Nay các ngươi ngồi nh́n chủ nhục

 

 

Kính quư vị!

 

 

Mụ kư sến Áo Đỏ Sao Vàng liều mạng sến nóí năng, viết bừa , viết băi. Đọc email của mụ kư sến này  viết, người có nhận thức đều hiểu tất cả những bài viết của mụ găy gọn đôi chút đều do Lê Minh Thiệp và Trịnh Quốc Thiên viết thay. Ngu  th́ cũng ngu vừa vừa thôi viết như kư sến th́ BIỂU T̀NH CHỐNG PHAN VĂN KHẢI, NGUYỄN MINH TRIẾT cũng chỉ là quảng cáo không công cho lũ này thôi v́ bọn chúng vẫn được tổng thống Hoa Kỳ tiếp theo hàng quốc khách. Viết như kư sến Tuyết Mai Áo Đỏ Sao Vàng th́ từ nay việc giao du thân mật với Việt Cộng là chuyện nên làm v́ c̣n được TCCĐ HTĐ và Tổng Hội CTNCT biểu dương bằng những tấm "plaque". Lại c̣n được quư vị thức gỉa đà điểu (ngủ thật) trùm chăn đồng t́nh ủng hộ.

 

Tri thức ǵ lũ đà điểu, ăn học cái ǵ mà trong tâm huyết không đọng lại chút hịch văn của Đức Thánh Trần.

 

Đây Kim Âu này trích lại đoạn văn này cho Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Hoa Thịnh Đốn khỏi quên:

 

 "Các ngươi vốn ḍng vơ tướng, không hiểu văn nghĩa, nghe những chuyện ấy nửa tin nửa ngờ. Thôi việc đời trước hẵng tạm không bàn. Nay ta lấy chuyện Tống, Nguyên mà nói: Vương Công Kiên là người thế nào? Nguyễn Văn Lập, tỳ tướng của ông lại là người thế nào? Vậy mà đem thành Điếu Ngư nhỏ tày cái đấu đương đầu với quân Mông Kha đường đường trăm vạn, khiến cho sinh linh nhà Tống đến nay c̣n đội ơn sâu! Cốt Đăi Ngột Lang là người thế nào? Xích Tu Tư tỳ tướng của ông lại là người thế nào? Vậy mà xông vào chốn lam chướng xa xôi muôn dặm đánh quỵ quân Nam Chiếu trong khoảng vài tuần, khiến cho quân trưởng người Thát đến nay c̣n lưu tiếng tốt! 

 

Huống chi, ta cùng các ngươi sinh ra phải thời loạn lạc, lớn lên gặp buổi gian nan. Lén nh́n sứ ngụy đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn tấc lưỡi cú diều mà lăng nhục triều đ́nh; đem tấm thân dê chó mà khinh rẻ tổ phụ. Ỷ mệnh Hốt Tất Liệt mà đ̣i ngọc lụa để phụng sự ḷng tham khôn cùng; khoác hiệu Vân Nam Vương mà hạch bạc vàng, để vét kiệt của kho có hạn. Thật khác nào đem thịt ném cho hổ đói, tránh sao khỏi tai họa về sau. 

 

Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đ́a; chỉ giận chưa thể xả thịt, lột da, ăn gan, uống máu quân thù; dẫu cho trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, ngh́n thây ta bọc trong da ngựa, cũng nguyện xin làm."

 

......

"Nay các ngươi ngồi nh́n chủ nhục mà không biết lo; thân chịu quốc sỉ mà không biết thẹn. Làm tướng triều đ́nh đứng hầu quân man mà không biết tức; nghe nhạc thái thường đăi yến sứ ngụy mà không biết căm. Có kẻ lấy việc chọi gà làm vui; có kẻ lấy việc cờ bạc làm thích. Có kẻ chăm lo vườn ruộng để cung phụng gia đ́nh; có kẻ quyến luyến vợ con để thỏa ḷng vị kỷ. Có kẻ tính đường sản nghiệp mà quên việc nước; có kẻ ham tṛ săn bắn mà trễ việc quân. Có kẻ thích rượu ngon; có kẻ mê giọng nhảm. Nếu bất chợt có giặc Mông Thát tràn sang th́ cựa gà trống không đủ đâm thủng áo giáp của giặc; mẹo cờ bạc không đủ thi hành mưu lược nhà binh. Vườn ruộng nhiều không chuộc nổi tấm thân ngàn vàng; vợ con bận không ích ǵ cho việc quân quốc. Tiền của dẫu lắm không mua được đầu giặc; chó săn tuy hay không đuổi được quân thù. Chén rượu ngọt ngon không làm giặc say chết; giọng hát réo rắt không làm giặc điếc tai. Lúc bấy giờ chúa tôi nhà ta đều bị bắt, đau xót biết chừng nào! Chẳng những thái ấp của ta không c̣n mà bổng lộc các ngươi cũng thuộc về tay kẻ khác; chẳng những gia quyến của ta bị đuổi mà vợ con các ngươi cũng bị kẻ khác bắt đi; chẳng những xă tắc tổ tông ta bị kẻ khác giày xéo mà phần mộ cha ông các ngươi cũng bị kẻ khác bới đào; chẳng những thân ta kiếp này chịu nhục đến trăm năm sau tiếng nhơ khôn rửa, tên xấu c̣n lưu, mà gia thanh các ngươi cũng không khỏi mang danh là tướng bại trận. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui chơi thỏa thích, phỏng có được chăng? 

 

Nay ta bảo thật các ngươi: nên lấy việc đặt mồi lửa dưới đống củi nỏ làm nguy; nên lấy điều kiềng canh nóng mà thổi rau nguội làm sợ. Phải huấn luyện quân sĩ, tập dượt cung tên, khiến cho ai nấy đều giỏi như Bàng Mông, mọi người đều tài như Hậu Nghệ, có thể bêu đầu Hốt Tất Liệt dưới cửa khuyết, làm rữa thịt Vân Nam Vương ở Cảo Nhai.

 

V́ sao vậy? Giặc Mông Thát (Cộng Sản) với ta là kẻ thù không đội trời chung, mà các ngươi cứ điềm nhiên không muốn rửa nhục, không lo trừ hung, lại không dạy quân sĩ, chẳng khác nào quay mũi giáo mà xin đầu hàng, giơ tay không mà chịu thua giặc. Nếu vậy, rồi đây, sau khi dẹp yên nghịch tặc, để thẹn muôn đời, há c̣n mặt mũi nào đứng trong cơi trời che đất chở này nữa?"

 

Trí thức hay trí ngủ, can trường  hay hèn nhát? Giặc vào tận trong nhà mà c̣n cùng nhau làm tṛ, vẽ chuyện liên hoan.

 

Đúng là:

Thương nữ bất tri vong quốc hận .

Cách giang do xướng Hậu đ́nh hoa.

 

 

Bỏ đi kư sến loại người mà kư sến gọi là trí thức đấy "gía trị thật không bằng cục cứt".

 

Kim Âu

 

 

 

 

-----Original Message-----

From: Mai Nguyen tuyetmai045@...

To: Nuoc_viet@yahoogroups.com; htaoluan9@...; phonang@yahoogroups.com; chinhnghieviet@yahoogroups.com; nhungnguyen01@...

Sent: Sun, Jan 17, 2010 2:38 am

Subject: [PhoNang] v/vVTV4 va` hoi sinh vien hoc sinh VC o HTD.

 

BeBeliem ganh tuc, dau kho^? khi hay tin tiec cua CD/HTD thanh con g tot dep. BBLiem tuong sau nhung thu+ danh pha chu tich DHAnh,va` chueyn di nhung thu+ nac danh boi ba^?n nhung nguoi tich cuc hoat don g cho CD, BBliem tuong DHAnh da mat uy ti'n, tiec se vang nhu cho chie^`u...


Thua vu. cot co+`, hai cot co cu~ o Eden se duoc ha. xuong trong mot thoi gian ngan nua tho^i, BBliem tu+'c lam, xoay qua VTV4 va` vu sinh vien hoc sinh de qua^.y tiep, danh pha tiep...

VTV4 , Tuyet Mai da tuo`ng trinh FCC tra? loi chugn ta khng the ca^'m VTV4 duoc. Bieu tinh , phan doi ra`m ro chi? de quang ca'o khgn cong cho VC.Mac du` vay CD San dang tiep tu.c hoat do.ng nhung khgn the cho moi nguoi biet, neu CD biet truoc duo`n di nuoc buoc va^.n dong cua chugn ta thi se kho' thanh co^ng.MHZ cho VTV4 phat hinh la` mt to chuc bat vu lo+.i, CSVN tang qua nhieu tie^`n thi mot hai cuoc bieu tinh cua chugn ta khng th nao ngung ho. lai duoc, vi vay CD dang van do^.ng bang phuong cach khac bieu tin`h !


Co.ng Do`ng cung mo+'i duoc tin hoc sinh sinh vien VC than` lap o HTD hai ba ngay nay tho^i. Thong bao, phan do^'i ngun glai duoc ho?. Muo nla`m gi thi phai ho.i hop cac hoi doa`n tron g CD , thao lua^.n gop y cugn nhau tim bien pha'p,khng the giai quyet van de torng hai ba ngay nhu Bebeliem mong nuon duoc?


CD mo tiec lien hoan de an mu`ng thanh cong mot nam qua...C/HTD da to chuc
nhieu cuoc bieu tinh truo c Toa` Dai Su Trung Cong, VC, LHQ...lienket voi nhieu cong dong o NJ, PA, NY, MA...tao thanh mot luc luong chong Cong hu`ng ha^u o HTD, Cac vi dan bieu Hoa Ky` bat da^`u quan ta^m den CD nguoi Viet. la^`n da^u tien cac vi ung cu vien HK den tham cong don g Viet o Eden....khng the ke ra day nhung sinh hoat cua CDHTD nam qua...


Xin do^`ng huong de^` cao ca?nh gia'c truoc su co^' tinh qua^./y pha' CD cua mot nhom nho?, v a`i ba ten, vi bat ma~n, vi do ky. da~ muon qua^.y de^? tra? thu` va.t DHAnh, de tao. su chia re trong CD/HTD... viec chong VTV4, viec chong Hoi sinh vien , hoc sinh VC khng the giai quyet trong hai ba nga`y, ra khgn cao phan doi dem lai ich loi gi`.


CDHTD se hop va` se tuong trinh cung quy vi nhung gi chung ta se thuct hie^.n, Ai co cao kien thi xin don g gop de giai quyet van de chung.


Xin m o.i nguo`, i yen tam CDHTD la mot thanh tri chong Cong kien co^'...go^`m nhieu tha6n ha`o nha^n si~ ta`i ba cho^'ng Cp^.ng.


TM gop y voi tu cach ca nha^n , khgn phai la phat n gon nhan cua CD/HTD.


TM

 

 

[Tin Tức & BL]     [Trang chính]