Đảng đu rồi?

 

 

Dn nheo nhc về qu trốn dịch

Đường về qu xa lắc xa lơ

Ti khng tiền đm ngy lội bộ

Ti khng tiền ngủ bụi ngủ bờ

Ti khng tiền bụng khc đi cơm

Ti khng tiền chờ mưa miệng h

Bỗng nửa đm tiếng khc vang rền

Tiếng khc  đi cơm, đi sữa

Bao ngy rồi thin l đoạn trường

Dẫu tru b cũng đến thế thi?

Đảng quang vinh hỡi nguồn cơn c thấu?

Đảng vẫn ru rao  chp lưỡi đầu mi :

Trẻ em l mầm non của đảng

Những mầm non ci cọt đui qu

Đang giy chết, đảng biết hay chăng?

Đảng đu rồi? Đảng đu rồi?

Cc mầm non  ớ gọi đảng

Đảng c nghe tiếng gọi của mầm non khng?

Khng? Khng? Đảng khng nghe, khng thấy

Đảng đang cch ly nơi kn cổng cao tường

Đang đắm chm trong mun lạc th qun vương

Đảng ta đ vua cha quan quyền

Cha truyền con nối

C bn tay sắt mu v song

C xch xiềng trăm năm khng đứt

Cứ khổ đi, bầy n lệ ngu hn?

Nọ b ve chai, kia ng v số

Với chị cng nhn v anh phụ hồ

Lc nha lc nhc những thn phận cng khổ

X xỉnh lề đường nơi chốn np thn

Ci ti trống khng đi meo đi mốc

Dịch ơi l dịch? My tới lm chi?

Khng c my đời tao đủ khổ

C thm my khốn đốn v phương

My lại đẻ ra những bọn v lương

Chng o p lm tnh lm tội

Kẻ khốn cng khố rch o m

Những thằng dn phng v lại

Những thằng cng an chẳng cht mu người

Chng vơ cn  vt cạn

Từ ổ bnh m  đến cả mớ rau

Chng chui rc đầu phường cuối hẻm

Rnh rập nhảy vo nh dn để cướp

Một lũ g qu  ăn quẩn cối xay

Đảng đu rồi? Dn khổ qu đảng i?

Đảng đu rồi? Đảng ơi đảng hỡi?

Tư bản giy chết cho dn thuốc chch ngừa

Đảng giấu nhẹm, chia nhau chch choc

Rồi bắt dn đng tiền mua thuốc

Thuốc của bọn tu xảo tr lưu manh

Cả thế giới tẩy chay khng thm nhận.

 

Đảng no n, dn  đi mỏi đi mn

Đảng trọc ph, dn  rch  nt lầm than

Đảng sống lu, dn điu đứng khn cng

Đến bao giờ đảng mới chịu co chung

Cho nước Việt nở hoa mun sắc

Cho dn Việt yn ấm thi ha???

Đảng đu rồi??? Đảng hỡi? Đảng ơi???

 

 

Thung Lũng My Nước, 5/8/2021

Kiều Uyn Du

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh