Ngày về

 

 

... th́ lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta,

sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả,

chưa thực hiện ư muốn của Ta,

chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó. (Is. 55, 10)

 

 

Liệu con có thể về gặp Chúa,

khi sứ mạng Chúa trao chẳng thi hành,

lời của Ngài con t́m phương né tránh,

mặc đất đai cằn cỗi hoang sơ.

 

Liệu con có thể về gặp Chúa,

khi lệnh sai đi đă ban hành,

nhưng vẫn quẩn quanh cùng danh vọng,

loay hoay tính toán chuyện thiệt hơn.

 

Một khi Chúa đă sai đi,

ta chỉ trở về với lúa trên tay.

 

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dcct.

Chúa nhật XV TN. A

 

 

 

Trang Chính     Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo