yếu điểm cũng vậy, yếu là tĩnh từ và có nghĩa là quan trọng, yếu điểm là điểm quan trọng. Nhưng v́ ngu dốt, bọn Cộng Sản Việt Nam chỉ muốn nói khác với chúng ta nên nói ngược lại là điểm yếu và tưởng rằng chúng đă nôm hóa được chữ yếu điểm là chữ Hán  hoặc tối ưu chẳng lẽ đổi thành ưu tối? nên chúng thêm chữ nhất  thành tối ưu nhất. Thật lạ lùng! Đă tối ưu rồi đâu cần phải thêm chữ nhất vào làm ǵ?

 

Thế c̣n nhược điểm th́ sao? Nếu nói ngược lại th́ điểm nhược là điểm ǵ? Đúng là đă ngu lại hay nói chữ. Vậy mà ngày nay, nhiều nhà giáo Việt Cộng vẫn hiểu yếu điểm là  điểm yếu và dậy học tṛ như vậy.

 

Thí dụ 2: 

Chúng ta nói: “Xin các bạn cô gắng nhanh lên một chút v́ t́nh trạng gấp rút/cấp bách lắm rồi” th́ chúng lại nói là “Xin các đồng chí tranh thủ/khẩn trương v́ tinh trạng khẩn trương rồi”. Chúng ta dùng chữ cố gắng cho mệnh đề thứ nhất và chữ gấp rút cho mệnh đề thứ hai v́ hai chữ này có ư nghĩa khác nhau. Nhưng đối với chúng th́ cố gắng cũng là khẩn trươnggấp rút cũng là khẩn trương.

 

Thí dụ 3: 

Sau khi tham dự một buổi nói chuyện về một vấn đề văn học, nếu là chúng ta, chúng ta sẽ hỏi người tham dự: “Xin anh cho biết cảm tưởng/cảm nghĩ của anh sau khi nghe xong buổi nói chuyện này”. Nhưng nếu người hỏi là một tên Việt Công, th́ chắc chắn hắn sẽ hỏi người tham dự: “Xin đồng chí cho biết cảm giác của đồng chí sau khi nghe xong buổi nói chuyện này” Trời đất!, Đây chỉ là buổi nói chuyện về một vấn đề văn học, đâu có phải là một buổi đấu tố ghê gướm ǵ mà hỏi cảm giác?

 

Nhiều khi chúng ghép hai ba chữ kép làm một khiến người đọc chẳng hiểu mô tê ǵ cả như hùng vĩ và hiểm trở, chúng ghép thành hùng hiểm, tương đương và thích hợp ghép thành tương thích, sinh viên du học ghép thành du sinh, quyết định sách lược thành quyết sách.

 

Thực ra th́ không phải trong chế độ Cộng Sản Việt Nam không có người khá, người giỏi. Nhưng hầu hết những người này lại chẳng có quyền hạn ǵ, trong khi đó th́ hầu hết bọn lănh đạo lại ngu dốt, độc tài và ngoan cố, nên chúng muốn nói ngang, nói dọc ǵ, ai cũng phải nghe theo, chẳng ai dại ǵ mà phê phán hay cải sửa để mà mang hoạ vào thân. Bởi v́:

 

“AK mă tấu kẻ kè,

Nói quấy nói quá, chúng (dân chúng) nghe rầm rầm”.

 

3/ Để dễ ăn cướp tài sản của nhân dân và bao che cho người của bọn chúng có tội.

 

Thí dụ người của bọn chúng “đi đêm”, “móc ngoặc” với gian thương, nhà thầu bất chính để ăn hối lộ, chúng nói là có quan hệ xấu hoặc làm lơ cho những bọn này làm điều phi pháp để được lợi lộc, chúng gọi là có hành vi tiêu cực để dễ giảm hoặc tha tội.

 

Không những chúng thay đổi CHỮ, chúng c̣n thay đổ cả NGHĨA. Thí dụ: Để cướp đất đai của các điền chủ, chúng gọi là cải cách ruộng đất. Muốn cướp tài sản của các thương gia, chúng gọi là đánh tư sản maị bản. Muốn cấm người dân buôn bán, chúng gọi là cải tạo thương nghiệp. Muốn bỏ tù quân nhân, công chức của chế độ cũ (VNCH), chúng gọi là cải tạo. Muốn bỏ tù người tranh đấu cho tự do, dân chủ, chúng gọi là phản động (4). Mít tinh, biểu t́nh đả đảo bọn Trung Cộng xâm chiếm lănh thổ và lănh hải Việt Nam để biểu lộ ḷng yêu nước chúng nói là “có sai phạm về tư tưởng và nhận thức chính trị”, hoặ là “kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, là gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước anh em'’. Ra trát đ̣i một người nào đó để điều tra và có thể tống giam, chúng gọi là giấy mời.

 

Tóm lại, ngôn ngữ là phương cách để con người giao tiếp với nhau, thông tin cho nhau hay, hoặc diễn đạt tư tưởng của ḿnh cho người khác biết. Ngôn ngữ gồm có tiếng nói và chữ viết. Ngôn ngữ cũng là một phần của văn hóa, là linh hồn của dân tộc. Trải qua thời gian và không gian, ngôn ngữ không nhiều th́ ít, đă thay đổi để cho phù hợp với nhu cầu, hoàn cảnh và đà tiến hóa của xă hội. V́ vậy, việc thay đổi chữ cũ v́ thô tục, v́ không trong sáng hay tạo lập những chữ mới để thay thế những chữ cũ không c̣n hợp thời hay không có, không những là một việc nên làm mà c̣n là một việc phải làm. Nhưng nếu chỉ v́ mục đích chính trị hay tự cao, tự đại hơn người hoặc v́ tự ty mặc cảm ngu dốt hay để bao che cho nhau hoặc để bỏ tù người vô tội mà thay đổi một cách nhố nhăng, vô tội vạ làm cho chữ Việt trở nên thô tục, kỳ cục hoặc tối tăm, sai lạc ư nghĩa, th́ đó không những là một điều sai lầm mà c̣n có tội ác đối với dân tộc.

 

 

Ls. Lê Duy San

________________________________________________

 

Chú thích:

 

(1) Xưa kia, tổ tiên ta cũng có một loại văn tự riêng để dùng gọi là chữ Khoa Đẩu, gồm các kư hiệu và các h́nh tượng tạo nên. Nhưng loại chữ này chưa được phát triển và phổ biến th́ nước ta đă bị người Tầu đô hộ một thời gian quá dài (một ngàn năm); hơn nữa, người Tầu lại muốn đồng hóa người Việt nên bắt người Việt phải học chữ Hán và dùng chữ Hán mỗi khi giao tiếp với họ, làm cho chữ cổ xưa của ta mai một và biến mất.

 

(2) Tiếng Hán Việt là tiếng Hán đọc theo âm Việt. Chữ Hán Việt là chữ Hán viết theo chữ Việt.

 

Thí dụ bốn câu thơ dưới đây là tiếng Hán được viết bằng chữ Việt:

Quân tại Tương giang đầu,

Thiếp tại Tương giang vỹ.

Tương tư bất tương kiến,

Đồng ẩm Tương giang thủy.

 

Nếu chuyển bốn câu thơ trên sang tiếng Việt thuần túy th́ được viết như sau:

Chàng ở đầu sông Tương,

Thiếp ở cuối sông Tương.

Nhớ nhau mà chẳng thấy,

Cùng uống nước sông Tương.

 

(3) Tiếng Nôm là tiếng Việt chỉ khác nhau ở cách viết. Chữ Việt th́ dùng mẫu tự Latin, c̣n chữ Nôm th́ dùng chữ Hán, tức viết theo kiểu h́nh tượng, nhưng có thêm thắt đôi chút để khi đọc lên th́ âm là âm Việt chứ không phải là âm Hán.

 

Thí dụ chữ  TAM, chữ Hán viết như sau:   và đọc là XÁM, chữ Nôm thêm phần chữ  .viết thành    và đọc là BA.

 

Chữ  THI ÊN, chữ Hán viết như sau , chữ Nôm có thêm chữ ở dưới chữ THIÊN, viết như sau   và đọc là TRỜI.

 

Hoặc như bốn câu thơ ở chú thích số 2

chữ Hán được viết như sau:  

 

Quân   tại  Tương  giang   đầu

                 

Thiếp   tại   Tương   giang  vĩ.

               

Tương  tư   bất    tương  kiến,

               

Đồng  ẩm   Tương giang thủy.

                

 

chữ Nôm có thể được viết như sau:

 

 (4) Xin xem bài “Bây giờ chúng tôi đă hiểu thế nào là bọn phản động” của Nguyễn Tiến Nam, một sinh viên trong nước, đăng trong Đặc San Chu Văn An Bắc Cali năm 2008, trang 241.

 

Để tưởng niệm ngày 30/4/75

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính