Đừng quên Mối Thù QUỐC HẬN 30/4

 

Ls. Nguyễn Văn Chức

 

 

Cách đây gần 27 năm, trong phiên họp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc tại Genève ngày 21.7.1979 về vấn đề Đông Dương,, Cao ủy Tỵ Nạn của Liên Hiệp Quốc đă long trọng tuyên bố trước thế giới rằng: tất cả những người  Đông Dương bỏ nước ra đi sau biến cố 1975 đều là Tỵ Nạn Chính Trị và được hưởng quy chế Tỵ Nạn Chính Trị.

 

Đó là  quy chế của Liên Hiệp Quốc, trên b́nh diện luật  pháp của Liên Hiêp Quốc.         

 

Chúng ta nên nhớ: lúc đó là thời cực thịnh của Trung Cộng, Liên Sô, Đông Âu và những nuớc không liên kết. Tất cả cái khối ấy đè nặng lên Liên Hiệp Quốc. Đọc lại tài liệu xưa, chúng ta thấy: tiến sĩ Kurt Waldeim, tổng thư kư Liên Hiẽp Quốc thời đó, đă  phải vô cùng thận trọng.

 

Có hiểu như vậy, chúng ta mới ư thức trọn vẹn  được lời tuyên bố của Cao ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc liên quan đến quy chế tỵ nạn chính trị của Người Việt Tỵ Nạn.

 

Phải chăng: Cao ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quóc đă nh́n thấy sự thật, nhưng không thể nói ra. Sự thật đó, là: cuộc ra đi của Người Việt Tỵ Nạn đứng ở một b́nh diện cao hơn b́nh diện của quy chế và của luật pháp, kể cả quy chế và luật pháp Liên Hiệp Quóc. Đó là b́nh diện của Con Người VN. Của nhân dân VN.Và  của dân tộc VN.

 

Thực vậy.

 

Ṛng ră hơn mười thế kỷ, giặc Tầu đô hộ nhân dân ta, và phạm muôn vàn tội ác đối với nhân dân ta. Những tiếng thét căm hờn trong bài B́nh Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trăi không những chỉ áp dụng riêng cho quân Minh, mà áp dụng cho toàn thể ách đô hộ của giặc Tầu, một ách đô hộ vô cùng man rợ “Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ xuống hầm tai vạ,  bại nhân nghĩa nát cả càn khôn, nặng khóa liễm vét không sơn trạch”.    

Nhưng, lịch sử c̣n đó, người Việt không bỏ nước ra đi.

 

Giữa thế kỷ 19, giặc Pháp xâm lăng nước ta, “đô hộ và đầy đọa dân ta”. Tại đại hội Đảng Cộng Sản quốc tế lần thứ 5 ở Mạc tư Khoa tháng 7 năm 1924, trong tài liệu Ngụi Cùng Khổ (Le Paria) và  Bản Cáo Trạng Chống Chế Độ Thực Dân Pháp (Le Procès Contre le Colonianisme francais)—do cụ Nguyển  Thế Truyền và Ls Phan Văn Truờng viết  -- Nguyễn Ái Quốc, tức  tên giặc già Hồ Chí Minh, đă  lớn tiếng tố cáo tội ác của thực dân Pháp đối với nhân dân ta.  Nguyễn Ái Quốc cũng đă kể ra muôn vàn thống khổ của nhân  dân ta dưới ách thực dân Pháp.

 

Nhưng, lịch sử c̣n đó, người Việt không bỏ nước ra đi.

 

Năm  1945, giặc Nhật xâm chiếm  và  tàn phá nước ta. Trận đói năm Ất Dậu (1945), hai triệu dân ta chết thê thảm.    

Nhưng, lịch sử c̣n đó, người Việt không bỏ nước ra đi

 

Năm 1956, “đế quốc Mỹ xâm lược miền Nam Việt Nam, và phạm muôn vàn tội ác đối với nhân dân VN”-- tôi vừa nhắc lại lời của tên giặc già Hồ  Chí Minh.. Nhưng, lịch sử c̣n đó, người Việt  không bỏ nước ra đi.

 

*  *  *

 

Nhưng năm 1954, khi Việt Cộng tiếp thu miền Bắc, th́ gần một triệu đồng bào  miền Bắc  di cư vào Nam. Và tháng Tư năm 1975, khi Việt Cộng tiếp thu Miền Nam th́ hàng trăm ngàn người Việt bỏ nước ra đi.  Rồi sau đó, đằng đẵng hơn 10 năm, khỏang ba triệu người Việt đă bỏ  nước ra đi.

 

Người Việt bỏ nuớc ra đi, không phải để tránh thiên tai bệnh tật. Mà v́  một sứ mạng: đem tự do về cho quê hương đất nước.

 

Người Việt bỏ nước ra đi, đại đa số với hai bàn tay trắng. Họ phải vượt qua cả một đại dương đầy sóng gió, trên những con thuyền mong manh, làm mồi cho đói khát, băo tố và cướp biển. Và khi ra đi, họ đă cầm sẵn cái chết trên tay. Bao nhiêu gia đ́nh đă chết trên biển cả! Bao nhiêu gia đ́nh đă bị cướp bóc, bị hành hạ, bị đánh đập, và bị giết trên biển cả! Bao nhiêu phụ nữ, em bé gái, đă bị hải tặc hăm hiếp dă man, đánh đập, và bắt mang đi mất tích! Thế mà Người Việt vẫn lũ lượt ra đi.           

 

Tại sao lại có hiện tượng kỳ lạ đó?

 

Chắc chắn không phải v́ họ không chịu được sự kham khổ trong cái chế độ mang tên Cộng Hoà Việt Nam Xă Hội Chủ Nghĩa, như  tên thủ tướng VC Phạm Văn Đồng đă tuyên bố trước Hội Nghị Các Nước Không Liên Kết tại Cuba năm 1978.  Bởi lẽ: giữa cái khổ và cái nguy hiểm đến tánh mạng, con nguời vẫn chọn cái khổ. Nhất là đối với người Việt Nam, thà lam lũ trên quê huơng ḿnh, c̣n hơn  tha phương cầu thực; thà yên phận bên cạnh mồ mả ông cha, c̣n hơn mất xác trên sông trên biển, hoặc gửi xác nơi quê nguời.

 

Câu hỏi lại được đặt ra: tại sao người Việt bỏ nước ra đi? Đến đây, chúng ta hăy nh́n vào lịch sử thế giới.

 

Năm 1945, khi Đức Quốc Xă xâm lăng và thống trị  Đông Âu, dân chúng địa phương không bỏ nước ra đi.  Nhưng khi cộng sản lên cướp chính quyền, th́ dân chúng điạ phương lũ lượt ra đi. Ba Lan, Hung Gia Lợi, Bảo Gia Lợi, Tiệp Khắc, Lỗ  Ma Ni, Đông Đức, v. v...

 

Rồi sau đó là Trung Hoa, A Phú Hăn, Cu Ba.  CS đến đâu, th́ ở đó  “đồng bào ruột thịt”  chạy trốn. Chạy trốn chính những kẻ đến giải phóng họ.

           

Cách đây gần 40 năm, năm 1969, trong chuyến đi dự Đại Hội Liên Hiệp Nghị  Sĩ Quốc Tế (Union Interparlementaire) tại Hoà Lan, tôi gặp một ông già Ba Lan làm nghề khuân vác. Tôi hỏi tại sao lại bỏ nuớc ra đi. Ông nói:  “Quân Đức đến, dân chúng tôi không ra đi, nhưng cộng sản đến, dân chúng tôi phải ra đi. Sống dưới chế độ cộng sản, là cả một sự tuyệt vọng, Tuyệt vọng không được làm người. Cộng sản vừa là qủy vừa là súc vật.”

 

Th́ ra, tỵ nạn cộng sản không phải là vấn đề của NGƯỜI CÔNG DÂN chống lại NHÀ NƯỚC, nhân danh quyền chính trị. Cũng không phải là  vấn đề chạy trốn một  thiên tai ôn dịch.  Mà là vấn đề của CON NGƯỜI chống lại QUỶ VÀ SÚC VẬT, nhân danh quyền làm người.

 

Hiển nhiên, trên thế giới, không cộng sản nào qủy và súc vật bằng cộng sản VN. Và trên thế giới,  không dân tộc nào tha thiết đến quyền làm người bằng dân tộc VN. Hai sự kiện này đă giải thích một sự kiện thứ ba: trong lịch sử nhân lọai tự cổ chí  kim, chưa có cuộc ra đi nào đông đảo, ṛng ră, thê thảm nhưng can trường, bằng cuộc ra đi của Người Việt Tỵ Nạn.

 

Lịch sử nhân lọai  sẽ măi măi nhắc đến cuộc ra đi này. Và lịch sử  sẽ  không quên ghi nhận một  điều: chúng ta, Người Việt Tỵ Nạn,  đă chịu đựng tất cả bất trắc khổ sở nhục nhằn hiểm nguy, để tồn tại. Không tồn tại  như những người ra đi v́ cơm áo hoặc v́  thiên tai. Mà  tồn tại như những  người ra đi v́ tự do, với  sứ mạng đem tự do về cho quê hương đất nước.  Tồn tại để vươn lên, và tổn tại để chiến thắng.

 

Nh́n lại   ba muơi năm qua,  chúng ta có quyền  tự hào. Chúng ta đă  vươn lên và đă chiến thắng. Vươn lên và chiến thắng cùng với lá cờ vàng  ba sọc đỏ ngạo nghễ khắp  năm châu.

 

Hơn ai hết, Việt Cộng đă  ư thức được điều dó.  Nghị Quyết số 36/NQ/TU ngày 24/ 3 / 2004 của chúng nó đă mặc nhiên nh́n nhận:  người Việt Tỵ Nạn không ra đi v́ miếng cơm manh áo, cũng không ra  đi để tránh thiên tai bệnh tật, mà ra đi v́  một sứ mạng lịch sử:  Sứ mạng đó, là: cùng với nhân dân trong nuớc đấu tranh  đem tự do dân chủ cho quê hương VN.

 

Trong  chuyến đi Úc và đi Mỹ hồi tháng 5 và tháng 6 năm ngóai (2005) tên thủ tuớng VC Phan Văn Khải cũng đă nh́n thấy sự thật, khi ôm đầu chạy như con chó trước hàng ngàn đồng bào hải ngọai và lá cờ vàng ba sọc đỏ.  Khỏi cần nói đến chuyến đi Mỹ  chữa bệnh của tên viện trường  c̣ mồi  rẻ tiền Hoàng Minh Chính tháng 10/2005.

 

*  *  *

 

Trong đại tác phẩm The Gulag Of Archipelago cũng như trong bài diễn văn nhận giải Nobel năm 1970, văn hào Solzhenitsyn đă lớn tiếng suy nghĩ:  “Tội ác lớn nhất của những nguời được hưởng tự do là im lặng.” Im lặng trước những tội ác của bạo quyền CS. Im lặng truớc những thống khổ của đồng bào ḿnh đang phải  sống dưới ách bạo quyền  CS.

 

Những người đă và đang can đảm dơng dạc đứng lên cất tiếng nói trung thực đ̣i tự do, đ̣i quyền làm người cho người dân, đ̣i chủ quyền của đất nước và dân tộc tại quốc nội. Họ là ai? Họ là những người đang sống trong tầm hủy diệt của bạo quyền, nhưng đă dám đứng lên vạch mặt tội ác của bạo quyền, bất chấp ngục tù và coi thường cái chết.  Chúng ta ở hải ngọai, nghĩ  ǵ truớc những tấm gương anh hùng  ấy?

 

Tôi vừa đặt câu hỏi, và xin trả lời.

 

Từ ba mươi năm nay, chúng ta đă không ngừng chiến đấu để đem lửa chiến đấu về quê hương, đồng thời đem lửa chiến đấu từ quê hương ra hải ngọai.  Những đóaù hoa mà chúng ta ở  hải ngọai dâng lên mẹ Việt Nam đẹp lắm, và gồm đủ mầu sắc. Mầu sắc của báo chí chống cộng, của văn hóa chống cộng, của anh em cựu chiến sĩ QLVNCH chống cộng, của tập thể Người Việt Tỵ Nạn chống cộng. Và của lá cờ vàng  ba sọc ngạo nghễ.

 

*  *  *

 

Hiện nay, cuộc chiến đấu chống bạo quyền của nhân dân ta trong và ngọai nước đang bước vào giai đọan quyết liệt. Kẻ thù, tức bạo quyền Việt Cộng, ngày càng suy yếu, đang khi đó cường độ của chống đối ngày càng gia tăng. 

 

Có thể nói rằng: chưa bao giờ bạo quyền  VC lo sợ như bây giờ. V́ vậy chúng ta, Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản, lại càng phải tiến tới để  cùng với đồng bào trong nước lật đổ bạo quyền, và  thay thế  vào đó bằng một chính quyền của dân, bởi dân và v́  dân trong một cuộc tổng tuyển cử – tôi xin mượn lời của Mikhael. S. Gorbachev--hợp pháp, lương thiện và dân chủ..

 

Và chúng ta đừng quên: Việt Cộng hiện đang  phải căng da mặt, che hàm răng chó sói, để “hoà hợp dân tộc”, để “xây dựng dân chủ”, để đánh lừa dư luận, nhất là dư luận Mỹ. 

 

- Tổ chức bầu cử một quốc hội tay sai có  những đại diện hải ngọai về tham dự, những thứ vô liêm sỉ  như “biển dâu mulberry sea” Nguyễn Ngọc Bích của hăng nhà quàn (funeral homes) quốc doanh  mang tên Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt Tại Hoa Kỳ do cựu đại sứ Bùi Diễm làm Giám Đốc.

 

- Kêu gọi hải ngọai quên đi quốc hận 30/ 4. Từ hơn tháng nay, Hoàng Cơ Định. của băng đảng  Hoàng Cơ Minh--- nay đổi tên thành VN Canh Tân Cách Mạng Đảng-- không ngớt kêu gọi trưng cầu dân ư đổi  ngày Quốc Hận 30/4 ra Ngày Tỵ Nạn. Người ta  cười  thầm cái gian manh của y, cái gian manh  đă  bị FBI c̣ng tay tống giam trước mặt công chúng và báo chí Cali năm nào. Người ta cười thầm cái vô liêm sỉ  của y. Và người ta cười thầm cái dốt của y, dốt về hàn lâm cũng như dốt về  lư luận.

           

*  *  *

           

Tháng 6/2005  vừa qua, chúng ta đă đánh đuổi tên  Phan Văn Khải chạy như  con chó. Rồi  tháng 10/2005 vừa qua chúng ta đă lột mặt nạ tên Hoàng Minh Chính và  bè lũ đón gió điếu đóm.

 

Hiển nhiên, những hành động nói trên của chúng ta không phải là của– cũng như không thể là của -- những kẻ tỵ nạn một thiên tai.

 

Những hành động ấy chỉ có thể phát xuất  từ  những ngừời Việt Nam coi cộng sản là kẻ thù cần  phải hủy diệt.  

 

Hỡi  đồng bào tỵ nạn CS, hỡi Người Quốc Gia, hỡi các anh chiến sĩ QLVNCH đă chết trên chiến trường cũng như đă chết trong ngục tù cộng sản! Máu của các Anh cùng với  mồ hôi nước mắt của đồng bào trong nước, vẫn c̣n đó, không khô đi, không tan đi, mà sẽ đọng măi trên quê hương Việt Nam, bao lâu quê hương Việt Nam c̣n quằn quại dưới ách của bạo quyền.

 

Hỡi đồng bào tỵ nạn, hỡi  đồng bào trong nước, đùng quên rằng: đảng CSVN, từ   Hồ Chí Minh cho đến nay, là kẻ thù đểu cáng nhất và tai họa lớn nhất của nhân dân ta kể từ ngày lập quốc.

 

Đó là SỰ THẬT. Của thế kỷ. Của lịch sử.  Và của muôn đời.

 

Nhân danh sự hy sinh cao cả của các  chiến sĩ Quốc Gia đă nằm xuống, nhân danh sự sống c̣n của dân tộc Việt Nam, và v́  những thế hệ mai sau, chúng ta hăy nói lên và đấu tranh cho SỰï THẬT. Bởi v́: chỉ có SỰ THẬT  mới kết hợp được ḷng nguời. Chỉ có SỰ THẬT  mới chiến thắng được bạo lực và lật đổ bạo quyền.  Chỉ có SỰ THẬT mới giải thóat được quê hương chúng ta.    

 

SỰ THẬT là sức mạnh lớn nhất, và cũng là sức mạnh  mà CSVN khiếp sợ nhất.

 

*  *  *

 

“A WORD OF TRUTH OUTWEIGHS THE WORLD”  (Một lời của sự thật cân nặng hơn vũ trụ.)

 

Người tù khổ sai và cũng là đại văn hào Nga Solzhenitsyn đă dùng câu nói trên để kết thúc bài diễn văn nhận giải thưởng Nobel năm 1970.

 

Đêm nay, mái đầu bạc gục trên di ảnh những  anh hùng Lê Văn Hưng, Nguyễn Khoa Nam, Phạm Văn Phú, Trần văn Hai, Lê Văn Vỹ, Hồ Ngọc Cẩn, và đêm nay, tưởng nhớ các chiến sĩ QLVNCH  đă hy sinh cho tổ quốc Việt Nam thân yêu, tôi xin được nói câu nói trên, và thét lớn:

 

HỠI  ĐỒNG BÀO TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

HỠI ANH EM CỰU CHIẾN SĨ  QLVNCH

HĂY ĐÁNH GIẬP ĐẦU SỰ PHẢN BỘI

VÀ ĐỪNG QUÊN MỐI THÙ QUỐC HẬN 30 /4

 

 

Houston, Mùng Ba Tết Bính Tuất (31/1/2006)

Ls. Nguyễn Văn Chức

 

- Cựu Sĩ  Quan Quân Lực VNCH (Khóa I Nam Định)

- Cựu Luật Sư Toà  Thượng Thẩm Sài G̣n, VNCH

- Cựu Chủ Tịch ủy Ban Tư Pháp Định Chế  Thượng Nghị Viện, VNCH

- Nguyên Tổng Thư Kư Liên Đoàn Công Giáo VN Tại Hoa Kỳ.

 

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính