Tháng Tư máu ḷ

 

 

Rượu thơm chưa úng ṿi chia ly

Pháo g̀m bom đạn bóng qun di

Khói súng hăng say anh hùng ṭn

Ḿy ai chinh chín hứa trở v̀

*

Ḷnh lạc b́t nh́t qun dn loạn

Mún đánh nhưng được ḷnh ln đường

Sa trường đói khát qun sĩ ṃt

C̉ lai B́i Thủy chín sĩ h̀i

*

Tháng ba bỉn gió lung linh đ̣ng

Th́p thoáng ngoài khơi ánh chớp h̀ng

Non Nước điu tàn trong cục chín

Núi sng than khóc những tranh hùng

*

Qun di tản lạc li đi kht

Đm dn lnh sợ hi khc than

Trong tuyệt vọng pháo thù truy kích

Nơi sa trường thn nt mu rơi

*

Xác ai đy ḍp vùi trn cát

H̀n lang thang gc biển chn đồi

Lạc lõng bơ vơ h̀n đói khát

Ńm m̀ v chủ lũ trùng ăn

*

Nam qúc mục đ̀, ṿn tàn suy

Vượng khí phương Nam đã ŕi bời

Chín tranh śm ḍy trn bỉn đ́t

Tang điền Đng Hải giọt bụi bay.

 

 

L Huy Trứ

 

 

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh