Chống Cộng cực đoan là hề ngữ của Tuyên giáo Cộng sản

 

Le Nguyen

 


- ...Chúng ta cần vận dụng trí tuệ giải mă ba trở lực cốt lơi làm suy yếu sức mạnh đấu tranh: Một là phá vỡ bức màn che chắn của tuyên giáo bảo vệ thần tượng giả tạo Hồ Chí Minh; Hai là vạch trần sự thật về cái gọi là công lao đánh đuổi thực dân đế quốc của đảng cộng sản Việt nam; Ba là ngôn ngữ chống cộng cực đoan mà cộng sản ra sức tuyên truyền nhằm ngăn chận thế kết hợp trong ngoài của các tổ chức đấu tranh cho dân chủ có nguồn gốc, khuynh hướng khác nhau...


*  *  *


Lần theo dấu vết “bác đi”, nghiền ngẫm lịch sử trần trụi của đảng, nh́n vào thực tế của đời sống hiện thực xă hội chủ nghĩa trong quá khứ lẫn hiện tại. Người dân đă nhận diện được bộ mặt thật của đảng cộng sản, thừa tài cướp giết phá hoại nhưng thiếu khả năng xây dựng phát triển đất nước. V́ thế, những luận điệu tuyên truyền nhằm bao biện cho tội ác chống nhân loại và lấp lửng biện minh cho năng lực yếu kém trong điều hành quản trị quốc gia đưa nhân dân xuống hố cả nút. Qua các lư luận thiếu trí tuệ đỗ thừa đổ tội cho hoàn cảnh như do tàn dư Mỹ-Ngụy, do hậu quả chiến tranh, do các thế lực thù địch phản động chống phá, do hậu quả lịch sử để lại... không c̣n lừa được người dân mà lan sang đến các cán bộ cách mạng tiền khởi nghĩa, các đảng viên cộng sản trung kiên trong kháng chiến “chống Pháp, đuổi Mỹ” và tác động đến nhận thức của các đảng viên trẻ có tư tưởng tiến bộ trong đảng cộng sản ngày càng nhiều.

 

Ngày nay ngay thời điểm này, có thể tin rằng có một “bộ phận không nhỏ” con dân Việt Nam không kể quá khứ quốc gia hay cộng sản, ngó quanh thế giới cộng sản c̣n sót lại đều nhận ra thể chế độc tài cộng sản là nguyên nhân của đói nghèo chậm tiến, là thảm họa tiêu diệt truyền thống hào hùng bất khuất của dân tộc, cần phải bị loại bỏ khỏi đời sống của dân tộc Việt nam. Họ cũng hiểu rằng chỉ có thể chế dân chủ đa nguyên nhân bản mới đem lại độc lập, ấm no, hạnh phúc thật sự đến cho toàn dân Việt Nam. Tất cả đều biết rằng đảng cộng sản không c̣n chính danh để độc quyền lănh đạo, đă đến lúc đảng phải rời vũ đài chính trị trả lại quyền làm chủ đất nước cho dân tộc Việt Nam.

 

Trong chúng ta những ai c̣n ưu tư đến vận nước, năng t́m hiểu đời sống thế giới quanh ta đều nhận biết dân chủ là xu thế của thời đại, là tư tưởng tiến bộ, là mục tiêu của nhân loại đang theo đuổi. Ngay chính đảng cộng sản Việt Nam dù ngoan cố, đam mê độc quyền vẫn không thể phủ nhận giá trị của dân chủ nên buộc ḷng phải giả danh dân chủ lu loa hô khẩu hiệu. Nào là dân chủ xă hội chủ nghĩa, dân chủ tập trung, dân chủ mở rộng... Phải dân chủ trong đảng, dân chủ ngoài dân, phải dân chủ hơn nữa, dân chủ vạn lần hơn... Tất cả lời hô hào dân chủ của tuyên giáo cộng sản chỉ là lời tuyên truyền dối trá theo kiểu đồng bóng đọc thần chú nhằm nắm giữ độc quyền lănh đạo, củng cố độc tài, gia tăng phát triển tội ác chống lại khát vọng dân chủ của toàn dân.

 

Đến nay tuyên truyền dối trá của cộng sản không c̣n hiệu quả trong dân và tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đảng theo xu thế dân chủ tiến bộ có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ đánh sập độc quyền lănh đạo của đảng cộng sản nên đảng ra sức tập trung nguồn lực chính trị ḥ hét xây dựng chỉnh đốn đảng với giải pháp phê và tự phê đă qua sử dụng, không chỉ một lần mà rất nhiều lần trong đời sống của đảng.

 

Bên cạnh công tác phê và tự phê nhằm xây dựng chỉnh đốn, đảng c̣n tập trung nguồn lực đánh bóng làm mới h́nh tượng đạo đức Hồ Chí Minh, ra sức tụng niệm công ơn đánh đuổi thực dân đế quốc của đảng và khuếch đại h́nh ảnh xấu xa những cá nhân, tổ chức thấy rơ ruột gan cộng sản với việc chế tác“hề ngữ” manh tính đối phó là chống cộng cực đoan.

 

Hành động làm mới đánh bóng h́nh ảnh ông Hồ Chí Minh như siêu nhân, như thần thánh qua việc gọi hồn Hồ Chí Minh nhập xác các nhà ngoại cảm đi t́m mộ liệt sĩ rất đồng bóng đến việc dựng tượng ngh́n tỷ lập đền miếu, đưa vào đ́nh chùa cho người dân bái lạy, thờ cúng trong hệ thống quản lư tín ngưỡng, quốc hữu hóa tôn giáo không ngoài mục đích lừa đảo, sống bám vào hào quang giả tạo của Hồ Chí Minh để đảng tồn tại, kéo dài độc quyền lănh đạo.

 

Về việc đảng ngày đêm ra rả kể lể công lao lănh đạo tài t́nh sáng suốt tưởng tượng nhằm pḥng chống ngăn chận tự diễn biến, tự chuyển hóa của cán bộ, đảng viên có trí tuệ nh́n thấy đảng hiện nguyên h́nh là một đảng cướp, đảng tay sai bán nước và đảng hy vọng “nâng cấp” hư cấu công lao đánh đuổi... sẽ tạo ảo tưởng cho các cán bộ, đảng viên tin rằng bác rất đạo đức đảng vẫn lănh đạo tài t́nh. Những sai phạm, yếu kém phản dân hại nước gây hậu quả nghiêm trọng diễn ra trước mắt hàng ngày là do các cấp lănh đạo “suy thoái đạo đức lối sống” đời nay làm sai chứ bác đảng không sai. Bác đảng luôn luôn đúng, vẫn tài t́nh sáng suốt, nhất định đảng ta sẽ sửa sai, đất nước sẽ tốt đẹp, theo đúng đường “thế giới đại đồng” bác đă chọn. Đừng nóng vội cứ đợi đấy, từ từ đảng sẽ cho ăn bánh dân chủ!

 

Riêng chống cộng cực đoan chính là ngôn ngữ chế tác của tuyên giáo nhằm tiếp nối các từ ngữ vượt thời hiệu sử dụng như ngụy, tay sai, phản động, phản quốc... không c̣n thích hợp cho công tác tuyên truyền bịp bợm. Nó đă lỗi thời trong thời đại a c̣ng (@) nếu không nói là không c̣n hiệu quả trong công tác tuyên truyền của đảng cộng sản. Chống cộng cực đoan chỉ là ngôn ngữ làm giảm nhẹ các từ ngữ phản cảm, phản tuyên truyền, những chữ không c̣n tác dụng đến nhận thức của người dân, đôi khi người dân c̣n cảm thấy hănh diện, tự hào với ngụy, phản động bị nhà nước gán ghép cho và chống cộng cực đoan đầu tiên được áp dụng chỉ nhắm vào thành phần liên quan đến chế độ Việt Nam Cộng Ḥa.

 

Đến hôm nay chống cộng cực đoan được sử dụng thường xuyên trên các phương tiện truyền thông lề đảng trong phạm vi rộng hơn nhằm quy chụp cho bất cứ ai, kể cả những người đă từng là đảng viên cộng sản, vạch trần tố cáo dối trá, đấu tranh kiên quyết không khoan nhượng với sai trái, với tội ác của đảng cộng sản Việt nam.

 

Thật ra, nếu tỉnh táo chúng ta sẽ thấy đằng sau của việc phục dựng tân trang h́nh tượng ông Hồ Chí Minh, phục chế biến tấu công lao đảng, chế tác “hề ngữ” chống cộng cực đoan thay thế cho các “tử ngữ” quá thời hiệu sử dụng đều nằm trong âm mưu phân hóa hàng ngũ đấu tranh cho dân chủ trong ngoài nước. Chính nó là toan tính ngăn chận từ xa thế liên kết các cá nhân, tổ chức đấu tranh dân chủ trong ngoài có tiềm năng trở thành một tổ chức đấu tranh chính trị mạnh đe dọa đến vị thế độc quyền lănh đạo của đảng cộng sản.

 

Dễ thấy nhất cho mưu toan này là việc đảng cộng sản bằng mọi cách huy động tài nguyên vật lực bảo vệ h́nh tượng vĩ đại giả tạo của Hồ Chí Minh bởi từ lâu Hồ Chí Minh là cái xác che chắn cho chiếc bóng mờ nhạt đen đúa xấu xí nồng tanh mùi máu của đảng.

 

Phải công nhận bộ máy tuyên truyền đồ sộ lặp đi lặp lại những điều dối trá bảo vệ hào quang giả tạo của Hồ Chí Minh ít nhiều đă góp phần cứu mạng nhiều lần cho sinh mạng đảng bởi không ít đảng viên cộng sản phản tỉnh, dù nhận ra chủ nghĩa xă hội là hoang tưởng, chủ thuyết cộng sản là sai lầm lịch sử cần phải loại bỏ. Thế nhưng trong ḷng họ vẫn xem Hồ Chí Minh là thần tượng, vẫn mơ mơ màng màng “ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc” được Lê Duẩn xác nhận mà vẫn mù quáng tin đó là công lao của đảng? Nhóm người này cứ lừng khừng chưa dứt khoát đoạn tuyệt với bác đảng để nhập vào ḍng thác cách mạng dân chủ làm chậm lại tiến tŕnh dẫn đưa đất nước hoà vào ḍng sống văn minh thời đương đại.

 

Không chỉ những đảng viên lừng khừng với “đối tượng” bác-đảng mà ngay đến những đảng viên cộng sản phản tỉnh đoạn tuyệt với quá khứ cộng sản, đă vất bỏ được xích xiềng nô lệ tư tưởng của bác đảng, tích cực lao thân vào đấu tranh cho một Việt Nam dân chủ lại bị dị ứng, ảnh hưởng với bức tường chống cộng cực đoan xấu xa, dị hợm. Nào là chống cộng v́ thù hận, v́ quyền chức quá khứ đă mất, v́ một chỗ ngồi trong chính quyền, sẽ có trả thủ, sẽ có tắm máu... do tuyên giáo cộng sản dựng nên.

 

Ở chiều ngược lại, không ít những người đấu tranh cho dân chủ bị tuyên giáo cộng sản gọi là chống cộng cực đoan luôn nghi ngại, dè chừng với những cá nhân đấu tranh cho dân chủ có nguồn gốc cộng sản. Chính những trở ngại chủ quan cũng như khách quan đó khiến cho lực lượng đấu tranh cho dân chủ c̣n nhiều hạn chế, chưa tin tưởng bắt tay nhau phối hợp hành động nhằm tập trung sức mạnh tổng lực làm cuộc xóa sổ, thay đổi độc tài sang dân chủ cho Việt Nam.

 

Thiết nghĩ, muốn thực hiện dân chủ hóa cho Việt Nam, chúng ta phải can đảm đối diện với sự thật đă và đang xảy ra trong thực tiễn đấu tranh như lực lượng dân chủ vốn có. Nhằm tháo gỡ vướng mắc, vượt qua chướng ngại do chính chúng ta tạo ra và do ảnh hưởng tuyên giáo cộng sản tuyên truyền gây nghi kỵ chia rẽ phá vỡ thế liên kết trong ngoài, làm suy giảm sức chiến đấu của lực lượng đấu tranh dân chủ có nguồn gốc quốc gia và cộng sản.

 

Vượt lên trên tất cả những rào cản đó, có nhiều điều chúng ta nên hiểu là cả hai lực lượng dân chủ trong ngoài nước xuất thân từ nhiều khởi điểm khác nhau đều có hạn chế, có ưu khuyết điểm nhất định và phải xác định rằng tổ chức đấu tranh dân chủ trong nước, nhất là thành phần trẻ năng động, là lực lượng chính yếu trực diện đối đầu với độc tài cộng sản, là lực lượng quyết định trong công cuộc đấu tranh cho dân chủ Việt Nam, là lực lượng lănh đạo đất nước Việt Nam trong tương lai.

 

Tuy thế, tổ chức dân chủ ngoài nước cũng quan trọng không kém trong vai tṛ hỗ trợ bởi tổ chức đấu tranh trong nước c̣n nhiều hạn chế, nhất là tổ chức dân chủ ngoài nước có khả năng phản ứng nhanh nhạy, kịp thời kêu gọi đồng bào hải ngoại, các chính khách của nước sở tại, các chính quyền của thế giới tự do ủng hộ, bảo vệ các cá nhân đấu tranh cho dân chủ, cho quyền làm người bị bắt giữ, nhằm ngăn chận tội ác giết người bịt miệng của cộng sản đă từng thực hiện trong lịch sử khát máu của cộng sản và c̣n nhiều hỗ trợ tế nhị khác... Do đó việc kết hợp các lực lượng đấu tranh cho dân chủ trong ngoài nước không kể nguồn gốc là nhu cầu bức thiết không thể thiếu cho tiến tŕnh đấu tranh dân chủ hóa Việt Nam.

 

Để thực hiện được mục tiêu dung ḥa những khác biệt, phối hợp hành động chúng ta cần tập trung vào thực tiễn đấu tranh, tháo bỏ những nghi ngờ e ngại làm cho chúng ta không thể tiến gần lại với nhau, bắt tay nhau đấu tranh cho dân chủ mà nguyên nhân phần nhiều do tuyên giáo cộng sản, an ninh CS dựng lên và có phần ít ngăn cách do chúng ta tự tạo ra.

 

Chính v́ lẽ đó, chúng ta cần vận dụng trí tuệ giải mă ba trở lực cốt lơi làm suy yếu sức mạnh đấu tranh:

 

- Một là phá vỡ bức màn che chắn của tuyên giáo bảo vệ thần tượng giả tạo Hồ Chí Minh;

 

- Hai là vạch trần sự thật về cái gọi là công lao đánh đuổi thực dân đế quốc của đảng cộng sản Việt nam;

 

- Ba là ngôn ngữ chống cộng cực đoan mà cộng sản ra sức tuyên truyền nhằm ngăn chận thế kết hợp trong ngoài của các tổ chức đấu tranh cho dân chủ có nguồn gốc, khuynh hướng khác nhau.

 

Hiện nay c̣n nhiều mục tiêu cần hoàn thiện cho lực lượng dân chủ và trong giai đoạn hiện tại chúng ta có nhiều cơ hội thuận lợi, kể cả điều kiện cần và đủ nằm rải rác đó đây, đủ sức để tiến hành cách mạng dân chủ cho Việt Nam. Tiếc rằng chúng ta c̣n một số trở lực chưa vượt qua được, nhất là những người đấu tranh dân chủ cần tỉnh táo để vượt lên chính ḿnh hầu t́m ra ẩn số trong bài toán thần tượng Hồ Chí Minh, công ơn đảng lănh đạo và “hề ngữ” chống cộng cực đoan. Chừng nào những cá nhân, tổ chức đấu tranh cho dân chủ giải mă được ẩn số bác-đảng, chống cộng cực đoan. Chính là lúc lực lượng dân chủ Việt Nam chuyển ḿnh vươn vai Phù Đổng để có thể cùng nhau tiến hành làm cuộc thay đổi lịch sử không phải trong mơ mà trong thực tiễn của đời sống đấu tranh cho dân chủ Việt Nam.

 

 

23.07.2017

Le Nguyen

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính