TẢNG ĐÁ ĐAU THƯƠNG

(Ga 20, 1 – 9)

 

 

 

 

“Tảng đá đă được lăn ra khỏi mồ “ (c 1)

 

Đêm qua tôi đă nghe tiếng lăn của đá,

tiếng lăn nhẹ nhàng như tiếng tra ch́a khoá,

tiếng lăn vội vàng như tiếng tháo xiềng chân.

 

Đêm qua tôi đă nghe tiếng lăn của đá,

phiến đá đau thương che khuất nẻo đường đời,

đêm qua, chính Chúa đă lăn tảng đá,

nhẹ nhàng, rộn ràng, giải thoát ách cùm gông.

 

Đêm nay tôi vẫn nghe tiếng lăn của đá,

Chúa luôn miệt mài ban phúc tự do,

Xin cho những ai hay quen dùng đá,

Đừng chôn con người, đừng cướp tự do.

 

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dcct.

Chúa nhật Phục Sinh

31/03/2013

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính