Hướng giải quyết của các Đức Giám Mục


Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải

 

 

ĐỪNG SỢ!

…THÁI ĐỘ VÀ CÁCH ỨNG XỬ CỦA MỤC TỬ NHÂN LÀNH

 

Chúa Giêsu nói: ĐỪNG SỢ!

 

ĐGH Gioan Phaolô II không ngừng lập lại: ĐỪNG SỢ.

 

Nhân dịp Tin mừng Chúa nhật hôm nay Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đừng sợ bạo quyền, tôi xin kể hai chuyện liên quan đến hai vị mục tử tôi gặp trong đời.

 

1. Ngày trước, lúc tôi c̣n ở Tu viện DCCT Kỳ Đồng, Sài G̣n, cán bộ công an tôn giáo-chính trị tên B.P cùng các nhân viên thỉnh thoảng đến sách nhiễu và làm áp lực với Cha Bề Trên Giuse Cao Đ́nh Trị về việc một số anh em nói và làm những việc mà nhà cầm quyền không thích, nhất là việc lên tiếng đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền.

 

Công an áp lực ngài không cho các anh em kia giảng dạy ở nhà thờ, không được kư tên vào các bản tuyên bố, không được tham gia vào Hội đồng Liên tôn, không được đi thăm các nhân vật đấu tranh đang bị quản chế hay tù đầy, không được đi giúp từ thiện cho các tín đồ của các tôn giáo tại những nơi bị đàn áp, nhất là các tín đồ Ḥa Hảo chân truyền của cụ Lê Quang Liêm, vân vân.

 

Có lần tôi nghe Cha Cao Đ́nh Trị nói lại thế này với hai viên CA tên B.P và T.M: Tại sao các ông cứ đến hạch hỏi tôi, sách nhiễu tôi và áp lực lên tôi? Tôi làm Bề Trên thật, nhưng đối với các vấn đề xă hội, các anh em linh mục kia nói ǵ, làm ǵ là quyền của họ. Họ có tự do của họ. Tôi không thể ngăn cản họ và không có quyền ngăn cản họ. Tôi chỉ có thể nhắc nhở họ và thậm chí cấm họ làm mục vụ khi họ làm sai giáo lư, sai giáo luật và luật Ḍng mà thôi! Đừng tưởng tôi là bề trên th́ có toàn quyền trên họ!

 

Công an cứ áp lực ngài. Ngài nói lớn tiếng ấm ầm như quát: Các ông đừng có làm khó tôi! Các ông có luật của các ông! Nếu các ông thấy các anh em linh mục kia vi phạm pháp luật, th́ các ông bắt các anh em đó đi! Bắt! Bắt! Bắt! Tôi ủng hộ hai tay. Bắt! Bắt đi để tôi được yên! Bắt đi để các ông khỏi đến đây làm khó dễ tôi măi! Tại sao các ông có quyền và các ông bảo họ sai mà các ông không trực tiếp làm việc với họ, không bắt họ mà lại cứ đến áp lực trên tôi?!

 

Suy nghĩ của tôi: Nếu công an dám bắt các anh em kia th́ họ đă chẳng đến áp lực trên Cha Bề Trên Cao Đ́nh Trị. Cha Bề Trên thách công an bắt các cha, v́ ngài biết công an chẳng dám và chẳng dại ǵ đi bắt. Nếu dám họ đă chẳng đến làm áp lực ngài! V́ giữa những cái hại không tránh khỏi, họ cũng biết chọn cái ít hại nhất là không bắt. Nhưng Cha Bề Trên nói thế ngài vừa hóa giải được cái áp lực trên ḿnh, vừa chứng minh là ngài tôn trọng pháp luật, vừa bảo vệ được anh em.


2. Ngày trước, lúc tôi c̣n ở Thái Hà, Hà Nội, tôi có ra thông cáo kêu gọi giáo dân Thái Hà thắp nến cầu nguyện và kư tên vào bản kiến nghị gửi lên nhà nước yêu cầu dừng việc khai thác bô xít ở Tây Nguyên. Một số nhà thờ trong ngoài thành phố cũng mời tôi đến dâng lễ và thắp nến.

 

Tối ngày 24 tháng 5 năm 2009 tôi nhận được tin nhắn của Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt kêu tôi sang ngài gặp. Trời tối và tôi đang bận nên tôi hẹn sáng hôm sau thứ bẩy sẽ sang.

 

Khoảng gần 8 h tối thứ sáu, tôi thấy một nhóm công an vào tu viện Thái Hà đ̣i gặp tôi. Họ đưa cho tôi giấy triệu tập khẩn cấp: yêu cầu sáng hôm sau thứ bẩy tôi phải ra "làm việc" tại Văn pḥng II của Sở Công an tại Quận Hà Đông. Tôi từ chối nhận giấy triệu tập và không đi "làm việc", v́ thứ bẩy và chủ nhật tôi bận việc mục vụ và v́ đấy cũng không phải là các ngày làm việc hành chính.

 

Sáng sớm hôm sau thứ bảy 25/4/2009 tôi chạy sang Ṭa Giám Mục. Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt nói với tôi: Chiều hôm qua, khoảng 5 giờ chiều, có một nhóm CA thành phố gồm có ông Phó Giám đốc, ông trưởng pḥng PA 38 và hai ông nữa đến xin gặp tôi. Họ yêu cầu tôi ra lệnh cho cha phải hạ cái thông cáo kêu gọi phản đối khai thác bô xít xuống khỏi các trang mạng và ra lệnh cho cha không được tổ chức thắp nến vào tối thứ bẩy hôm nay.

 

Thế th́ Đức Cha nghĩ sao? - Tôi hỏi ngài- Ngài thong thả nói tiếp: Tôi trả lời họ thế này: Thứ nhất liên quan đến cha Khải v́ cha là linh mục Ḍng nên tôi không có quyền nhân sự trên ngài. Cha Bề Trên Giám Tỉnh DCCT ở Sài G̣n mới có quyền trực tiếp trên ngài. V́ thế nếu có chuyện ǵ liên quan đến cha Khải th́ xin các ông liên lạc với Cha Khải và với Bề Trên của cha.

 

Thứ hai tôi cũng xin nói cho các ông hiểu. Tôi có quyền trên các linh mục của Tổng Giáo phận Hà Nội. Nhưng chỉ có quyền trên lănh vực tín lư và phong hóa thôi. Nếu các linh mục giảng dạy hoặc làm ǵ sai giáo lư, sai luân lư, sai giáo luật th́ tôi có quyền nhắc nhở hay kỷ luật. C̣n về phương diện chính trị-xă hội, mỗi linh mục có quan điểm và lập trường riêng của họ. Đó là quyền tự do của họ. Nếu họ làm ǵ mà các ông bảo là không đúng luật pháp nhà nước th́ họ chịu trách nhiệm chứ không phải tôi. V́ thế các ông cứ liên lạc và làm việc với họ chứ không phải với tôi!

 

Tôi hỏi Đức Tổng Giám Mục: Thế rồi họ nói sao? Ngài kể tiếp: Họ thấy tôi trả lời thế th́ họ biết là không thể áp lực được tôi làm theo ư họ. Họ mau chóng cáo lui.

 

Vậy là tôi hiểu. Họ muốn dùng ta đánh ta! Nhưng không may cho họ là Đức Tổng Giám Mục là người khôn ngoan và can đảm. Thế là sau khi họ ra khỏi Ṭa Tổng Giám Mục, họ đă đi làm giấy triệu tập khẩn cấp và gần 8 h tối họ đă đến Tu viện Thái Hà để đưa giấy ấy cho tôi. Tôi đă từ chối không nhận và hôm sau không ra Sở Công an làm việc theo yêu cầu của họ. V́ theo luật tôi biết ḿnh được quyền từ chối 3 lần và sau đó th́ CA có quyền đến áp giải ḿnh đi làm việc và có bổn phận phải đưa ḿnh trở lại nơi cư trú.

 

*  *  *

 

CÀNG SỐNG, CÀNG LÀM VIỆC CHUNG, TÔI CÀNG THẤY CHA BỀ TRÊN GIÁM TỈNH GIUSE CAO Đ̀NH TRỊ VÀ ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GIUSE NGÔ QUANG KIỆT LÀ NHỮNG VỊ MỤC TỬ NHÂN LÀNH VÀ KHÔN NGOAN.

 

Tôi kính phục nhân cách và lối ứng xử của các ngài. Các ngài đă làm đúng theo lời Chúa dạy: Của Cesar trả Cesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Các ngài đă làm đúng giáo lư, giáo luật và dân luật.

 

Bằng lối ứng xử khôn ngoan đấy, các ngài đă bảo vệ được đoàn chiên của ḿnh chằng những khỏi bị bách hại mà c̣n có thể phục vụ đắc lực nhất, đúng nhất theo Tin mừng cũng như theo Giáo huấn của Giáo Hội về các vấn đề xă hội.

 

Các ngài đă không tự nguyện và tự động biến ḿnh thành tay sai của cộng sản để bán rẻ hay đàn áp chính con cái ḿnh là chúng tôi.

 

Xin Cám ơn các ngài và xin Chúa chúc lành cho các ngài./.

 

 

Ottawa, Canada chúa nhật 21 tháng 6 năm 2020

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải DCCT

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính