Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm

 

Kiêm Ái

 

 

Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm sinh ngày 03.01.1901 tại Phủ Cam, Huế. Nguyên quán tỉnh Quảng B́nh, thân phụ của ngài là cụ Ngô Đ́nh Khả làm quan đến chức Thượng Thư, nhưng khi thực dân Pháp muốn truất phế vua Thành Thái v́ chúng nghi nhà vua chống chúng. Thực dân Pháp bắt tất cả các quan trong triều kư vào văn bản tố cáo vua Thành Thái “điên” để chúng có cớ đày vua qua tận Phi Châu. Ai cũng kư, riêng thượng thư Ngô Đ́nh Khả không kư. Sau khi vua đă bị đi đày, cụ Ngô Đ́nh Khả bị thực dân Pháp cũng như triều đ́nh Huế trả thù, cách tuột tất cả chức tước và đuổi về nguyên quán Quảng B́nh làm ruộng. Ngưỡng mộ ḷng trung trinh của cụ, dân gian có câu ca tụng:

 

ĐÀY VUA KHÔNG KHẢ

 

Mấy chục năm sau, người con trai thứ 3 của cụ là ông Ngô Đ́nh Diệm cũng làm quan đến chức Thượng Thư Bộ Lại, chỉ dưới quyền vua, nhưng biết không giúp ǵ cho dân, cho nước ông Ngô Đ́nh Diệm cũng từ chức Thượng Thư Bộ Lại. Cảm khái v́ ông Ngô Đ́nh Diệm coi ngôi quư, chức tước tợ “dép nửa đôi” cụ Phan Bội Châu viết tặng ông Ngô Đ́nh Diệm bài thơ:

 

“Ai biết trời Nam hăy có Người!

Sịch nghe ngỡ sét nổ bên tai.

Lông hồng coi nhẹ vàng muôn lượng,

Ngôi quư xem nhường dép nửa đôi,

Phơi tỏ cùng Trời gan đỏ chói,

Nhá nhem thây kệ mắt đen thui,

Ví chăng kịp lúc làm vai vế,

Sau ngựa Châu xin quất ngọn roi.”

 

Bài thơ này sau đó được đăng trên báo Tiếng Dân ngày 22.12.1933.

 

Dân gian cũng ca ngợi ông Ngô Đ́nh Diệm với câu:

 

HẠI DÂN KHÔNG DIỆM

 

Việt Cộng ở trong nước nhứt là tay sai Việt Cộng ở hải ngoại “nhứt trí” cho rằng Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm là do Hoa Kỳ chọn để làm tay sai cho Mỹ. Trên thực tế, chính vua Bảo Đại đă đưa TT Ngô Đ́nh Diệm về nước thay thế thủ tướng Bữu Lộc. Các chính phủ Pháp thường có ác cảm với TT Diệm v́ ông Diệm luôn luôn đặt ĐỘC LẬP DÂN TỘC làm ưu tiên một, vả lại lúc làm Thượng Thư Bộ Lại, ông Diệm đă đ̣i hỏi Pháp phải thực thi các hiệp ước kư kết với Việt Nam. Có lần ông Diệm đă nói thẳng với Pháp: “Đừng tiếc nuối dĩ văng mà gây rối ở đây”. C̣n người Mỹ lúc đó chưa biết ǵ về ông Diệm, lại thêm t́nh bạn giữa tướng Collin và tướng Paul Elly khiến tướng Collins đă tŕnh về Hoa Kỳ rằng ông Diệm không có khả năng điều hành một cơ quan hành chánh nhỏ, không nh́n nhận thực tại về B́nh Xuyên và Cao Đài, đóng cửa ṣng bài gây thù oán với B́nh Xuyên. Hai ông tướng một Pháp, một Mỹ nhứt quyết phải truất phế cho bằng được ông Ngô Đ́nh Diệm. Hoa Kỳ đă đồng ư để tướng Collins kiếm người thay ông Diệm. Tuy nhiên, khi kế hoạch “lưỡng quốc truất phê ông Diệm” chưa kịp thực hiện th́ “B́nh Xuyên nổ súng”. Chính Phủ Mỹ ra lịnh cho Collins “hăy chờ xem ông Diệm giải quyết ra sao đă”. Nhờ tài ba và sự cương quyết của ông Diệm, chính phủ Mỹ sau nhiều lần đắn đo, suy nghĩ mới quyết định chấp nhận “giải pháp Thủ tướng Ngô Đ́nh Diệm”. Và trong 9 năm qua, Đệ Nhứt Cọng Ḥa đă là một Quốc Gia vững vàng, xứng đáng là một Quốc Gia Đệ Nhứt Đông Nam Á.

 

 

Tuy nhiên, Hoa Kỳ nghĩ rằng đă đến lúc “Thu hoạch”, chính phủ Kennedy muốn đưa 200 ngàn quân nhân qua Việt Nam để trút bỏ các loại vũ khí lỗi thời, c̣n muốn chính phủ Ngô Đ́nh Diệm “NHƯỜNG những quyền lợi quốc gia, nói cách khác là nhường chủ quyền mà Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm phải khẳng định: chúng tôi không muốn trở thành một nước bị Hoa Kỳ đô hộ.

 

Đại sứ Cabot Lodge qua Việt Nam với 4 điều kiện:

 

1.- T.Th. Ngô Đ́nh Diệm nhường hải cảng Cam-Ranh cho Hoa Kỳ 99 năm.

2.- T.Th. Ngô Đ́nh Diệm chấp thuận cho Hoa Kỳ đưa 200.000 quân bộ binh vào Nam Việt-Nam.

3.- T.Th. Ngô Đ́nh Diệm đặt Bộ Quốc Pḥng của VNCH dưới quyền chỉ huy của quân đội Hoa Kỳ.

4.- T.Th. Ngô Đ́nh Diệm đưa ông cố vấn Ngô Đ́nh Nhu đi nước ngoài.

 

Đây chẳng khác chi “Văn tự bán nước”, với ai khác th́ là chuyện khác, nhưng với Ngô Đ́nh Diệm hay cả ḍng họ của ông ta th́ đây là một chuyện sỉ nhục quá đáng không thể tha thứ. Và Cabot Lodge đă phải thuê những tên tướng vô lại thực hiện ư đồ của hắn ta với sự giúp sức của tên Việt Cộng Phạm Văn Bồng tức Thích Trí Quang, với cái chết bị thiêu sống của Thích Quảng Đức. Và sau màn ám sát dă man của Thích Trí Quang và đám tướng tá vô lại, chủ quyền Quốc Gia đă thuộc về tay người Mỹ. Mỗi tuần “quốc trưởng Dương Văn Minh” phải đến tŕnh diện Đại Sứ Mỹ để được Cabot Lodge dạy dỗ về chính trị, Hoa Kỳ chẳng những đă đưa 200 ngàn quân mà là 500 ngàn quân. Tên vô lại Dương Văn Minh đă ra lệnh băi bỏ Ấp Chiến Lược và cho phép được ly dị ngay ngày 2.1.1963. Chính v́ Hoa Kỳ nhận thấy Ấp Chiến lược sẽ giúp Miền Nam thắng Cộng Sản Bắc Việt nên giết TT Diệm và tác giả Ấp Chiến Lược trước khi quá muộn sẽ không kịp đưa quân qua Việt Nam theo ước muốn của Quân phiệt.!!!

 

Năm nay, càng gần đến ngày tưởng niệm Cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm và cố vấn Ngô Đ́nh Nhu, vấn đề cố Ḥa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu hay bị thiêu được đem ra mổ xẻ rất nhiều, nhưng cuối cùng th́ cũng giống như lời HT. Thích Trí Quang “không vẫn hoàn không”, v́ những người “cố căi cho bằng được” bao nhiêu rằng Ḥa Thượng Thích Quảng Đức TỰ THIÊU chứ không phải BỊ THIÊU lại né tránh tối đa mục đích cái chết của vị sư này bấy nhiêu, chết cho đạo pháp nhà Phật hay chết cho cuộc xâm lăng Miền Nam của Cộng Sản Bắc Việt? Và những người “cố chứng minh cho bằng được” rằng Ḥa Thượng Thích Quảng Đức bị thiêu v́ đám Thích Trí Quang ép ngài vào đường chết để lật đổ Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm. Nói cách khác họ cho rằng cái chết của Thích Quảng Đức có lợi cho Cộng Sản và Hoa Kỳ. V́ có lợi cho chúng nên hai năm trước, Việt Cộng cho xây miếu thờ và chúng phong HT Thích Quảng Đức là Đại liệt sĩ. Việt Cộng phong cho HT Thích Quảng Đúc chức danh ĐẠI LIỆT SĨ cũng có nghĩa chúng xác nhận đám sư săi Ấn Quang đều là Việt Cộng. VC lập miều thờ để cái gọi là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt quốc nội cũng như hải ngoại phải im lăng chịu trận, không dám hé răng xác nhận HT Quảng Đức chết cho Cộng Sản hay cho đạo pháp.

 

Đúng là họ “Mở Miệng Mắc quai”, v́ những ǵ HT Thích Đôn Hậu đă tŕnh bày thành tích công tác của nhóm sư săi Ấn Quang với Thủ tướng Việt Cộng Phạm Văn Đồng, hơn 500 giáo sư, sinh viên và các thầy đại học Vạn Hạnh với cờ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam ra Ngă Tư Bảy Hiền hoan hô chào mừng quân xâm lăng Việt Cộng vào Saigon ngày 30 thàng Tư năm 1975. Với các sư săi Ấn Quang tổ chức NGÀY GIỖ CỦA BÁC HỒ CHÍ MINH của “các thầy” ngày 19.5.1975 trọng thể c̣n hơn những ngày lễ bên Phật, với những bài diễn văn ca ngợi tên đầu sỏ Cộng Sản Hồ Chí Minh “hết ga”, v.v… c̣n miệng lưỡi nào mà đính chính, đính tà cho Ḥa Thượng Thích Quảng Đức? Th́ ra, những ǵ gọi là BI, TRÍ DŨNG của các ông Th́ch Trí Quang, Thích Quảng Độ, Thích v.v… chỉ thực hiện được trong chế độ VNCH, c̣n đối với Việt Cộng th́ thua xa sự tàn ác láo khoét của chúng nên “im lặng là vàng” “tránh voi không xấu mặt”. Chúng cho những tên Bi Trí Dũng này thấy xác Thích Thiện Minh chết bầm dập như manh giẻ rách là hết hồn, không đấu tranh, không tuyệt thực, mà c̣n tự ư dán bang keo vào miệng những mấy chục năm cho đến chết. “Sợ hùm phải sợ cứt hùm”. Trong nước đă vậy, ngoài hải ngoại nhứt là tại Hoa Kỳ, các thầy cũng bắt chước Thích Trí Quang “im lặng là vàng”.

 

Sau này, một bức ảnh nhắn tin của ông “Nguyễn Đức Vạn nguyên cựu Đại Đức Thích Giác Trí muốn t́m lại các đồng chí công tác tại chùa Ấn Quang đường Sư Vạn Hạnh…”. đă nói lên tất cả sự thật đám sư săi Ấn Quang là một bọn Việt Cọng ăn cướp mà Giáo Hội Phật Giáo là nạn nhân của chúng.

 


Những lư do bọn sư săi Việt Cộng chùa Ấn Quang đội lốt nhà sư nêu ra để xách động quần chúng Phật Tử phá rối trị an để lật đổ chính phủ Ngô Đ́nh Diệm là vô căn cứ, là vu oan, sau đây là một vài “thành tích” tiêu biểu:

 

- Dụ số 10 là văn bản đàn áp Phật Giáo! Đây là hành động láo hết nước nói. Dụ số 10 do Bảo Đại ban hành từ năm 1951, đọc từ đầu chí cuối không có chữ nào là Phật Giáo. Sau khi lật đổ và thảm sát anh em ông Ngô Đ́nh Diệm, bọn Việt Cộng đội lốt thầy tu Thích Trí Quang, Thích Quảng Độ, Thích Đôn Hậu v.v… không bao giờ đả động đến Dụ số 10. Đây là màn học lóm Việt Cộng như vụ Lê Văn Tám. Nhưng tác giả vụ Lê Văn Tám c̣n có lương tâm nói lại sự thật.

 

- Phật giáo bị đàn áp? Ông Mai Thọ Truyền cho biết lúc ông Ngô Đ́nh Diệm mới lên cầm quyền, số chùa Phật Giáo là 2206 ngôi, lúc ông Diệm bị lật đổ, số chùa là 4776 ngôi, tăng thêm 2570 (Sách Phật Giáo tại Việt Nam). Cũng dưới thời Đệ Nhứt Cộng Ḥa, số Hội Phật Giáo được phép thành lập và sinh hoạt là 19 Hội. Các khóa huấn luyện từ căn bản đến cao cấp Phật giáo được liên tiếp tổ chức trên toàn quốc VNCH. Trước kia không có nhưng trong 9 năm dưới thời TT Diêm rất nhiều trường Tư Thục Bồ Đề” từ Tiểu học đến lớp 12 Trung học mọc lên như nấm. nhiều sư săi được chính phủ cho du học với học bỗng toàn phần. Mườimấy triệu dân Nam Việt Nam 9 năm qua không có ai “thưa gởi v́ bị đàn áp, bắt bớ…”. Sau ngày đảo chánh cũng không có ai khiếu nại v́ đă bị đàn áp. Giáo Hội Phật Giáo qua các thời kỳ Pháp Thuộc, Đệ nhứt và Đệ Nhị VNCH th́ thời 9 năm của ông Ngô Đ́nh Diệm là phồn thịnh nhứt. Thế th́ Thích Trí Quang dựa vào đâu để vu cáo cho TT. Ngô Đ́nh Diệm đàn áp Phật Giáo? Có chăng hắn ta đă dựa vào sách lược nói láo của Việt Cộng Hồ Chí Minh? Hoặc là Cộng Sản Thích Trí Quang vâng lệnh Việt Cộng phải triệt hạ Phật Giáo không để cho tôn giáo này hưng thịnh sẽ bất lợi cho Việt Cộng.

 

 

Trái lại chủ trương của TT Ngô Đ́nh Diệm nếu tôn giáo, trong đó có Phật Giáo càng hưng thịnh th́ Cộng Sản sẽ bị đẩy lùi, v́ thế mà TT Diệm đă nâng đỡ, khuyên khích và bảo trợ phí tổn cho tu sĩ Phật Giáo du học ngày càng đông, chùa chiền ngày càng nhiều, sinh hoạt Phật Giáo ngày càng lớn cả phẫm và lượng. Hơn một lần Thiếu tá Nguyễn Đức Xích cựu tỉnh trưởng Gia Địrnh là kẻ thân tín với cụ Ngô Đ́nh Diệm xác nhận với tôi tại Dalat “thâm ư” của cụ Ngô khi nâng đỡ Phật Giáo, v́ lớp trẻ trí thức Phật Giáo sau này sẽ là thành phần chống Cộng mạnh mẽ. Xách đông Phật tử với luận điệu “Phật Giáo bị đàn áp” Thích Trí Quang là tên Việt Cộng thâm độc nhứt trong đám cán bộ Việt Cộng hoạt động tại Miền Nam. Nhưng Trí Quang “chơi với khỉ mà không biết khỉ múa” Cộng Sản rất ghét ai hơn chúng, Thích Trí Quang lại “giao thiệp rộng với Hoa Kỳ”, nhận tiền của CIA nên VC nghi Quang bắt cá 2 tay, hay điệp viên nhị trùng. Do đó, khi Việt Cộng chiếm được Miền Nam th́ đời Thích Trí Quang “không vẫn hoàn không” là phước cho y lắm rồi. 

 

 

Lằn ranh Phật Giáo và Việt Cộng Thích Trí Quang:

 

- Ai gây ra thảm cảnh ở Đài Phát Thanh Huế? Thích Trí Quang chú ai. Hắn ta tráo bài giảng đưa cho hai ông Đại Biểu Chính Phủ và Tỉnh Trưởng Thừa Thiên, thay vào đó là bài phản đối chính phủ VNCH thậm tệ, xách động Phật tử chống chính quyền, trước đó hắn cho cán bộ đi rỉ tai đồng đạo đêm nay đến ĐPT để nghe “pháp thoại” của hắn.

 

- Thích Trí Quang đă chủ động “đốt sống” Thích Quảng Đức làm mồi kích động lật đổ TT Ngô đ́nh Diệm. Cuộc đốt sống quá rơ ràng, có vật chứng nhân chứng không thể chối căi. “Hai nhà sư trẻ d́u nhà sư Thích Quảng Đức cho ngồi xếp bằng giữa đường nhựa rồi dùng một can xăng dội TT. Thích Quảng Đức từ đầu chí chân, sau đó quẹt lửa đốt cháy trong 20 phút”. Trong thời gian bị lửa thiêu đốt TT Thích Quảng Đức không nhúc nhích dù là một cử động nhỏ cho đến khi lăn ra nằm chết. Bọn sư săi đă “có kế hoạch hoàn hảo”, đề pḥng Cảnh Sát nhảy vào cứu nạn nhân, ngăn cản xe chữa lửa để cuộc nướng người trọn vẹn.

 

 

Một mạng Thích Quảng Đức; tên máu lạnh Thích Trí Quang cho rằng chưa “signé, hắn c̣n cho đệ tử lùng sục khắp nơi, bịa đặt những chuyện bi thương rùng rợn dụ dỗ những kẻ nhẹ dạ “tự thiêu” để hắn ngồi rung đùi “thu hoạch”. Quân khốn nạn thực (xin xem Phúc Tŕnh của Phái Đoàn Điều Tra LHQ bên dưới).

 

- Trước khi ra Huế, Thích Trí Quang đến gặp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam để xin lật đổ Nguyễn Cao Kỳ, ông Đại sứ hỏi nếu lật đổ ông Kỳ, “you” chọn ai thay thế, Thích Trí Quang không trả lời và ra về, sau đó bay ra Huế phát khởi vụ BIẾN ĐỘNG MIỀN TRUNG. “Mở miệng mắc …cỡ” v́ Thích Trí Quang đă “chọn người” rồi, đó là ngài Phạm Văn Bồng tức Thích…Trí Quang chứ ai! Theo tên Cộng Sản Tố Hữu người tự cho ḿnh đă thay mặt Đảng Cộng Sản kết nạp Phạm Văn Bồng tức Thích Trí Quang vào đảng năm 1949 th́ sau năm 1963, uy tín của Thích Trí Quang quá lớn, nhứt là đối với Phật Giáo Đồ, Trí Quang nghĩ không cần Đảng nữa, hắn ta muốn thiết lập một chế độ Giáo Quyền tại Miền Nam từ Đà Nẵng ra tới Quảng Trị, trong đó Trí Quang là QUỐC PHỤ nhưng hắn bị Trung Ương Đảng từ chối. Con nhái mà muốn làm con ḅ nhứt là ḅ Việt Cộng th́ chỉ có nước nổ tung xác mà chết, Thích Trí Quang không nổ tung mà chỉ bị khớp mỏ cho đến lúc ĺa đời mà thôi. Hú hồn.

 

- “Trong những ngày kế tiếpThiệu Kỳ sẽ đưa lực lượng quân sự từ Đà Nẳng và Saigon ra Huế để đàn áp Phong Trào Tranh đấu Phật Giáo Miền Trung. Yêu cầu Phật Giáo Đồ, Khuôn hội Phật tử mọi cấp và đồng bào đem bàn thờ Phật xuống đường ngăn chận quân đội Thiệu Kỳ tiến vào thành phố Huế” (Lời kêu gọi của Thích Trí Quang trên đài phát thanh Tranh Đấu Phật Giáo Miền Trung, Huế lúc 12 giờ trưa ngày 6.6.1966). Đây cũng là bản án tử h́nh cho Thích Trí Quang v́ đă coi Đức Phật như là một món vỏ khí chống quân thù thay cho hắn. H́nh như tư cổ chí kim chưa ai dùng đấng Chí Tôn của đạo ḿnh làm vũ khí.

 

Năm nay nhân dịp tưởng niệm vị anh hùng Dân Tộc Ngô Đ́nh Diệm, mọi người Việt Nam nên b́nh tâm suy nghĩ những sự việc lịch sử đă qua mà “Trả lại cho Cesar, những ǵ của Cesar, những ǵ của Ngô Đ́nh Diệm trả cho Ngô Đ́nh Diệm, và những ǵ của Phật Giáo trả về cho Phật Giáo. C̣n những ǵ của tên Việt Cộng Thích Trí Quang, trả về cho hắn ta. Có như vậy Việt Nam mới trưởng thành được, không v́ tự ái tôn giáo mà dẫm đạp lên SỰ THẬT, v́ “sự thật sẽ cứu chúng ta”.

 

 

Kiêm Ái

28.10.2021

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính