Ai là người đă gửi tiền về Việt Nam đ xây m

Cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm và Nhị Vị Bào Đệ?

 

Hàn Giang Lệ Tuyền

 

 

     Như quư độc giả đă biết, trước đây, qua bài viết: Nền Đệ Nhất Cộng Ḥa Sụp Đổ: Miền Nam Tự Do Sụp Đổ, hiện vẫn c̣n lưu giữ trên trang điện báo Hồn Việt: http://hon-viet.co.uk; khi nói đến ba ngôi Mộ của Cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm cùng nhị vị Bào đệ là Ông Cố vấn Ngô Đ́nh Nhu và Ông Ngô Đ́nh Cẩn, tôi đă viết như sau:

 

   Nên biết, ba ngôi mộ của ba vị tại Lái Thiêu, Việt Nam, là không phải do các con, các cháu của ba vị đă bỏ công, bỏ của ra để xây ba ngội mộ đó.

 

   Nhưng, tôi đă không viết thêm ai là người thực sự đă bỏ tiền ra để xây ba ngôi mộ đó. Vậy, hôm nay, tôi tự thấy, cần phải nói cho thật rơ ràng:  Người đă gửi tiền về Việt Nam để xây ba ngôi mộ của Cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm, cùng nhị vị bào đệ là Ông Cố vấn Ngô Đ́nh Nhu và Ông Ngô Đ́nh Cẩn, chính là Ông Hồ Anh Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ nhiệm kiêm Chủ bút Bán nguyệt san Văn Nghệ Tiền Phong. Một tờ báo đă do ông Nguyễn Thanh Hoàng khai sinh ra từ năm 1956.

 

   Và để quư độc giả đều được biết một cách chính xác, nên nhân đây, tôi xin ghi lại đầy đủ từ bước khởi đầu trong việc di dời cả ba ngôi mộ như sau:

 

   Chắc mọi người c̣n nhớ, vào những năm, sau ngày 30-4-1975, do « Lệnh cấm vận » của Hoa Kỳ, nên những người Việt  ở Mỹ, không thể gửi  tiền về Việt Nam, mà họ phải qua những đường giây chuyển tiền tại Pháp. Song lúc đó, mặc dù Pháp là nước đă « trợ cấp nhân đạo » cho Việt Nam nhiều nhất, nhưng cũng không cho phép chuyển một lần với số tiền nhiều, nên đă có một số đường giây chỉ chuyển những thùng thuốc Tây về Việt Nam, và những người Việt bên Mỹ cũng đă gửi cho thân nhân c̣n ở quê nhà bằng tiền, và những thùng thuốc Tây qua những đường giây này, để người thân của họ ở Việt Nam, sau khi nhận những thùng thuốc Tây, th́ đă đem bán để lấy tiền. Nghĩa là họ phải chuyển tiền, hay thuốc Tây về Việt Nam qua những đường giây tại Pháp.

 

   Sau đó, phía Mỹ đă nới lỏng hơn là cho phép những người Việt được gửi về Việt Nam, mà tôi nhớ là không quá 500 Mỹ kim. Cho đến măi sau này, khi « Lệnh cấm vận » đă được băi bỏ, th́ mọi người mới được gửi tiền về Việt Nam một cách tự do.

 

   Chính v́ thế, khi được tin bọn việt-gian-cộng-sản sẽ phá bỏ nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi, đồng thời đă được biết về chuyện tên cộng sản ác ôn là « Ḥa thượng » Thích Trí Dũng, thuộc  Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tức Ấn Quang, đă từng cạy nắp mộ của Ông Ngô Đ́nh Cẩn để bỏ vũ khí của Lữ đoàn 316, và đă nuôi tên Thiếu tướng việt công, là Trần Hải Phụng và nhiều tên khác ở trong chùa Phổ Quang, và đă  bắt cái xác chết của Ông Ngô Đ́nh Cẩn, mà lúc sinh tiền Ông là một người chống cộng tuyệt đối, phải giữ một số súng đạn của Lữ đoàn 316, và Biệt Động Thành Sài G̣n-Gia Định. Xin quư độc giả hăy đọc lại bài viết: Tưởng Niệm Bốn Mươi Năm Cuộc Thảm Sát Mậu Thân, 1968-2008, mà tôi đă viết vào ngày 26-01-2008, hiện vẫn c̣n lưu giữ trên trang điện báo Hồn Việt: http://hon-viet.co.uk để biết một cách rơ ràng hơn về những hành vi tàn ác của Phật giáo Ấn Quang trong cuộc thảm sát Mậu Thân.

 

   Và chính v́ biết được những tin trên, nên ông Nguyễn Thanh Hoàng v́ rất sợ bọn việt-gian-cộng-sản sẽ phá bỏ mộ phần của ba vị, nên đă t́m cách gửi tiền về Việt Nam để di dời cả ba Ngôi mộ của Cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm cùng nhị vị bào đệ là Ông Cố Vấn Ngô Đ́nh Nhu và Ông Ngô Đ́nh Cẩn, và sau đó cũng đă di dời cả mộ phần của Mẫu Thân của ba vị về tại Lái Thiêu. Tôi xin ghi lại từ đầu như sau:

 

   Lần đầu tiên, do Ông Trần Trung Quân, là Tác giả của nhiều cuốn sách có giá trị như: Trong Ḷng Địch, Cụm A 22: T́nh Báo Dinh Độc Lập v…v… Ngoài ra, c̣n có cuốn sách đă kư dưới một bút danh khác.

 

   Và sau đây, là những lần chuyển tiền:

 

  Lần thứ nhất, do chính tay của Ông Trần Trung Quân, là một người thân thiết của Ông Hồ Anh Nguyễn Thanh Hoàng, đă trao tận tay cho ông Trần Tam Tiệp, v́ ông Trần Tam Tiệp biết cách gửi tiền về Việt Nam, vào tháng 10 năm 1977, tại tiệm Café Balto, 15, Rue Mazarine, 75006 Paris, với số tiền là  $9,000 (chín ngàn Mỹ kim).

 

   Lần thứ hai, vào tháng 7 năm 1978, cũng do Ông Trần Trung Quân trao tận tay cho Ông Trần Tam Tiệp tại Thánh Thất Cao Đài của Cô Ba Lê Kim Huê, tức Bà Lễ Sanh Lê Kim Huê, tại địa chỉ số 12, Rue Xavie Privas, 75005 Paris, với số tiền là $10,000 (mười ngàn Mỹ kim).

 

    Riêng một lần khác, vào tháng 3 năm 1978, tại tiệm Café Notre – Dame de Paris, 03, Boulevard du Palais 75004 Paris. Nhưng lần này đă do chính Ông Hồ Anh Nguyễn Thanh Hoàng đă trao tận tay cho Ông Trần Tam Tiệp với số tiền là $6,000 (sáu ngàn Mỹ kim) trước sự chứng kiến của Ông Trần Trung Quân.

 

   Như vậy, tổng cộng tất cả ba lần, ông Trần Tam Tiệp đă nhận của Ông Hồ Anh Nguyễn Thanh Hoàng với số tiền là $25,000 ( hai mươi lăm ngàn Mỹ kim ).

 

  Tưởng cũng nên nói rơ, là với số tiền $ 25,000 (hai mươi lăm ngàn Mỹ kim), mà ông Trần Tam Tiệp đă nhận hai lần qua Ông Trần Trung Quân và một lần do chính tay của ông Nguyễn Thanh Hoàng, là do tiền bán báo Văn Nghệ tiền Phong, mà Ông Trần Trung Quân thu được. Bởi lúc đó, Ông Trần Trung Quân là đại diện cho báo văn Nghệ Tiền Phong của Ông Nguyễn Thanh Hoàng tại Pháp.

 

  Sau đó, ông Trần Tam Tiệp đă chuyển số tiền trên về Việt Nam, để cho người của Ông Nguyễn Thanh Hoàng lo liệu việc di dời ba ngôi mộ của Cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm và nhị vị Bào đệ là Ông Cố vấn Ngô Đ́nh Nhu và Ông Ngô Đ́nh Cẩn về tại Lái Thiêu.

 

    Những việc làm âm thầm của Ông Hồ Anh Nguyễn Thanh Hoàng ít ai được biết, kể cả gia đ́nh của  Bà Ngô Đ́nh Nhu. Cho đến năm 1980, th́ Ông Ngô Đ́nh Luyện mới biết, và Ông Nguyễn Thanh Hoàng và Ông Trần Trung Quân, đă được Ông Ngô Đ́nh Luyện tiếp tại tư gia. Trong dịp này, Ông Ngô Đ́nh Luyện đă ngỏ lời cám ơn Nguyễn Thanh Hoàng và Ông Trần Trung Quân.

 

    Sau đó, từ Hoa Kỳ, Ông Nguyễn Thanh Hoàng cũng đă âm thầm chuyển thêm những số tiền khác nữa về Việt Nam, để bốc mộ của Cụ bà Thân Mẫu của Cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm và nhị vị bào đệ về tại Lái Thiêu, để cả gia đ́nh được nằm cạnh bên nhau. Mặc dù vậy, nhưng ít có người biết những việc làm của Ông Nguyễn Thanh Hoàng.

 

  Tuy nhiên, những người thân thiết của Ông đều biết như Đại tá Nguyễn Hữu Duệ, tác giả của cuốn sách: Nhớ Lại Những Ngày Ở Cạnh Cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm, tức Nhật Lệ Nguyễn Hữu Duệ trên Văn Nghệ Tiền Phong, sau khi ba ngôi mộ hoàn thành, th́ Đại tá Nguyễn Hữu Duệ, từ Hoa Kỳ Ông đă t́m cách trở về Việt Nam để viếng mộ của Cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm cùng nhị vị bào đệ, là Ông Có vấn Ngô Đ́nh Nhu và Ông ngô Đ́nh Cẩn.

 

    Về phần ông Trần Tam Tiệp, ngày xưa, ông cũng đă từng kêu gọi nhiều người đóng góp tiền bạc cho ông chuyển về Việt Nam để giúp đỡ các văn nghệ sĩ, đang c̣n ở tại Việt Nam. Nhưng riêng về ba ngôi mộ của Cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm cùng nhị vị bào đệ là Ông Cố Vấn Ngô Đ́nh Nhu và Ông Ngô Đ́nh Cẩn là hoàn toàn do số tiền bán báo Văn Nghệ Tiền Phong của Ông Nguyễn Thanh Hoàng đă chuyển nhiều lần về Việt Nam để xây ba ngôi mộ của ba vị anh hùng đă Vị Quốc Vong Thân.

 

  Và chắc quư độc giả, khi đọc cuốn sách Trong Ḷng Địch của Ông Trần Trung Quân đều đă thấy phía sau b́a sách những ḍng này của Ông Trần Trung Quân:

 

   « Trong suốt thời gian ba năm ở hải ngoại và nhiều năm ở trong nước để hoàn thành  thiên hồi kư Trong Ḷng Địch này, tôi hết sức biết ơn anh Nguyễn Thanh Hoàng, chủ nhiệm tuần báo Văn Nghệ Tiền Phong đă hướng dẫn tôi, giúp đỡ tôi về cách sắp xếp cũng như sửa chữa và viết lại bản thảo…. »

 

    Nghĩa là, qua những ḍng này, đă cho mọi người thấy được mối giao t́nh thân thiết giữa Ông Nguyễn Thanh Hoàng và Ông Trần Trung Quân.

 

   Và hôm nay, người viết bài này, cũng là người thân thiết với cả hai vị là Ông Nguyễn Thanh Hoàng và Ông Trần Trung Quân, mà cũng ít người biết được, v́ ngày xưa khi viết trên Văn Nghệ Tiền Phong tôi đă kư dưới bút danh là Hàn Giang, rồi sau đó đă có kẻ phản đối « thằng Hàn Giang », có người c̣n đ̣i đi  « kiện thằng Hàn Giang ra ṭa »  nữa.  V́ thế, Ông Nguyễn Thanh Hoàng đă cho tôi làm « thằng Hàn Giang » luôn, mà tôi cũng đă im lặng, bởi thấy vui, khi tự nhiên, mà ḿnh trở thành một « đấng tu mi nam tử », chứ không phải v́ sợ ra ṭa mà không dám cho mọi người biết rằng ḿnh là một phụ nữ.

 

 

Tạm thay lời kết:

 

  Với một bài viết ngắn này, người viết muốn nói: Sỡ dĩ ngày xưa Ông Nguyễn Thanh Hoàng đă âm thầm làm những việc ấy, mà không muốn cho mọi người biết một cách rộng răi, chỉ trừ một số người thân. Bởi đă có nhiều kẻ, trong đó, có Vơ Văn Ái, từng là « Tổng Thư kư Trung ương Phật tử Việt kiều tại Hải ngoại, từ những năm đầu của thập niên 1960, và đă từng viết «  Lời tựa » cho cuốn ngụy thư « Hoa Sen trong Biển Lửa » của Thích Nhất Hạnh vào thắng 6-1967, tại Paris, Vơ Văn Ái đă từng nói « Ông Nguyễn Thanh Hoàng-Văn Nghệ Tiền Phong, là tờ báo của Cần Lao, nên đánh phá Phật giáo ».

 

   Nhưng thật ra, Ông Nguyễn Thanh Hoàng – Văn Nghệ Tiền Phong – Ông Trần Trung Quân và kẻ viết bài này, cũng như hiện nay, trên trang điện báo Hồn việt, đă có những bài viết của các vị về những hành vi tàn ác của những tên cộng sản  khoác áo cà sa để làm giặc, với những hành vi giết người vô tội, chẳng những thế, mà chúng đă từng liên thủ với nhau, để đánh đổ cả hai nền Cộng Ḥa Việt Nam, cho đến trước và sau ngày 30-4-1975, th́ chính những tên ác tăng này đă công khai đưa từng đoàn xe ra tận vùng giặc để đón rước cộng quân vào các thành phố, trên khắp miền Nam tự do, chứ không có vị nào lại « đánh Phật giáo giáo » cả.  Bởi không ai nói đến Phật – Pháp, mà chỉ nói đến bọn Tăng Phỉ mà thôi. Chắc nhiều người c̣n nhớ, ngày xưa Cư sĩ nỗi tiếng tại miền Nam là: Cụ  Mai Thọ Truyền, từng giữ chức: Quốc Vụ Khanh, thời Đệ Nhị Việt Nam Cộng Ḥa, đă từng tuyên bố:

 

 « Tôi chỉ quy y Nhị Bảo, chứ không quy y Tam Bảo, v́ tôi chỉ Quy Y Phật, quy y Pháp, chứ không bao giờ quy y Tăng ».

 

   Trở lại với nguyên do mà Ông Nguyễn Thanh Hoàng không muốn phổ biến rộng răi, về chuyện xây mộ của Cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm, th́ Ông Nguyễn Thanh Hoàng và cả Ông Trần Trung Quân đă nói với người viết bài này như sau:

 

     « Khi viết, hay làm một điều ǵ về Cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm, không phải để « Phục hồi Đảng Cần Lao » như những kẻ có  tâm địa hắc ám kia đă cố t́nh xuyên tạc, mà v́ chúng ta muốn nói lên những công nghiệp vĩ đại của Cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm, Người đă khai sáng  Nước Việt Nam Cộng Ḥa, đồng thời đă xây dựng được một miền Nam Tự Do Thanh B́nh thực sự, như người dân miền Nam đă chứng kiến vào buổi b́nh minh của lịch sử: Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Ḥa. Và để cho hậu thế c̣n biết đến ba tấm gương ngời sáng của Cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm cùng nhị vị bào đệ là Ông Cố Vấn Ngô Đ́nh Nhu và Ông Ngô Đ́nh Cẩn, là ba vị đă quên ḿnh để chỉ biết phụng sự Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam, và rồi cuối cùng; sau khi đă Vị Quốc Vong Thân, th́ đă trở thành ba vị Anh Hùng Bất Tử ».

 

 

04-01-2010

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền

 

 

[Tin Tức & BL]     [Trang chính]