Địa Phương Quân/QLVNCH trong chiến-tranh giữ nước 1960 – 1975

 

Lewis Sorley. Trần-đỗ-Cung dịch

 
Huy hiệu LL Địa phương quân. Huy hiệu Nghĩa quân.

 


Sau Tết Mậu-Thân 1968 Bộ Tư-lệnh Mỹ tại VN thay đổi. Đại-tướng Creighton Abrams lên thay Đại-tướng Westmoreland và đổi quan-niệm về cuộc chiến và phương pháp hành xử. Tướng Abrams nhấn mạnh “chiến-tranh toàn diện” gồm cả hành quân, b́nh định và gia tăng khả năng QLVNCH theo một quy tŕnh cấp bách ngang với chiến trận.


Chiến-thuật cũng thay đổi từ quan-niệm “lùng và diệt” qua “b́nh-định và giữ đất”. Có nghĩa là khi địch bị đẩy ra khỏi vùng có Dân th́ Quân đội phải đóng lại chứ không rút đi cho địch trở lại. Do đó Địa-phương-Quân được phát triển tối đa để phụ trách an-ninh và b́nh-định lănh-thổ.


Thiếu-tướng Nguyễn-duy-Hinh cho sự phát triển và nâng cao các lực-lượng Địa-phương-Quân là việc làm quan-trọng nhất của Mỹ. Trung-tướng Ngô-quang-Trưởng nhận định rằng kết-quả b́nh-định Xă Ấp, gia tăng số Dân sống dưới chính quyền và an-toàn giao-thông là công của lực-lượng Địa-phương-Quân và Nghĩa-Quân.


Tháng năm 1967 khi Đại-tướng Abrams đến Việt-Nam th́ Quân-lực VNCH gồm có Lục-Quân, Hải-Quân, Thủy-Quân Lục-Chiến và Không-Quân. Ngoài ra c̣n có lực lượng Diện địa bao gồm ĐPQ và NQ phụ trách an-ninh lănh-thổ. Tỉnh-trưởng chỉ huy Địa-phương-Quân c̣n Nghĩa-Quân đặt dưới quyền Quận trưởng. Các lực-lượng này trú đóng tại địa phương của họ và thực hiện mục tiêu “càn quét và giữ đất”. Vào năm 1970 đă có 550,000 quân số (bao gồm NQ), nghĩa là một nửa QLVNCH.


Một sự trùng hợp, đêm hôm trước Bing West và một nhân vật nữa đă lên kênh truyền h́nh PBS “Giờ tin tức với Jim Lehrer” để thảo luận về t́nh h́nh Iraq. Một người đă nói đến quan niệm “càn quét và giữ vững” của Condoleza Rice. Nếu ta t́m nguồn gốc quan niệm này th́ hẳn phải kể lực lượng Diện-Địa Nam Việt, Đại-tướng Abrams, Đại-tướng Harold K. Johnson và bản nghiên cứu PROVN (Chương tŕnh B́nh-định & Phát-triển Nam Việt) của Đại-tá Jasper Wilson.


Ngay từ tháng Mười năm 1968 ông William Colby làm phụ tá B́nh-Định cho Tướng Abrams đă giải thích tầm quan-trọng của lực-lượng ấy. “Để bảo vệ an ninh lănh-thổ chúng ta chú trọng đến tăng tiến Địa-phương-Quân và Nghĩa-Quân, lên ngót một nửa toàn thể quân số. Chúng ta đă bắt đầu ngay từ tháng Mười vừa qua. Trong một buổi thuyết tŕnh Đại-tướng Abrams đă nhấn mạnh ba mươi điều phải làm trong đó có việc cử các toán nhỏ Cố-vấn quân sự đến các Đại-đội Địa-phương-Quân và các Trung-đội Nghĩa-Quân. Ta đă có 250 toán năm người răi rác khắp mọi nơi”.


Ba tháng sau ông Colby đă thấy sự thăng tiến nhanh chóng huấn-luyện và trang-bị vũ khí cho các đơn vị ĐPQ và NQ. “Đă có 91,000 binh-sĩ nhiều hơn năm ngoái. Khoảng 100,000 người đă được trang-bị M-16 và 350 toán Cố-vấn đă sống và làm việc với các đơn vị ĐPQ và NQ”. Ngay khi lănh chức Tư-lệnh Đại-tướng Abrams đă thẳng thừng chuyển các súng mới cho họ. Ông nói trong bài thuyết-tŕnh tháng Tám năm 1968, “Trong một năm ĐPQ và NQ được ưu-tiên hàng đầu và nhận súng M-16 trước cả Lục-Quân. Cũng như mọi việc, tôi đă bỏ vào Quỷ-tiết-kiệm-Lính với lăi xuất 10%. Trời đất ơi, chúng ta đă đầu tư vào đây và đó là việc phải làm, ưu-tiên tối đa trên tất cả mọi thứ” !


ĐPQ và NQ gia tăng khả năng và thành tích của họ và phải được ghi công đầu. Trong buổi thuyết tŕnh WIEU (dự đoán t́nh báo hằng tuần) cho quan khách, Tướng Abrams nói, “Điều tôi quan tâm nhất là vai tṛ ĐPQ và NQ trong chiến cuộc luôn bị quên lăng. Người ta chỉ thường nói đến QLVNCH trong khi đă lâu nay ĐPQ và NQ gánh chịu nhiều tổn thất và đă giáng cho quân địch nhiều đ̣n chí tử. Tôi nói thẳng, nếu ta muốn nói đến an ninh cho Dân th́ đây mới là phần việc lớn !”


Cùng một lúc, ông nói rỏ ràng về thành tích của các đơn vị nầy, “Tôi không biết có nên trang bị thêm các Đại đội Lục-Quân không. Nếu có thêm nhân số th́ tôi nghĩ đem đầu tư vào các lực lượng Diện-địa nầy có lợi hơn”. Cuối năm 1969, khi nh́n biểu đồ t́nh h́nh trong ba tháng vừa qua ghi rơ ai đă đem lại nhiều thành quả nhất về khí giới, tử vong, Tướng Abrams đă nói: “Thật rỏ ràng và đúng, số địch bị giết, khí giới thu được, hầm bí mật phát hiện th́ QLVNCH vẫn giữ nguyên tỷ-lệ 27/28% trong khi tỷ-lệ của Đồng-minh sút giảm. Sự chênh lệch là do các lực lượng Địa phương và đă xảy ra từ tháng Tám vừa qua”, Một người trong cử-tọa nói lớn: “Đó là tính chất của cuộc chiến”!. Tướng Abrams trả lời ngay:”Đúng lắm, tôi luôn luôn hỏi lợi nhuận thu được từ 100,000 súng M-16 như thế nào ? Như vậy hả ? Vâng ta đă bắt đầu thấy kết quả !”.


Ông Bill Colby cũng nhận xét rằng trong tháng Bảy 1970 lực lượng Địa-Phương cũng bảo vệ được súng của ḿnh. Tỷ lệ vũ khí mất đối chiếu với vũ khí thu được là một trên ba, khác hẳn tŕnh trạng năm năm trước đây. Đại-tướng Abrams nói thêm:”Các lực lượng Địa Phương, các con sóc ấy tiến tới rất vững vàng. Một t́nh trạng đă được duy tŕ lâu nay là ĐPQ và NQ đă gánh chịu phần lớn trách nhiệm chiến-tranh”.


Các sĩ-quan cao cấp Việt-Nam cũng nh́n nhận như Trung-tướng Ngô-quang-Trưởng, “Các ĐPQ và NQ đă lần hồi gỡ bỏ mặc cảm của một phụ lực quân để trở thành các binh sĩ chính-quy và là một bộ phận chính của bộ máy chiến-tranh”! ĐPQ thăng tiến về Phẩm cũng như Lượng đă được các nhân vật b́nh luận khắt khe như Tướng Julian Ewell khen tặng, “Họ là mũi nhọn trên chiến trường !”.


Lewis Sorley.
Trần-đỗ-Cung dịch.


* Ông Lewis Sorley đă từng phục vụ tại Việt-Nam, Ông chỉ huy một Tiểu-đoàn Thiết-giáp tại Tây Nguyên. Ông thuộc thế hệ thứ ba trong gia-đ́nh tốt nghiệp Đại-học Quân-Sự Hoa-Kỳ. Ông đậu bằng Tiến-sĩ của Đại-học John Hopkins. Trong hai thập niên binh nghiệp ông chỉ huy Thiết-giáp và nhiều đơn vị Thiết-Kỵ tại Mỹ, Đức cũng như tại Việt-Nam. Ông cũng đă phục vụ tại Bộ Lục-quân, văn pḥng Tham-mưu-Trưởng Bộ Binh và là giảng viên tại West Point và Đại-học Chiến-tranh Bộ Binh.

 

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính