TƯỚNG KHIÊM RA TAY

(Bài 4)

 

 

 

Đây là bài viết chót trong loạt bài “Đại Tướng Khiêm ra tay”, và đây cũng là những lời cô đọng tâm huyết của một kẻ chống Cộng tầm thường, nhưng luôn luôn trân trọng những ǵ người Việt tị nạn Việt Cộng tại hải ngoại đă làm với mục đích lật đổ chế độ Việt Cộng bên quê nhà, nhất là rất trân trọng những việc làm chống Cộng của tất cả các chiến sĩ đă cầm súng bảo vệ Miền Nam Việt Nam. V́ vậy, tuy hèn kém nhưng tôi quyết viết lên sự thật, viết lên những ǵ mà Việt Cộng và tay sai đang âm mưu phá hoại hàng ngũ chống Cộng của người Việt tị nạn Cộng Sản tại hải ngoại cũng như tất cả những lực lượng, quốc gia v́ lợi lộc của quốc gia họ, hoặc cá nhân họ mà dùng Việt Nam như một món đồ trao đổi.

 

Có thể tóm lược những ǵ 3 bài trước tôi đă nêu lên như sau:

*Đại tướng Trần Thiện Khiêm, hoặc không hiểu Cộng Sản dù là những điều sơ đẳng, hoặc cố ư tuyên truyền cho Việt Cộng qua cuộc phỏng vấn của SBTN do Việt Dzũng thực hiện.

* Cái nguy hại, nếu Tập Thể Chiến Sĩ dùng Đại Tướng Trần Thiện Khiêm làm cố vấn, v́ tư tưởng ủng hộ VC của Đại tướng đă rơ rệt, không thể chối căi.

* Việt Tân đă xâm nhập vào Tập Thể Chiến Sĩ ngay từ những ngày đầu và đă đóng những vai tṛ chủ chốt lănh đạo Tập Thể Chiến Sĩ.

* Việt Tân là Việt Cộng nối dài tại hải ngoại.

* Hàng ngũ Tập Thể hiện rất lỏng lẻo, nhưng danh xưng rất lớn, bao gồm tất cả các quân binh chủng, các hội đoàn Quân Đội hiện tại. Rất có thể bị những kẻ tay sai Việt Cộng hay  thế lực nào đó mưu cầu một lợi lộc nào đó mà lợi dụng để “bán đứng” cho Việt Cộng.

 

Vấn đề c̣n lại hôm nay là Tập Thể Chiến Sĩ phải minh định lập trường ḿnh là không chấp nhận quan điểm: “Cộng Sản hay không Cộng Sản cũng nghĩ đến Quốc Gia Dân Tộc” và nhất là “Đảng Cộng Sản Việt Nam đang lắng tai nghe ư kiến của người dân để sửa đổi chế độ”, v́ đó chỉ là ư kiến cá nhân của Đại Tướng Trần Thiện Khiêm. Và nếu người có tư tưởng đi ngược lại với chính nghĩa chống Cộng như vậy, chẳng những Tập Thể không thể đặt để họ vào làm cố vấn mà cần phải loại họ ra khỏi Tập Thể. Đó là trường hợp của Đại Tướng Trần Thiện Khiêm.

 

Chúng ta, người Việt tị nạn Cộng Sản tại hải ngoại, đang chống Cộng th́ Ư CHÍ CHỐNG CỘNG LÀ TRÊN HẾT. Không v́ cấp bậc, không v́ học vị, không v́ thế lực hay bất kỳ lư do ǵ mà chúng ta nhượng bộ họ, hoặc phải tôn trọng họ, để rồi họ lung lạc, dẫn dắt chúng ta rời khỏi mục tiêu chống Cộng hoặc sẽ là một loại chống Cộng h́nh thức, một thứ trang sức, một cần câu danh lợi v.v… Lời phát biểu của Đại Tướng Trần Thiện Khiêm không thể có cách cắt nghĩa nào khác, ngoài ư nghĩa sai lầm từ căn bản về Việt Cộng, ngoài ư nghĩa tuyên truyền cho Việt Cộng, ngoài ư nghĩa muốn dẫn dắt tật thể nói riêng và đồng hương hải ngoại nói chung hợp tác với Việt Cộng. Mà hợp tác với Việt Cộng là tự sát.

Xin đừng binh vực Đại Tướng Trần Thiện Khiêm với những lập luận: nói vậy chứ không phải vậy, hoặc trong một phút bốc đồng, Đại Tướng nói vậy thôi, hoặc một lập luận nào khác. V́ câu nói của Đại Tướng Khiêm quá đơn giản, quá rơ ràng, không có điển tích, v.v… Nói cách khác không thể ngụy biện rằng chúng ta hiểu lầm Đại Tướng. Qua buổi phỏng vấn trên, qua những lời phát biểu của cựu Đại Tướng Trần Thiện Khiêm, chúng ta “không c̣n ǵ mà lưu luyến” Đại Tướng Trần Thiện Khiêm nữa.

 

Trong một bài trước, chúng tôi có xác nhận rằng công cuộc chống Cộng là công việc chung, bất kỳ ai cũng có thể tham gia, kể cả Việt Cộng hồi tâm chuyển ư dứt bỏ đường lối Cộng Sản để gia nhập hàng ngũ chống Cộng, chúng ta đều chấp nhận, ngược lại, những ai đă có hành động minh bạch binh vực Việt Cộng, ca ngợi Việt Cộng chúng ta không thể chấp nhận họ trong hàng ngũ chúng ta, v́ đó là những kẻ nội tuyến nguy hiểm. Chúng tôi viết lên những bài này cũng chỉ nhân danh một người chống Cộng, chống Cộng th́ bất kỳ ai cũng có bổn phận vạch mặt chỉ tên người kẻ “đâm sau lưng chiến sĩ”.

 

Trên đây là đề nghị của chúng tôi, dứt khoát phải loại Đại Tướng Trần Thiện Khiêm chẳng những ra khỏi Tập Thể mà cũng loại ông ta ra khỏi bất cứ hội đoàn chống Cộng nào. Nói cách khác là đoàn thể nào chứa chấp Trần Thiện Khiêm, đoàn thể đó không phải là đoàn thể chống Cộng. Kể ra, với nề nếp và truyền thống của Quân Đội, nhất là Quân Đội VNCH mà phải loại bỏ một Đại Tướng, làm “phiền” một Đại Tướng trong khi không có ai ngang cấp bậc với ông ta cũng là một điều rất tế nhị. Tuy nhiên, “pháp bất vị thân”. Cụ Phan Đ́nh Phùng đă từng nói với Hoàng Cao Khải: "Đệ bây giờ chỉ c̣n một nấm mồ Việt Nam mà thôi” khi Hoàng Cao Khải dọa phá mồ mả tổ tiên của cụ Phan Đ́nh Phùng. Chúng ta cũng vậy, phải đặt tổ quốc và sự sống c̣n của dân tộc trên hết.

 

Tuy nhiên, nếu Đại Tướng Trần Thiện Khiêm thật ḷng ăn năn, thật ḷng nh́n nhận sai lầm của ḿnh, chắc chắn Tập Thể Chiến Sĩ cũng không hẹp ḥi ǵ mà không dành cho Đại Tướng một chỗ ngồi trong Tập Thể. Đó là cách xử thế của người Việt Quốc Gia, người Việt tị nạn Cộng Sản tại Hoa Kỳ.

 

Như có lần chúng tôi đă viết “Tập Thể Cựu Chiến Sĩ VNCH nếu tính về số lượng là một tập thể đông đảo nhất, tối thiểu cũng lên hàng trăm ngàn người trên Hoa Kỳ và trên thế giới, nhưng có thể nói trên thực tế, đây chỉ là con số ảo”. Đó là sự thật, hơn nữa, chưa có một hệ thống tổ chức chặt chẽ từ hạ tầng cơ sở, nhưng tại sao người ta, những “thế lực thù địch” cứ muốn xâm nhập, muốn thao túng Tập Thể Chiến Sĩ? Trước tiên phải kể là Đảng Việt Tân. Trong một email gởi cho bạn, ông Đoàn Hữu Định, cựu Đại úy QL/VNCH, phủ nhận ông không phải là đảng viên Việt Tân, nhưng cách đây 5 năm, tháng Tư năm 2005, ông Đoàn Hữu Định, ông Phạm Đ́nh Khuông và cô Lữ Anh Thư là 3 cán bộ chóp bu của Tập Thể lại hợp tác cùng ông Vơ Quốc B́nh tổ chức “Ngày Tự Do cho Việt Nam”? Thời gian chuẩn bị rất lâu, báo chí có nêu thắc mắc này th́ cô Lữ Anh Thư cho rằng “chú Đoàn Hữu Định đi họp với tư cách cá nhân”. Sau đó chính cô Lữ Anh Thư lại là “Đồng Trưởng Ban Tổ Chức “Ngày Tự Do cho Việt Nam” với Vơ Quốc B́nh, cán bộ Việt Tân? Đến khi báo chí dồn dập nêu lên thắc mắc, cô Lữ Anh Thư mới tiết lộ “thấy tổ chức này không tốt nên cháu và chú Định đă rút lui (sic). Ba cán bộ cao cấp của Tập Thể, lại là những người trí thức, ra hoạt động chính trị chống Cộng (?) thế mà một tổ chức có một quá tŕnh làm lợi cho Việt Cộng như Việt Tân mà 3 cán bộ này không biết đến th́ thật là chuyện lạ! Không biết đến th́ cũng không sao, nhưng nếu hợp tác với Việt Tân, lại là “Đồng Trưởng Ban Tổ Chức” th́ không thể nào không biết Việt Tân có đường hướng chính trị ra sao, tổ chức “Ngày Tự Do cho Việt Nam” ư nghĩa thế nào mặc dù dư luận báo chí đă thắc mắc, nêu vấn đề một cách nghiêm túc với 3 nhân vật này. Với những chứng cớ này, chúng ta có thể kết luận 3 nhân vật Đoàn Hữu Định, Lữ Anh Thư và Phạm Đ́nh Khuông là những người 2 mang, hoặc là họ được Việt Tân cho xâm nhập vào Tập Thể và họ đă ra mặt “kết hợp” hai đoàn thể, nhưng bị dư luận lên án nên họ phải lùi một bước, chưa biết bao giờ họ “tiến 2 bước” đây?

 

Cũng trên mặt báo này, nhiều lần chúng tôi đă đưa ra những bằng chứng cụ thể những hành động của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh trước đây và đảng Việt Tân hôm nay rằng, đảng Việt Tân đă có rất nhiều hành vi chứng tỏ họ đứng về phe Việt Cộng, qua thời gian dài mấy chục năm của Mặt Trận và mười mấy năm của Việt Tân. Những hành động có lợi cho Việt Cộng tại Âu Châu, Úc Châu và nhất là Mỹ Châu mà trọng tâm là Hoa Kỳ. Như thế, không thể nào gọi là “có sự hiểu lầm” về phía chúng tôi, hoặc “có sự sơ sót” về phía Việt Tân. Nếu chỉ một hai lần th́ người bàng quan có thể cho chúng tôi hiểu lầm, nhưng có quá nhiều lần và xảy ra đều khắp trên thế giới. Cũng trong những bài báo đă được đăng tải trên tuần báo Tiếng Dân cũng như được phổ biến trên nhiều diễn đàn Internet, chúng tôi đă cố gắng trích lại những  tài liệu họp tập, chỉ thị… về đường lối, mục đích của đảng Việt Tân là hợp tác với Việt Cộng. Đi từ “giải phóng Việt Nam” bằng quân sự đến “Tổng Nổi Dậy Ḥa B́nh” và bây giờ là hợp tác với Việt Cộng để xây dựng đất nước, tự ư cho phép VC tồn tại đến năm 2025!!!

 

Một chủ trương rất dă man của đảng Việt Tân hiện nay là bất cứ ai đấu tranh cho tự do dân chủ ở Việt Nam bị Việt Cộng bắt, đều bị Việt Tân xác nhận họ là đảng viên Việt Tân. Hành động này để chứng tỏ với dư luận rằng Việt Tân là một đảng chống Cộng và có “nhiều” cơ sở tại quốc nội. Nhưng trên thực tế Việt Tân giúp Việt Cộng khỏi mang tiếng bắt oan, Việt Tân c̣n giúp Việt Cộng có thể kết án nặng nề những nhà đấu tranh trong nước, v́ Việt Cộng đă từng công khai cho rằng Việt Tân là quân khủng bố! Đây là hành động hết sức thâm độc và dă man, nếu chúng ta để ư sẽ thấy Việt Tân là kẻ phản quốc, chống lại các nhà dân chủ trong nước. Bất cứ tổ chức nào có người hoạt động bí mật ở trong nước đều phải giữ kín tổ chức của ḿnh, một là tránh cho ḿnh khỏi bị đối phương lên án, hai là tránh khỏi bị Việt Cộng tra tấn để nạn nhân tiết lộ danh tánh “đồng đảng”. Thế mà mỗi khi nghe thấy ai bị bắt, Việt Tân vội vàng chứng nhận họ là Việt Tân, trường hợp giáo sư Phạm Hoàng là một vụ điển h́nh.

 

Với lập trường và hành động của Việt Tân như vậy, chúng tôi đă kết luận Việt Tân cũng là Việt Cộng. Do đó, công tác ưu tiên một của Tập Thể Chiến Sĩ là phải thanh lọc những tên Việt Tân nằm vùng trong tổ chức. Điều này rất khó cho Tập Thể Chiến Sĩ, nhưng nếu không làm điều này th́ không trước th́ sau, Tập Thể Chiến Sĩ cũng bị Việt Tân cũng là Việt Cộng lũng đoạn, khống chế và trở nên một tổ chức có hại cho công cuộc chống Cộng.

 

Với danh nghĩa Tập Thể Chiến Sĩ bao gồm hầu hết, nếu không nói là tất cả những ai là quân nhân VNCH, những ai là Cảnh Sát Quốc Gia VNCH đều “đứng dưới mái nhà Tập Thể”. Cũng v́ thế, nếu cá nhân, đoàn thể nào nhân danh Tập Thể mà có hành động đón gió trở cờ sẽ làm cho tất cả những ai đă chiến đấu cho VNCH đều bị mang tiếng. Nhất là hiện nay, Việt Cộng đang tung ra chiêu bài: “Quốc Gia với Việt Cộng đều là người Việt, phải đoàn kết lại để “CÙNG” chống Trung Cộng xâm lăng”. Đây là một âm mưu rất thâm độc, VC không phải “chiến đấu” với người chống Cộng mà vẫn dẹp được người chống Cộng. Và người Việt tị nạn Cộng Sản ở hải ngoại sẽ bị VC xâm nhập, lũng đoạn và chiếm giữ.

 

Một cơ may cuối cùng đành cho Đại Tướng Trần Thiện Khiêm là nhân v́ lời tuyên bố của Đại Tướng rằng Đảng Cộng Sản đang lắng nghe ư kiến của dân để sửa đổi chế độ”, xin Đại tướng hăy chính thức yêu cầu Việt Cộng để cho toàn dân trong nước có TỰ DO NGÔN LUẬN! Có Tự Do Ngôn Luận mới có thể “góp ư kiến” để Đảng sửa đổi chế độ được. Nếu không th́, chính Việt Dzũng khi nghe Đại Tướng đề cập đến “góp y kiến với Cộng Sản”, Việt Dzũng đă như đỉa phải vôi. Nếu Đại Tướng Trân Thiện Khiêm làm được điều này, cả dân tộc sẽ mang ơn Đại tướng. Không cần phải đ̣i hỏi những chuyện như đ̣i bỏ điều 4 hiến pháp, th́ Nguyễn Minh Triết cho rằng như vậy là buộc chúng tự sát, điều mà Việt Cộng làm được là TỰ DO NGÔN LUẬN.

 

Nếu Đại Tướng Trần Thiện Khiêm không làm được điều đó hoặc ít ra, cũng thành thật thú nhận rằng hai nhận định của Đại Tướng: Cộng Sản hay không Cộng Sản cũng v́ Quốc Gia Dân Tộc và VC đang lắng nghe ư kiến của dânsai lầm hoàn toàn. Nếu điều sau này mà Đại Tướng cũng không đủ can đảm thú nhận. Th́ Tập Thể loại Đại Tướng ra khỏi Tập Thể là một điều phải làm vậy. Mọi người hăy đề cao cảnh giác Đại Tướng Trần Thiện Khiêm ra tay lần này nếu không đáp ứng được TỰ DO NGÔN LUẬN cho dân Việt Nam, th́ ngài Đại Tướng chỉ là tay sai của ngoại bang hoặc của Việt Cộng.

 

Lê Văn Ấn 

 

[Tin Tức & BL]     [Trang chính]