C̣n chờ ǵ nữa

 

 

 

C̣n chờ ǵ nữa hỡi người ơi!

Địa lợi, thiên, nhân đă thuận rồi.

Nô Hán nay thành tư bản đỏ.

Giang sơn tràn ngập lũ tanh hôi.

Dân lành thống khổ âm thầm hận.

Tầu cộng huênh hoang khoái trá cười.

Cả nước tang thương trong tủi nhục.

C̣n chờ ǵ nữa hỡi người ơi! (*)

 

 

Lâm Hoài Vũ

Sept 22 ,2021

 

(*) NGƯỜI VIỆT 'DẬY SÓNG' VỚI TÂM THƯ CỦA NGƯỜI NHẬT GỬI VIỆT NAM

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1279679439151620&set=a.128285820957660

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính