Sự Thật vẫn là Sự Thật:

 

CHÍNH PHỦ NGÔ Đ̀NH DIỆM CÓ ĐÀN ÁP PHẬT GIÁO KHÔNG?

 

 

 

 

1) Thượng tọa Thích Trí Quang là “nhà tu hành” hay là “cán bộ chính trị?”

2) Cuộc “đấu tranh của Phật Giáo” có phải để bảo vệ Phật Pháp hay không?

3) Những Phật tử thuần túy nghĩ ǵ về những cuộc “tự thiêu”?

 

 

Để trả lời những câu hỏi này, chúng tôi xin đăng nguyên văn bức thư của Thượng nghị sĩ Thomas J. Dodd, Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện Hoa Kỳ,  ngày 17 tháng 2 năm 1964  gởi  Chủ tịch Ủy Ban Nội Vụ Thượng Viện Hoa Kỳ có những điểm đáng lưu ư trong Bản Phúc Tŕnh của Ủy Ban T́m Hiểu Sự Thật của Liên Hiệp Quốc:

 

- Bảy đại diện của Liên Hiệp Quốc gồm những quốc gia lấy Phật Giáo làm quốc giáo, hoặc liên hệ mật thiết với Phật giáo.

 

- Bản phúc tŕnh đă bị Hoa Kỳ ém nhẹm và chỉ phổ biến rất hạn chế.

 

- Sau khi đọc bản phúc tŕnh, Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện Hoa Kỳ đă đưa ra nhận xét “lời cáo buộc “Phật giáo bị đàn áp”, thật ra chỉ là sự thổi phồng đầy ác ư, và tuyên truyền man trá”.

 

- Một hệ thống “vọng ngữ” và đầu độc tin tức giữa một số người mệnh danh là tăng sĩ Phật Giáo và báo chí Hoa Kỳ đă lừa gạt nhân dân Hoa Kỳ và thế giới.

 

- Cuộc đấu tranh gọi là chống Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm “đàn áp Phật giáo” chỉ là một cuộc đấu tranh chính trị có lợi cho Cộng Sản và Hoa Kỳ qua câu nói của Thượng Tọa Thích Trí Quang: “Chúng tôi chỉ có thể dàn xếp với miền Bắc sau khi đă lật đổ Diệm Nhu”. Câu này chứng tỏ Phật Giáo đă bị Thích Trí Quang lợi dụng để làm chính trị. Làm chính trị với khuynh hưóng phục vụ Việt Cộng hay không, chúng ta sẽ thấy rất rơ khi Phái Đoàn “Phật Giáo” tham dự hội nghị tại Nhật Bản đă hoàn toàn ủng hộ 6 điều kiện của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam.

 

 

Sau đây là nguyên văn bức thư của Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện Hoa Kỳ  gởi Thượng Nghị Sĩ James O. Eastland, Chủ tịch Nội Vụ Thượng Viện Hoa Kỳ để mọi người thấy: – Phật giáo đă bị lợi dụng trong mưu đồ chính trị lật đổ TT Ngô Đ́nh Diệm mang lại lợi ích cho Hoa Kỳ và Việt Cộng. – Những kẻ c̣n tiếp tục “vọng ngữ”, vu vạ cho TT Ngô Đ́nh Diệm và nền Đệ Nhất Cộng Ḥa chỉ là những kẻ chối tội một cách vụng về hoặc cố t́nh binh vực Việt Cộng. Bản văn dưới đây đă được trích dẫn từ Phụ Bản 5 của tác phẩm “Ḍng Họ Ngô Đ́nh, Ước Mơ chưa đạt” của tác giă Nguyễn Văn Minh để rộng đường dư luận và, nói theo Thượng Nghị Sĩ Thomas J. Dodd, “chuyện “Đàn áp Phật Giáo” chỉ là thổi phồng đầy ác ư và tuyên truyền gian trá”:

 

***

 

Thượng Viện Hoa Kỳ

Ủy Ban Tư Pháp

Ngày 17 tháng 2 năm 1964

Ngài James O. Eeastland

Chủ tịch Ủy Ban Nội Vụ Thượng Viện

Hoa Thịnh Đốn

 

Thưa Ngài Chủ Tịch,

 

Vào đầu tháng 9 năm ngoái, vào lúc cao độ của cuộc khủng hoảng Phật giáo, 16 quốc gia đệ tŕnh bản tuyên cáo lên ông Tổng Thư Kư Liên Hiệp Quốc, kết án chính phủ Việt Nam đă vi phạm trầm trọng về nhân quyền. Để  trả lời, chính phủ của Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm  đă mời Liên Hiệp Quốc  gửi một Ủy ban đến T́m Hiểu Sự Thật  và cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với Ủy ban. Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc chấp thuận lời mời và ngày 11 tháng 10 một ủy ban đă được thành lập gồm đại diện các quốc gia Afghanistan, Brazil, Costa Rica, Dahomey, Morocco, Ceylan, và Népal.

 

Phúc tŕnh của Ủy ban về Việt Nam, dù rằng được ấn hành trong nội bộ Liên Hiệp Quốc  vào ngày 9 tháng 12, nhưng chỉ được phổ biến một cách hạn chế cho báo chí. Sự thật, bản phúc tŕnh này chỉ được báo chí biết đến hơn hai tuần lễ sau khi được ấn hành do một vài b́nh luận gia biết được vấn đề.

 

Theo tôi nghĩ bản phúc tŕnh này có những điều đáng lưu tâm và tôi đề nghị tiểu ban Nội Vụ Thượng Viện ấn hành để các Thượng nghị sĩ hiểu rơ vấn đề.

 

Đây là bản phúc tŕnh bao gồm những lời khai và tài liệu, nhưng không hề có những nhận xét hay kết luận của Ủy ban, tôi tin rằng bất cứ ai sau khi đọc cũng có thể đưa ra kết luận về lời cáo buộc “Phật Giáo đă bị đàn áp”, mà thật ra chỉ là một sự thổi phồng đầy ác ư, và tuyên truyền gian trá.

 

Tôi cũng lưu tâm quư vị liên hệ sự kiện này với cuộc phỏng vấn của  NCWC News Agency vào ngày 20 tháng 12  với Đại Sứ Fernando Volio Jimerez của Costa Rica,  một trong những người đă kiến nghị thành lập Ủy Ban  T́m Hiểu Sự Thật.

 

Tôi xin trích dẫn lời của ông Volio:

“Cá nhân tôi nghĩ rằng không hề có chính sách kỳ thị, đàn áp, ngược đăi đối với Phật giáo trên căn bản tôn giáo. Lời khai về những sự việc này thường chỉ là những tin đồn vô căn cứ hoặc đă được thổi phồng hay phóng đại.”

 

Khi một nhân chứng cố gắng đưa ra những bằng chứng cụ thể, nhưng những sự việc mà nhân chứng viện dẫn chỉ có t́nh cách cá thể, chứ không phải là chính sách của chính phủ đối với “Phật giáo trên căn bản tôn giáo”.

 

Sau khi đọc bản phúc tŕnh của Ủy ban Liên Hiệp Quốc, tôi đă liên lạc với Đại Sứ Volio để hiểu tường tận cảm nghĩ của Ông.

 

Đại sứ Volio nói với tôi rằng, nếu dựa trên những tin tức đă xuất hiện trên báo chí thế giới, Ông đă sửa soạn và sẵn sàng bỏ phiếu lên án Chính quyền Ngô Đ́nh Diệm, nhưng khi ông Ngô Đ́nh Diệm gửi thư mời Liên Hiệp Quốc cử phái đoàn đến Việt Nam quan sát, ông đă nghĩ rằng  lời mời này phải được chấp nhận trước khi Liên Hiệp Quốc ghi vào nghị tŕnh thảo luận.

 

Đại sứ Volio cũng nói rằng, sau hai tuần lễ tích cực điều tra tại Việt Nam, ông  đă đi đến kết luận: lời cáo buộc tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đối với chính quyền của ông Ngô Đ́nh Diệm  đă không thể tồn tại, ông nghĩ rằng với những bằng chứng  thu thập được đă chứng tỏ rằng không hề có vấn đề  kỳ thị tôn giáo hoặc xâm phạm quyền tự do tôn giáo. Đại sứ Volio nói rằng chính phủ Ngô Đ́nh Diệm đă cộng tác chặt chẽ với Ủy ban, cho phép Ủy ban đi bất cứ nơi nào mà Ủy ban muốn, lấy lời khai của bất cứ nhân chứng nào mà Ủy ban thấy rằng cần thiết. Ông viện dẫn lời tuyên bố của Ông Bộ Trưởng Ngoại Giao và cho rằng lời tuyên bố này đă đem lại cho ông  một cảm nghĩ đặc biệt: “Chính phủ có thể không toàn hảo, cũng như các viên chức trong chính phủ không phải là những ông thánh. Chúng tôi sẽ lắng nghe những ư kiến  của quư vị và sẽ cố gắng sửa đổi những khuyết điểm”. Đại sứ Volio rằng, đây là lần đầu tiên trong lịch sử của Liên Hiệp Quốc, Ủy ban đă có thể điều tra tại chỗ về những cáo buộc rằng một chính phủ hội viên đă vi phạm nhân quyền. Đại sứ Volio cũng nói rằng, với lời mời và sự hướng dẫn trong suốt cuộc điều tra, đă cho ông cảm nghĩ rằng chính phủ Ngô Đ́nh Diệm sẵn sàng sửa đổi những sai lầm nếu có, và tin tưởng vào sự thật sẽ được đưa ra ánh sáng.

 

Bản phúc tŕnh không đưa ra một kết luận nào, một vài lời khai trong bản phúc tŕnh  nêu lên những nghi vấn về tính cách xác thực về sự tự nguyện tự thiêu để bảo vệ Phật Pháp. Phúc tŕnh  của Ủy ban đă đề cập đến lời khai của một tăng sĩ 19 tuổi khai với Ủy ban rằng tăng sĩ này được tuyển mộ bởi một “tiểu đội hiến thân tự thiêu”. Tăng sĩ này khai rằng đă được cho biết rằng Đại lăo Ḥa Thượng Giáo chủ Phật giáo đă bị giết, và rằng hàng trăm tín đồ Phật Giáo đă bị cho đi “ṃ tôm” tại sông Saigon, và rằng nhiều ni cô đă bị mổ bụng giết chết, và rằng chùa Xá Lợi đă bị thiêu đốt. Tăng sĩ này  cũng khai  rằng đă được yêu cầu tự nguyện tự thiêu  để bảo vệ Phật pháp, được bảo đảm rằng trước khi tự thiêu sẽ được cho uống những viên thuốc để không bị đau đớn khi tự thiêu và kư vào ba bức thư đă được soạn sẵn, Tăng sĩ này đă bị cảnh sát bắt trước khi hành động man rợ này xẩy ra.

 

Ủy ban cũng đă phỏng vấn một số những nhà lănh đạo Phật giáo và những lănh đạo thanh niên mà theo phúc tŕnh th́ đă bị giết. Không thể t́m thấy những bằng chứng hoặc kiểm chứng những bản tin của các báo chí nói rằng một số tu sĩ Phật giáo đă bị ném từ trên gác xuống trong cuộc bố ráp chùa  Xá Lợi.

 

Theo ư tôi, điều cần phải nói thêm rằng nhân dân Hoa Kỳ, một lần nữa đă bị một vài tờ báo thông tin một cách sai lạc về t́nh h́nh quốc ngoại mà nhân dân Hoa Kỳ hằng lưu tâm đến.

 

Chúng ta được thông tin rằng chính phủ Ngô Đ́nh Diệm đă có những hành động đàn áp, rằng những tu sĩ vô tội đă bị thúc đẩy tự thiêu để phản kháng. Ngược lại, việc đàn áp đă không xảy ra một cách trầm trọng và đó chỉ là một sự khích động mang màu sắc chính trị.

 

Ủy ban đă không đi sâu vào động cơ chính trị dẫn đến sự khích động của Phật giáo. Nhưng tôi nghĩ rằng câu trả lời cho vấn đề này chính là câu trả lời của Thượng Tọa Thích Trí Quang, người lănh đạo cuộc tranh đấu (hiện đang tị nạn tại ṭa Đại sứ Hoa Kỳ tại Saigon) với Miss Maguerite Higgins: “Chúng tôi chỉ có thể dàn xếp với miền Bắc sau khi đă lật đổ Diệm và Nhu”

 

Phần lớn những cuộc biểu t́nh phản đối của tín đồ Phật giáo đă không thực hiện được theo ư muốn và chính đó là đều mà tín đồ Phật giáo bị khích động.

 

Báo chí Hoa Kỳ hănh diện về truyền thống toàn hảo và khách quan của, ḿnh. Thật vậy, có lẽ không quốc gia nào trên thế giới lương tâm của nhà báo được vinh hạnh như vậy hoặc ở đó những cuộc đua tài của các nhà báo đáng được quốc gia tán thưởng. Nhưng đáng tiếc, đă có một số t́nh h́nh liên quan đến chính sách đối ngoại, ở đó nhân dân Hoa Kỳ, quốc hội và ngay cả chính quyền đă bị dẫn dắt một cách sai lầm bởi những báo cáo thiếu chính xác của một số báo chí.

 

Báo chí Hoa Kỳ trong thời chiến tranh đă bóng gió loan tin Mikhailovich là người đáng được cộng tác và rằng Tito là một nhà lănh đạo quốc gia vĩ đại. Kết cuộc là sự phản bội của Mikhailovich đă áp đặt một chế độ Cộng Sản tại Yugoslavia.

 

Trong thời kỳ hậu chiến, một vài trong số những tờ báo này nói với chúng ta rằng Tưởng chỉ là một bù nh́n và Cộng Sản Trung quốc chỉ là những kẻ cải cách điền địa; và kết cuộc của một chính sách lầm lẫn đă đưa đến là lục địa Trung Hoa bị nhuộm đỏ.

 

Lần cuối đây, có những tờ báo nói với nhân dân Hoa Kỳ rằng Castro không phải là Cộng Sản mà là con người có bản chất giữa Robin Hood và Thomas Jefferson; và cuối  cùng kết quả là  một chính thể Cộng Sản đă h́nh thành tại Cuba.

 

Giờ đây, chúng ta lại là nạn nhân của một sự lừa đối khác, hậu quả là chính phủ của ông Ngô Đ́nh Diệm đă bị tiêu diệt và một t́nh trạng rối loạn đă diễn ra sẽ làm cho việc chống Cộng trở nên khó khăn hơn.

 

Quốc hội cũng như nhân dân Hoa Kỳ đă quá lệ thuộc vào những tin tức do báo chí loan tải. Ngay cả những viên chức chính quyền dù rằng nắm trong tay những nguồn tin tức đặc biệt cũng bị ảnh hưởng rất nhiều  bởi những tin tức đọc trong báo. Do đó, thực tế báo chí giữ vai tṛ làm chính sách.

 

Tôi tin rằng, thật là hữu dụng nếu nhân viên báo chí tự hỏi những hậu quả trầm trọng mà báo chí đă làm để hướng dẫn một cách sai lầm chúng ta trong những t́nh h́nh như vậy.

 

Đồng thời, tôi hy vọng rằng mỗi một thành viên Thượng viện sẽ bỏ thời giờ để đọc bản phúc tŕnh và đưa ra những nhận xét của riêng ḿnh.

 

Chân thành cảm tạ.

Thomas J. Dodd

Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ.

 

***

 

Qua bức thư này cũng như những tài liệu của Hoa Kỳ, nếu là người con Phật chân chính tất sẽ nhận rơ Phật Giáo đă bị một số tăng ni lợi dụng để làm những hành vi man rợ giết người, do Việt Cộng và Hoa Kỳ điều khiển. Nhóm đấu tranh gọi là để “bảo vệ Phật Pháp”, nhưng Đại Đức (hồi 1966) Thích Nhất Hạnh khi được một nhóm phản chiến Mỹ mời qua Hoa Kỳ, Đại Đức đă đưa ra chủ trương 5 điểm của Phật Giáo như sau:

 

1)      Chính phủ Nguyễn Cao Kỳ từ chức,

2)      Quân đội Mỹ rút lui

3)      Ngưng oanh tạc Bắc Việt

4)      Ngưng các cuộc hành quân tại miền Nam việt Nam.

5)      Mỹ phải giúp thành lập chính thể dân chủ và tái thiết miền Nam không điều kiện.

 

Và qua 6 điểm của Phái Đoàn Phật Giáo Việt Nam tại Tokyo, Nhựt Bản giữa Hội Nghị Thế Giơi về Tôn Giáo và Ḥa B́nh từ ngày 16 đến 20 tháng 10 năm 1970:

 

1.- Các phe lâm chiến phải bắt đầu xuống thang ngay lập tức để đạt đến một cuộc ngưng bắn toàn diện vào lúc 18 giờ chiều 30 Tết Tân Hợi tức 27.1.1971).

 

2.- Liên Hiệp Quốc sẽ chỉ định một nhóm quốc gia trung lập để họp thành Ủy Hội Kiểm Soát Ngưng Bắn gồm các Đại Diện của Quân Đội Việt Nam Cộng Ḥa và Chính phủ Cách Mạng Lâm Thời Miền Nam Việt Nam.

 

3.- Chính phủ VNCH phải phóng thích  các tù nhân chính trị, sinh viên, trí thức, tu sĩ và tất cả những người  đă bị giam v́ tranh đấu cho chủ quyền và chủ quyền dân tộc.

 

4.- Chính phủ Hoa Kỳ phải chấm dứt t́nh trạng thối nát, độc tài và bất lực ở miền Nam Việt Nam bằng cách để cho người Việt tự họ chọn đại diện đa số dân chúng có bản chất ḥa giải dân tộc và có đầy đủ khả năng để:  Thương thuyết với chính phủ Hoa Kỳ về thời biểu triệt thoái  mau chóng toàn thể quân lực Hoa Kỳ ở Việt Nam và những liên hệ ngoại giao, văn hóa và kinh tế giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

 

- Thương thuyết với Chính phủ Cách Mạng Lâm thời Miền Nam VN về những thể thức tổ chức Tổng Tuyển Cử để bầu lên một chính phủ đại diện cho mọi khuynh hướng chính trị ở Nam Việt Nam, một cuộc bầu cử hoàn toàn tự do dưới sự giám sát quốc tế, trong đó mọi người Việt Nam thuộc bất cứ khuynh hướng chính trị nào đều có thể tham dự.

 

5.- Các chính phủ Hoa Kỳ, Sô Viết, Cọng Ḥa Nhân Dân Trung Hoa và các quốc gia liên hệ khác cộng tác với nhau để chấm dứt đau khổ của người dân Việt bằng cách ủng hộ đề nghị này do chính người Việt đề ra.

 

6.- Các phe lâm chiến tại Việt Nam, nhân dân yêu chuộng ḥa b́nh trên thế gới, các giáo hội tôn giáo và các nhà nhân bản cấp thời hành động để thúc đẩy các quốc gia có trách nhiệm về chiến tranh Việt Nam chấm dứt cuộc chiến tranh tại Việt Nam, Kambuchea và Lào.

 

Qua 5 điểm chủ trương của Giáo Hội Phật Giáo Ấn Quang và 6 điểm của Phái đoàn Phật Giáo Việt Nam tại Nhựt Bản xin các Phật tử chánh chính hăy lấy công tâm suy nghĩ lại, sẽ biết tại sao Phật Giáo bị lợi dụng và tại sao sau ngày 1.11.1963 “Phật Giáo” vẫn “tranh đấu”… Và nhất là bây giờ một nhóm người vẫn nhân danh Phật Giáo “bị đàn áp” để gây chia rẽ các tôn giáo làm lợi cho Việt Cộng. C̣n thanh danh của cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm, cố vấn Ngô Đ́nh Nhu cũng như nền Đệ Nhất Cộng Ḥa ngày càng sáng ngời như mặt trời đúng ngọ, không có thế lực nào có thể làm lu mờ được.

 

Lê Văn Ấn

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính