Muôn đời Tổ Quốc Uy Linh!

- Viết cho ngày QLVNCH 19/6

 

Từ ngày măn khóa Vũ Đ́nh Trường.

Thỏa chí tang bồng diệt bất lương.

Chiến trận c̣n vang danh quốc sử.

Bốn vùng vẫn tỏa khí can trường.

Bao phen nô cộng kinh hồn vía.

Mấy lượt anh hùng chứng tích thương.

Bảo vệ tự do cho Tổ Quốc.

Tiếc ǵ xương máu chốn sa trường!

*

Tiếc ǵ xương máu chốn sa trường!

Thân dẫu xa nhà biệt cố hương.

Luyện kiếm mài gươm thề rửa nhục.

Kiên tâm khắc cốt diệt ma vương.

Năm châu hội tụ giương quang đạo.

Khắp nước vùng lên chống bạo cường.

Chính nghĩa tràn dâng thành băo động.

Việt Nam ngạo nghễ Thái B́nh Dương.

 

Lâm Hoài Vũ

(Trích Thi Tập Lưu Vong Trường Khúc)

 

 

 

 

Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa muôn năm!

- Viết cho ngày QLVNCH 19/06

 

QUÂN    bốn phương trời hội Lũng Nhai.

LỰC       thần bất khuất tụ anh tài.

VIỆT      hồn tử sĩ ngời trang sử.

NAM      quốc sơn hà rạng thới lai.

CỘNG    chí hùng anh thề sát cánh.

H̉A       t́nh huynh đệ nguyện cùng vai.

MUÔN    ḷng chung nhịp ta tranh đấu.

NĂM      tháng không sờn thỏa chí trai.

 

Lâm Hoài Vũ

(Trích Thi Tập Lưu Vong Trường Khúc)

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính