TLS:- Hồn Việt UK online mới nhận được bài viết của Lm An-rê Đỗ Xuân Quế do một thân hữu gửi tới.

 

Người dân Việt Nam nói riêng và toàn nhân loại nói chung, trước sự sụp đổ không báo trước và thật nhanh chóng vào những năm ở cuối thế kỷ trước của "cái nôi Xă hội chủ nghĩa", của "cái thành tŕ cách mạng vô sản" mà Nga xô là nước lănh đạo và biểu tượng cho các nước đàn em trong nhóm các quốc gia bị bắt buộc theo hay tự nguyện như Việt-gian cộng-sản đă thực hiện và nay vẫn c̣n dựa vào đó để tiếp tục "sự nghiệp" buôn dân, bán nước!

 

Bài "Cánh chung luận là ǵ?" của Lm. An-rê Đỗ Xuân Quế, cho người đọc hiểu rơ hơn về một trong những cách ngụy biện làm tôi hai chủ của "đấng bậc trần gian".

 

Hồn Việt UK online trân trọng giới thiệu đến quư độc giả bài viết dưới đây để rộng đường dư luận.

 

 

 

Cánh chung luận là ǵ?

 

 

 

"Đó là một sự mạo nhận không mấy lương thiện, một sự gán ghép giả tạo, v́ “Mác-xít là một hệ tư tưởng vô thần cho nên không có cánh chung luận”. Đúng như thế, chứ không phải ngược lại."

 

 

Cụm từ này khó hiểu v́ không có trong từ điển và trong đời thường. Trong tự điển, chỉ thấy những từ như chung kết, chung cục, chứ không thấy cánh chung. C̣n trong đời thường, chỉ thấy nói đến cánh chim, cánh cửa, cánh kiến, cánh nhạn v.v…, chứ không thấy nói đến cánh chung, sở dĩ như vậy v́ từ cánh chung mới xuật hiện vài chục năm nay thôi, khi linh mục Nguyễn Thế Thuấn nói đến “nhỡn giới cánh chung” ở trang 560 trong bản dịch Kinh thánh của ḿnh. Đàng khác, cánh chung là một cái ǵ rất xa lạ đối với đời thường của dân chúng.

 

Khi muốn dịch từ eschaton ƐσχαƮoν (những sự sau) trong Kinh thánh và eschatos logos ƐσχαƮoς λογος (lời về sự sau) trong thần học, nhiều người không biết dùng từ nào, nên mượn từ cánh chung của linh mục Thuấn cho tiện. Từ đó dần dần cánh chung trở thành chữ phổ thông trong sách báo công giáo.

 

Vậy chính ra, cánh chung là ǵ và cánh chung luận là thế nào? Theo nguyên ngữ Hy lạp eschaton là những sự sau và eschatos logos là lời về những sự sau. Eschatos logos trở thành eschatology trong tiếng Anh và eschatologie trong tiếng Pháp. Đây là môn học về những sự sau, gọi là tứ chung hay bốn sự sau, tức sự sống, sự chết, thiên đàng, hỏa ngục trong khoa thần học công giáo mà hiện nay người ta nói cách văn vẻ là cánh chung luận.

 

Sự sống, sự chết, thiên đàng, hỏa ngục là nội dung được bàn đến trong cánh chung luận. Đây là những tín điều người công giáo phải tuyên xưng trong các Chúa nhật và các ngày lễ trọng. Họ buộc phải tin rằng khi chết rồi, mỗi người phải ra trước ṭa Chúa để bị phán xét về các việc ḿnh làm khi c̣n sống. Nếu ăn ngay ờ lành th́ được thưởng. Nếu ăn ở bất nhân th́ bị phạt. Người lành được thưởng trên thiên đàng c̣n kẻ dữ bị phạt sa hỏa ngục. Bài Tin Mừng trong lễ Chúa Giê-su Vua vũ trụ cho thấy cảnh tượng đó đối với những người ăn ngay ở lành:

“Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hăy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. v́ xưa Ta đói, các ngươi đă cho ăn; Ta khát, các ngươi đă cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đă tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đă cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đă thăm viếng, Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.” (Mt 25,34-36)

 

C̣n đối với những kẻ bất nhân :

“Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỉ và các sứ thần của nó. v́ xưa Ta đói, các ngươi đă không cho ăn; Ta khát, các ngươi đă không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đă không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đă không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đă chẳng thăm viếng.” (Mt. 25, 41-43)

 

Ngày cánh chung là ngày cuối cùng, ngày chu kỳ lịch sử loài người hoàn tất, ngày Chúa ngự giá mây trời mà đến trong tư thế lẫm liệt uy hùng, để phán xét người sống và kẻ chết.

 

Qua những lời Chúa phán trong ngày phán xét chung, những người được ân thưởng là những người làm những việc từ thiện bác ái. Những người này không phải là những người chỉ biết sống cho riêng ḿnh mà là những người có các mối liên hệ với xă hội, với con người. Các Ki-tô hữu được thánh Phê-rô và thánh Phao-lô dạy rằng quê hương của họ ở trên trời: “Quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng ḷng mong đợi Đức Giê-su Ki-tô từ trời đến cứu chúng ta” (Pl 3,20) và họ ở trần gian này như lữ khách : “Anh em thân mến, anh em là khách lạ và lữ hành, tôi khuyên anh em hăy tránh xa những đam mê xác thịt vốn gây chiến với linh hồn”. (1 Pr 2,11)

 

Quê trời là đích điểm cùa những người tin Chúa. V́ thế, cánh chung phải là ngày các Ki-tô hữu nhắm tới. V́ ngày đó mà họ cố sống theo lời Chúa dạy, khi c̣n ở trần gian này.

 

Quê hương Ki-tô hữu ở trên trời và họ ở trần gian này như những lữ khách, nhưng không phải v́ thế mà họ xa lạ với trần gian. Hiến chế Vui mừng và Hy vọng cũng như học thuyết xă hội của Hội thánh luôn đặt Ki-tô hữu trước những bổn phận đối với trần gian theo cái nh́n của đức tin. Phải góp phần vào việc xây dựng xă hội trần gian để đem ơn cứu độ của Chúa cho xă hội đó.

 

Căn cứ vào nội dung môn cánh chung luận trong thần học công giáo th́ không một triết thuyết hay chủ nghĩa nào có thể mang danh hiệu là cánh chung luận, v́ triết thuyết hay chủ nghĩa đó không nh́n nhận Thiên Chúa là Chủ tể càn khôn và cùng đích của loài người, Đấng thưởng người lành và phạt kẻ dữ trong ngày chung thẩm. V́ vậy, nói rằng :

 

ĐGM phụ tá Sài G̣n Phero Nguyễn Văn Khảm

 

“Bất cứ một tôn giáo nào cũng hàm chứa bên trong một cánh chung luận, triết thuyết nào có khả năng cung cấp cho con người một cánh chung luận hấp dẫn, cũng có nghĩa là cung cấp một niềm hy vọng có sức thuyết phục th́ triết thuyết đó cuốn hút con người. Tôi lấy một cái thí dụ, ta đang sống rất là cụ thể trong một đất nước xă hội chủ nghĩa, dựa trên cái nền tảng triết học của Marx. Thế th́ có nhiều người có thể nghĩ Mác xít vốn là một hệ tư tưởng vô thần cho nên là không có cánh chung luận. Không phải thế, trái lại nó có một cánh chung luận rất là hấp dẫn, rất là cụ thể, nó đă tŕnh bày cái điểm tới của lịch sử nhân loại, là một xă hội cộng sản hoàn hảo trong đó: không c̣n cảnh người bóc lột người, mà mỗi một người trong anh chị em và tôi chỉ cần làm việc theo khả năng c̣n nhu cầu có bao nhiêu là cứ việc xài. Người ta sống với nhau trong t́nh huynh đệ, một thiên đàng tại thế, và khi mà có cái điểm tới của lịch sử cả nhân loại như thế, th́ mỗi cá nhân trong lịch sử đó khám phá ra cái ư nghĩa của một sư hy sinh ḿnh chịu. Tôi chết đi nhưng sư nghiệp của tôi vẫn c̣n tồn tại măi trong nhân dân. Tôi hy sinh nhưng mà sự hy sinh đấy không vô nghĩa, bởi v́ nó xây dựng cho thế hệ tương lai, xây dựng cho nhân dân, Trong cái cánh chung luận rất là cụ thể và hấp dẫn và chính v́ thế nó đă cuốn hút cả triệu con người chấp nhận bao nhiêu hy sinh để xây dựng tương lai, cho nên có chứ không phải không đâu…” (Ngưng trích bài giảng về lễ Chúa Giê-su Vua vũ trụ ngày 20.11.2011 đọc thấy trên mạng NVCL của ĐC Phê-rô Nguyễn Khảm)).

 

th́ đó là một sự mạo nhận không mấy lương thiện, một sự gán ghép giả tạo, v́ “Mác-xít là một hệ tư tưởng vô thần cho nên không có cánh chung luận”. Đúng như thế, chứ không phải ngược lại.

 

Thuyết Mác-xít có chăng th́ chỉ là một cái bánh vẽ, một sự mơ tưởng hăo huyền về một tương lai tốt đẹp cho con người, một sự ru ngủ những người cả tin vào những lời đường mật của những kẻ khéo nói có tài che đậy, để lường gạt thiên hạ mà thôi. Cứ nh́n xem những ǵ đă xẩy ra hay c̣n đang xẩy ra tại những nước áp dụng chủ nghĩa Mác-xít mà Cuốn sách đen về chủ nghĩa Cộng sản, là đủ thấy.

 

L.m. An-rê Đỗ Xuân Quế o.p.

 

 

Vinh Danh QLVNCH     Tin Tức - B́nh Luận     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính