ĐẠI TƯỚNG KHIÊM RA TAY

(Bài 2)

 

 

   Khi thấy Đại tướng Trần Thiện Khiêm xuất hiện, mọi người bàng hoàng như giấc chiêm bao. Tại sao vậy? V́ những lần ngài xuất hiện đều là những lần mang lại kinh hoàng cho dân tộc.

 

    Cha ông chúng ta có câu “được làm vua, thua làm giặc”, không ai trách chuyện đảo chánh một chế độ để giành quyền lực, Đại tướng Trần Thiện Khiêm cũng vậy, nhưng, mọi người “bàng hoàng” v́ theo những nhân vật then chốt của Đệ Nhị Cộng Ḥa, kể cả cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, ông Ngân, ông Hưng v.v…nhất là ông Phạm Bá Hoa, cựu chánh văn pḥng Đại tướng Khiêm đều chứng minh lệnh đảo chánh 1.11.1963 phát xuất từ ngoại bang, cách thi hành lệnh đảo chánh lại quá tàn nhẫn, vô nhân đạo, giết một cách dă man những người đă đầu hàng, những đồ tể lại là những quân nhân, những tướng lănh. Đại tướng Khiêm và các tướng lănh tham gia cuộc đảo chánh lại “không có một chính sách, chủ trương đường lối kế hoạch” nào để thay thế chế độ ḿnh đảo chánh, dù chỉ là một chính sách non kém. Nói cách khác họ chỉ biết vâng lệnh ngoại bang, hay họ chỉ là NHÂN VIÊN  của CIA. Cái nhục khác là họ đă nhận 3 triệu đồng bạc Việt Nam do một sĩ quan Hoa Kỳ giao cho!

 

    Sau 35 năm im hơi lặng tiếng, Đại Tướng xuất hiện lần này chẳng những “bổn cũ soạn lại” mà c̣n tệ hơn nữa. V́ Đại tướng Khiêm không có sự chuẩn bị nào hết. Tại sao nói Đại Tướng Khiêm không chuẩn bị? Sau 35 năm không bị ai khuấy rầy cũng chẳng khuấy rầy ai, thế mà Đại Tướng không biết địch cũng chẳng biết ta. Không biết địch khi Đại Tướng cho rằng Cộng Sản cũng v́ quốc gia dân tộc, và Cộng Sản đang lắng nghe ư kiến của người dân để sửa đổi chế độ! Với 2 ư kiến trên của Đại tướng Khiêm, nữ sĩ Tôn Nữ Hoàng Hoa đă cho rằng “Đại tướng ở truồng giữa chợ”, không phải ở truồng thể xác mà là ở truồng tư tưởng, vốn liếng hiểu biết sau 35 năm chẳng những là con số không mà c̣n giúp Việt Cộng tuyên truyền một cách hữu hiệu. Từ khi Hồ Chí Minh ra khỏi hang Pak Pó, hắn ta chỉ nói một câu “v́ dân v́ nước” để lùa bao nhiêu thanh niên nhảy vào lửa đạn, để đến khi “chiến thắng Điện Biên Phủ”, Hồ Chí Minh quá “hưng phấn” nói toạc móng heo:  “Nhận chỉ thị của Quốc Tế Cộng Sản giải quyết vấn đề cách mạng ở nước ta, tôi đă hoàn thành nhiệm vụ” (Lịch sử đảng Cộng Sản Đông Dương, trang 29, Nhà Xuất Bản sách Giáo khoa Mác Lenin, Hà Nội, 1979). Việc làm của Hồ Chí Minh cũng như thuộc hạ chỉ nhằm mục đích phục vụ ngoại bang, phản dân hại nước. Biết bao nhiêu người đă chết hoặc bị tù đày chỉ v́  chứng minh rằng Hồ Chí Minh và Cộng Sản KHÔNG BAO GIỜ V̀ QUỐC GIA DÂN TỘC. Đại tướng đă coi thường sự hy sinh xương máu của người chết, khinh dể người sống qua câu nói này. Năm mươi năm sống ở Việt Nam, 35 năm sống ở Hoa Kỳ, vơ làm đến Đại tướng, văn làm đến Thừa tướng để chống Cộng mà không biết những cái sơ đẳng của Việt Cộng!!!!

 

    Trong cuộc phỏng vấn của SBTN do Việt Dzũng phụ trách, Đại Tướng Khiêm cho rằng “Đảng Cộng Sản Việt Nam đang họp đảng và đang lấy từng ư kiến của người dân để thay đổi chế độ”. Hèn ǵ mà bà TNHH cho là Đại Tướng ở truồng giữa chợ. Nếu ai không phục th́ cũng phải cho rằng Đại Tướng giống như “gà đội nón”. Bao nhiêu người cho ư kiến, kể cả Đại tướng Việt Cộng Vơ Nguyên Giáp. Tất cả những người “cho ư kiến” đều bị Việt Cộng dần cho bầm dập. Hơn nữa, rất rất nhiều “ư kiến” đă đến tai VC và được Nguyễn Minh Triết trả lời: “Bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát”.

 

    Trong cuộc phỏng vấn này, Đại tướng Khiêm cho biết đă đọc báo này, báo nọ của ngoại quốc, nhưng ngay cả báo chí ngoại quốc, đài truyền thanh, truyền h́nh cũng biết bao nhiêu lần đề cập đến chuyện VC trấn áp những người “góp ư kiến”! Các chính phủ cũng như các đoàn thể phi chính phủ đă biết bao lần yêu cầu VC trả tự do cho những người phát biểu ư kiến trong ôn ḥa, mà VC đă nghe đâu, thưa Đại Tướng? Trừ phi Đại Tướng được Việt Cộng và Hoa Kỳ cam kết sẽ “lắng nghe”!!!!?? Nếu thế th́ xin Đại Tướng nói thẳng ra để toàn dân góp ư!!!

 

    Lần xuất hiện này, Đại Tướng dùng Tập Thể Chiến Sĩ làm bàn đạp, nhưng Đại Tướng chẳng biết tổ chức Tập Thể ra sao cả. Trong bài trưóc kẻ viết bài này đă chứng minh những 3 vị lănh đạo cao cấp của Tập Thể là người của Việt Tân. Ba người này đă lộ mặt, c̣n những người chưa lộ mặt mặt nữa, mà “Việt Tân cũng là Việt Cộng”.

 

    Đă 35 năm qua, những người ở trong Tập Thể hôm nay chính là những kẻ đă chiến đấu ngăn cản địch quân để cho Đại Tướng và gia đ́nh lên máy bay ra hải ngoại bằng yên vô sự, đă bị lao tù Cộng Sản, ra được hải ngoại là họ “bắt tay vào việc chống Cộng”, dù đă bị những kẻ khốn nạn cho là “những ổ vi trùng bệnh tật”, là “đoàn quân tấn công rest room”, v.v… Nay “được hănh diện” có Đại Tướng làm cố vấn. Đại tướng sẽ cố vấn cho họ những ǵ, thưa Đại tướng? Đại tướng sẽ khuyên họ nên tin rằng Việt Cộng cũng v́ quốc gia dân tộc?? Phải góp ư kiến với VC để thay đổi chế độ hay để Việt Cộng vững vàng như bàn thạch đến năm 2025 giống chủ trương của đảng Việt Tân? Trong khi nghe theo lời cố vấn của Đại Tướng, chờ đợi VC “cho phép” góp ư kiến, hoan hô chúng cũng v́ quốc gia dân tộc v.v… Tập Thể sẽ đi về đâu? Nếu đem so sánh với chủ trương của Việt Tân với ư kiến của Đại tướng th́ cũng như hai anh em sinh đôi, v́ Việt Tân cho rằng VC cũng yêu nước, Hồ Chí Minh là anh hùng, ngày 30 tháng Tư là Ngày Tự Do cho Việt Nam. Và nếu cần cũng sẵn sàng hy sinh 3 triệu người Việt hải ngoại v.v…và v.v… mà Đoàn Hữu Định, một nhân vật của Việt Tân hiện đang ngồi ch́nh ́nh trong Tập Thể. Thế là thế nào?

 

    Năm 1960, Đại tướng cứu nguy chế độ Đệ Nhứt Cộng Ḥa ai cũng tin tưởng, kể cả anh em họ Ngô, nhưng kỳ thực là Đại Tướng lập công để ở lâu, đi sâu, trèo cao, cuối cùng anh em Ngô Đ́nh Diệm đă bị Đại Tướng giết một cách dă man. Bây giờ, Đại Tướng ra để lập lại chuyện 1960 hay 1963? Đó là nguyên nhân làm mọi người bàng hoàng.

 

    Có người “tin tưởng” rằng Đại Tướng “ra” lần này là để hợp tác với Hoa Kỳ lật đổ chế độ VC để Việt Nam trở lại một tiền đồn ngăn cản Trung Cộng bành trướng. Nhưng xét ra lập luận này không vững. Lư do là Đại Tướng qua bài pḥng vấn, không biết mảy may ǵ về chủ trương và kế hoạch VC, không biết cả đến thủ đoạn của VC mà đă ca ngợi chúng rồi th́ c̣n chống vào đâu?

 

    Phải chăng, Hoa Kỳ nay đă quyết tâm trở lại Châu Á, để chống lại Trung Cộng ngày càng lớn mạnh, lớn bao nhiêu hiếu chiến, hiếu thắng và rắp tâm xâm lược bấy nhiêu, muốn hất cẳng Hoa Kỳ khỏi Á Châu, Phi Châu, nên Hoa Kỳ phải nhờ đến Việt Cộng. Và điều kiện để Việt Cộng hợp tác với Hoa Kỳ là phải “dẹp cái đám chống Cộng hải ngoại” nên mới nhờ Đại Tướng ra tay? Dĩ nhiên, Việt Cộng không dại ǵ mà nói thẳng ra như vậy, chúng sẽ xin Hoa Kỳ yêu cầu hải ngoại hợp tác với chúng để “cùng chống Trung Cộng”, y như sách vở của đầu đảng của chúng là Hồ Chí Minh đưa chiêu bài “chính phủ Liên Hiệp để chống Pháp” ngày xưa? Nói cách khác Hồ Chí Minh ngày xưa mượn cớ chống Pháp để “đoàn kết các đảng phái” để rồi tiêu diệt đảng phái Quốc gia, nay VC cũng noi gương đó, trước khi “đánh Trung Cộng” th́ Tập thể hải ngoại đă chết về tay chúng. Ai khác th́ c̣n nghi ngờ chứ với Đại Tướng th́ chẳng cần phải nghi ngờ. Chúng tôi có vơ đoán hay không? Xin thưa, Đại Tướng đă có “lễ ra mắt” Việt Cộng: VC yêu nước, VC lắng nghe ư kiến người dân. Xin Đại Tướng thử đưa một vài ư kiến về nhân quyền mà Hoa Kỳ là nước chủ trương nhân quyền lâu nay, xem Việt Cộng có rửa tai nghe hay không?

 

    Đại Tướng vừa ủng hộ “diễn biến Ḥa B́nh” của Hoa Kỳ đồng thời cũng lo ngại “Trung Cộng Đồng hóa Việt Nam”. Nhưng ai giúp Trung Cộng đồng hóa Việt Nam, ai phản đối diễn biến ḥa b́nh của Hoa Kỳ: Việt Cộng. Tại sao, thay v́ hô hào dân chúng “góp ư kiến” với Việt Cộng, Đại Tướng không hô hào dân chúng đứng lên phản đối Việt Cộng, tạo nên một cuộc cách mạng xanh, cách mạng nhung?

 

    Mấy chục năm nay, ai cũng cho rằng Đại Tướng ngậm miệng ăn tiền, họ không oán trách Đại Tướng như đă oán trách Nguyễn Cao Kỳ làm một hàng thần lơ láo, một Nguyễn Khánh thấy chức là nộp đơn cho Nguyễn Hữu Chánh. Nhưng nay Đại Tướng ra tay mọi người đều lo sợ lành ít dữ nhiều, nhất là khi nghe Đại Tướng cho rằng Việt Cộng cũng v́ quốc gia dân tộc, Việt Cộng đang lắng tai nghe ư kiến của dân để thay đổi chế độ. Do đó, người Việt trong cũng như ngoài nước lo sợ rằng lần này Đại Tướng Khiêm ra tay là “Việt Cộng sẽ “hốt hụi chót”, “thu hoạch” nghị quyết 36.

 

    Năm nay Đại Tướng đă thọ đến 85 tuổi, số năm tối đa cũng chỉ 15 năm nữa thôi. Xin Đại Tướng suy nghĩ lại, làm tay sai cho Hoa Kỳ diệt tuyệt chế độ Đệ Nhứt Cọng Ḥa một cách dă man, đă hưởng trọn phần thưởng của Mỹ, nay xin hăy v́ dân, v́ nước nói lời công đạo, nếu không, xin Đại Tướng buông tha cho đàn em, nhất là những kẻ từng cầm súng, để họ tiếp tục chống Cộng, xin Đại Tướng về hưởng tuổi già, bên người vợ mới, đồng thời hương khói cho người vợ quá văng. Xin cám ơn Đại Tướng.

 

Lê Văn Ấn

 

[Tin Tức & BL]     [Trang chính]