“Phản quốc Ngô Đ́nh Diệm và đám Cần Lao Công Giáo” (Ḅ Vàng Vơ văn Sáu)

 

Kim Âu

 

 

Ông Vơ văn Sáu cứ b́nh tĩnh viết lên quan điểm, tŕnh bày kiến thức của ông. Việc ǵ mà phải học thói la lối chửi rủa lung tung như thế. Diễn đàn vẫn theo dơi và đối chiếu những ǵ ông viết ra với thực tế lịch sử, hoặc những dữ kiện khác để thấy được đâu là sự thật khách quan đáng gọi là lịch sử.

 

Phần tôi th́ thấy chưa ai nói Đệ Nhất Cộng Hoà làm mất nước. Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm phản quốc thế nào, phản ra làm sao? Ông cứ việc đưa ra bằng chứng cụ thể, văn bản, chứng từ, tài liệu, hồ sơ, ghi âm, phim ảnh v.v.  ông cứ chứng minh , diễn đàn rất cần những tài liệu lịch sử.

 

C̣n ba cái lời hiệu triệu của mấy tên bồi bút làm báo bằng tiền của chính phủ, của CIA chẳng có gía trị ǵ cả

 

Ông , tôi, ông Phạm Lễ và hàng trăm người là chủ báo muốn ra hiệu triệu cũng dễ quá có khó ǵ đâu.Mà cần ǵ là chủ báo, mọi người vẫn thấy lâu nay tràn ngập những lời kêu gọi, thông cáo báo chí, tuyên ngôn, cương lĩnh đấy thôi.

 

Nhưng thực tế cho thấy miền Nam Việt Nam trong 9 năm chấp chính của ông Diệm, từ giáo dục , kinh tế, quân sự, ngoại giao vẫn đầy thành tích. Bọn cộng sản Bắc Việt hỏang sợ sự phồn vinh, những bước tiến bộ vững chắc của VNCH trở thành hiểm họa đối với miền Bắc Cộng Sản nên mới dựng lên “Mặt trợn ác ôn, côn đồ giải phóng miền Nam”, Đồng Khởi Bến Tre. Chúng tố cáo ông Diệm kéo lê máy chém đi khắp miền Nam “giết hại những người yêu nước”, là phản quốc. Giống y chang lời ông đang viết. Đoàn Công Tác Đặc Biệt Miền Trung đàn áp bắt bớ “nhân dân” th́ “trật lất” trúng toàn bọn t́nh báo chiến lược của cộng sản. Sau khi bọn tay sai Vatican,  Cần Lao Nhân Vị như ông nói là Diệm Nhu đổ rồi th́  “Cách Mạng 1-11-1963” thả ra tuốt. Ông lănh tụ Hà Thúc Kư cũng ăn ké được chút chút khi kư lệnh thả cho “nhân dân” vào bưng làm ăn, sinh sống.

 

Thực tế cho thấy, ngay đến khi hai ông Diệm Nhu bị sát hại, chưa cần Hoa Kỳ đưa hàng mấy trăm ngh́n quân vào, VNCH vẫn ổn định, phát triển và lănh thổ vẫn toàn vẹn theo như hiệp định Geneve 20-7-1954.

 

Như ông nói nhờ có Cách Mạng 1-11-1963 lật đổ chế độ độc tài gia đ́nh trị, xây dựng lên nền Đệ Nhị Công Hoà, rước ngay ông bạn Đồng Minh Hoa Kỳ vào (để làm sáng tỏ “chính nghĩa Bồi Mỹ”", biến hàng trăm ngh́n thôn nữ thành gái đĩ) đánh tan những bọn du kích, nằm vùng lẻ tẻ khiến chúng hoảng hốt chạy tán loạn ra khắp cả miền Nam làm cho từ Bến Hải đến Cà Mau đều trở thành băi chiến trường và “thành quả vĩ đại”  nhất của “bọn đâm thuê, chém mướn, bọn tướng cướp” là đầu hàng và dâng toàn bộ miền Nam cho cộng sản trong 55 ngày.

 

Cuối cùng mấy thằng trọc đội lốt tu hành kêu la “Pháp nạn” để phá hoại ḷi mặt ra toàn là cộng sản. Gia đ́nh tôi là “dân rau muống 1954” theo đạo thờ “Quốc Tổ - Gia Tiên”, chúng tôi vào Nam để tạm thời lánh nạn cộng sản, tập hợp với những lực lượng quốc gia khác, xây dựng nền độc lập, tự do non trẻ để mong ngày “trở về Thăng Long dựng cờ đại định”. Căn cứ vào thực tế lịch sử trong giai đọan đen tối sau khi hiệp ước Geneve kư kết, cựu hoàng Bảo Đại cầm đàn nhưng không muốn gảy (ông ở lại Paris), nếu không có chí sĩ Ngô Đ́nh Diệm (nếu lúc đó có Quang Phục Vơ văn Sáu từ Nam Vang về th́ biết đâu vận nước đă đổi khác) đứng ra văn hồi trật tự, thành  lập nền Đệ Nhất Cộng Hoà th́ miền Nam đi về đâu.

 

Ông Sáu cứ viết tự nhiên, diễn giải cho mọi người tham khảo. Nhưng ông nói và viết làm sao cho bay những chứng liệu của Hoa Kỳ về mục đích đảo chánh, quyết định đảo chánh dẫn tới sát hại người thành lập nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Ḥa, chứng minh được đó là một cuộc cách mạng có ư nghĩa toàn dân hay không lại là một chuyện khác. Diễn đàn tự do tất nhiên không tránh khỏi pha trộn nhiều thành phần tạp nhạp, tuy nhiên ông hăy viết làm sao cho những bậc trí gỉa có thể chấp nhận được. Chẳng phải ông cứ la toáng lên là ông Phạm Lễ ngu, là bè đảng Cần Lao th́ ai cũng tin ông. Biết đâu người đọc lại chẳng đau bụng mà bỏ dở như ông Hà Tiến Nhất.

 

Tôi cũng đồng ư là ngày1-11-1963 đă từng được coi là Ngày Quốc Khánh (nhưng cho đến nay th́ lịch sử chứng minh đó là ngày quốc khánh của bọn giết thầy, phản chủ, buôn dân, bán nước áp đặt). Điều đó càng chứng minh rơ ba tên nhà báo đó chỉ là loại bồi bút và thói hoạt đầu của bọn chính khứa salon , xôi thịt, cơ hội chủ nghĩa đă bóp méo lịch sử.

 

Chuyện diễn dịch sự kiện theo chủ quan không có ǵ là lạ. Như trường hợp cái tử thi của lịch sử Trần Thiện Khiêm bay mùi thối tha ở Nam Cali vừa qua cũng được một vài tên gia nô "bốc thơm" là dấu hiệu Hoa Kỳ đứng phía sau. Đó là luận điệu hỏa mù để bịp bợm. Múi chanh đă vứt vào sọt rác, Hoa Kỳ nhặt lại làm ǵ.

 

V́ mục đích tranh giành ảnh hưởng với Trung Cộng ở Việt Nam. Hoa Kỳ có dùng th́ mua chuộc những Uỷ Viên Bộ Chính Trị Trung Ương Đảng, Uỷ Viên Trung Ương Đảng Cộng Sản chứ loại Nguyễn Cao Kỳ , Trần Thiện Khiêm chỉ là loại rác rưởi làm hoen ố sự hy sinh của bao nhiêu anh hùng, liệt sĩ  VNCH đă nằm xuống trên đất mẹ v́ nền độc lập tự chủ, tự do của quốc gia, dân tộc.

 

Người trí gỉa đều hiểu rằng nhiệm vụ lịch sử của thế hệ từng chiến đấu chống cộng ở Việt Nam đă qua. Những người lính trẻ ngày xưa nay đă bạc đầu, và thời gian, dữ kiện lịch sử đă trả lời cho mọi người hiểu rằng với thiểu số lănh đạo trên thượng tầng kiến trúc như vậy. Sự cáo chung và sụp đổ là chuyện tất yếu./.

 

 

Trân trọng

 

Kim Âu

 

 

[Tin Tức & BL]     [Trang chính]