Những tên “không giống ai”

 

Kiêm Ái

 

 

Những tên này là những tên dùng ngôn ngữ học từ những kẻ đá cá lăn dưa ở “Cầu Ông Lănh”, “đầu đường xó chợ ‘chef ba de’”, nhưng xem ra những kẻ nêu trên cũng c̣n thua xa bọn chúng, bọn chúng c̣n “sáng tác” ra những từ ngữ, ngôn ngữ ngay cả người lớn mà chỉ đọc cái tựa là đă muốn ói rồi. Nhân gian có một thành ngữ gọi chúng là “mười hai con giáp không giống con nào”. Đó là những tên “vô loài” (khác với vô lại) công kích, chưởi rủa Đạo Công Giáo và những chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa, quân đội đă hy sinh mạng sống để bảo vệ, nuôi dưỡng chúng và cả gia đ́nh ḍng tộc chúng trong một thời gian dài tại Miền Nam Việt Nam.


-Bọn chúng có phải “bị” cha mẹ chúng dạy dỗ như vậy hay không? Thưa không. Không có cha mẹ nào – kể cả cha mẹ “bị” ở trong vùng kiểm soát của Cộng Sản nói chung, Việt Cộng nói riêng - ngay cả cán bộ Việt Cộng, chúng chỉ dùng đủ mọi thủ đoạn để phá hoại văn hóa, truyền thống của dân tộc chỉ v́ “cơm gạo áo tiền” và tham nhũng mà bị nhồi sọ, nhưng tạo hóa đă để vào năo trạng, con tim của chúng hai chữ “lương tâm” luôn luôn thúc dục chúng quay về với con người, dù chúng bị Cộng Sản nhồi sọ bao nhiêu trường, bao nhiêu lớp cũng vô ích. Nếu nói cha mẹ chúng đă dạy những ngôn ngữ thua cả những phần tử cặn bả xă hội th́ tội nghiệp cho họ, chúng đă chưởi vào mặt cha mẹ chúng, sỉ nhục ông bà ḍng họ chúng; nếu chúng ta “vu” cho họ là cha mẹ chúng tức là hùa theo chúng mà nhục mạ cha mẹ chúng. Tội nghiệp.


Bọn chúng sỉ nhục Công Giáo với mục đích “gây chia rẻ tôn giáo” với danh nghĩa Phật tử (Phật giáo đồ hay con Phật), dù với ư nghĩa “Phật chết” cũng không đúng, v́ chúng chưa bao giờ là con Phật th́ làm sao mà “chết” cho được. Tôi dám cam đoan bọn này không phải là Phật tử đúng nghĩa. Ai là Phật tử (chân chính hay b́nh thường) mà về hùa với chúng, cho chúng là “chưởi người Công Giáo v́ Đạo Pháp, Phật Pháp” th́ những kẻ đó cũng “đồng chí” với bọn chúng, bọn Việt Cộng xúi dục hay mua chuộc chúng để chúng thi hành “Hồ Pháp” tức là đạo Hồ Chí Minh, bằng chứng là có chùa đă để tượng Hồ Chí Minh trên bàn thờ Phật.Viết đến đây tôi nhớ có những người mang tên họ Hồ chính hiệu đă “rầu thúi ruột” khi nghe ai viết hay nói về Hồ Chí Minh mà chỉ dùng hai chữ “họ Hồ”. Trên thực tế th́ cái gọi là họ Hồ của Hồ Chí Minh là “Hồ ăn cắp” chứ không ai trong họ Hồ cho phép Hồ Chí Minh mang tên họ Hồ.


Bọn chưởi bới đạo Công Giáo cũng không phải là Việt Cộng, bọn chúng chỉ bị Việt Cộng thuê mướn hay dụ dỗ để gây chia rẻ tôn giáo hầu “kềm chế tác hại” v́ chủ nghĩa Cộng Sản đă bị thế giới vứt vào sọt rác. Việt Cộng sợ nếu tôn giáo hoạt động mạnh th́ chắc chắn ngày tàn của chúng cũng cận kề.


Sỉ nhục, vu khống, bịa đặt và dùng những ngôn ngữ mất dạy, con hoang v.v… để công kích đạo Công Giáo có kết quả ǵ không? Hoàn toàn không. Tại sao?


-“Phê Rô, con là đá, trên tảng đá này cha xây giáo hội muôn đời vững mạnh, quỉ hỏa ngục dùng đủ mưu mô cũng không làm ǵ được”. Những ai tin vào đạo Công Giáo, theo đạo Công giáo đều tin vào lời Chúa Giê Su. Nói cách khác chính ma quỷ c̣n thua huống ǵ những kẻ tay sai Việt Cộng hay những kẻ ganh tị mà phá hoại đạo Công Giáo cũng vô ích mà thôi, chẳng những không làm ǵ được đạo Công giáo mà bọn “không giống ai” cũng không làm lung lay được ĐỨC TIN của người Công Giáo. Người Công Giào nếu cần phải chọn lựa hoặc bỏ đạo hoặc phải chết v́ đạo luôn luôn chọn chết v́ đạo, ngay cả những lúc kẻ bách hại đạo khuyên người bị bách hại:


“Xin thầy (đội trưởng Lê Đăng Thị) giả bỏ về ngoài,

Bề trong cứ giữ đạo thầy chẳng sai”


Giáo dân Lê Đăng Thị thưa:


Đạo tôi vốn giữ xưa rày

Sau thời như trước ngoài tày như trong

Lẽ đâu dám ở hai ḷng

Phỉnh vua dối Chúa nào trông được ǵ

Quan thương nhờ lượng từ bi,

Quan tha, quan bẫm tôi đi cũng đành”


Không phải chỉ một ḿnh Lê Đăng Thị mà cả 130 ngàn người đều sắt son một ḷng như vậy và đă “chết v́ đạo”. Không phải chỉ có Việt Nam mới có 130 ngàn giáo dân Công Giáo tử v́ đạo, mà các nước Đông Nam Á, các nước Âu Châu, Phi Châu, Úc Châu v.v… khắp Năm Châu bốn bể đều có người Công Giáo, người Chính Thống Giáo, người Tin Lành đạo Thiên Chúa Giáo vẫn “thà chết không thà bỏ đạo”.V́ “máu người có đạo đổ ở đâu sẽ trổ sinh con nhà có đạo ở đó”. Quỷ hỏa ngục c̣n không làm ǵ được, huống hồ bọn tép riu “không giống ai” cũng “không giống con giáp nào”), nghe theo Việt Cộng chia rẻ tôn giáo làm sao làm được?

Riêng nước Việt Nam có đạo Thờ Cúng Tổ Tiên là ĐẠO THỜ TRỜI, gần gũi với đạo Công Giáo nếu không nói là một, v́.


Một đằng, dân Việt Nam cầu trời:


- Lạy Trời mưa xuống, Lấy nước tôi uống,

Lấy ruộng tôi cày…


- Một đằng, Giáo dân Công giáo tuyên xưng ĐỨC TIN:


 “…Tôi tin kính Đức Chúa Trời …dựng nên trời đất…”


Đạo Thờ Trời của dân tộc Việt Nam có lẽ có từ khi mới lập quốc, đạo Công Giáo được truyền vào Việt Nam “từ năm 1533 đời Lê Trang Tông, có người Tây Dương tên I-nê khu lén đến truyền đạo ở làng Ninh Cường và Quần Anh thuộc tỉnh Nam Định” (Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, soạn thảo dưới triều Tự Đức từ năm 1856, quyển 33, tờ 5 đến 6). Vu cho “đạo Công Giáo đem Tây xâm lăng Việt Nam” là lời vu khống bẩn thỉu.

 

Các Giáo sĩ truyền giáo tạo nên “chữ quốc ngữ” tức tiếng Việt viết theo mẫu tự Latinh, dễ đọc, dễ viết, dễ học, ban đầu các giáo sĩ truyền giáo chỉ với mục đích truyền giáo, nhưng người Việt đă sớm nhận ra đó là loại chữ sẽ giúp cho dân Việt Nam rất nhiều và đem áp dụng rộng răi khắp nước cho đến hôm nay, chưa có quốc gia nào “chống nạn mù chữ” kết quả chính xác và nhanh chóng hơn Việt Nam, nhờ loại chữ này.


Những tên “không giống ai” c̣n vu khống cho người Công Giáo “là Việt Gian”. Đây là điệp ngữ mà tay sai Việt Cộng dùng vu vạ cho người Công Giáo, chúng đui điếc trước thành tích của người Công Giáo với lời ca tụng của dân chúng:


“Đày vua không Khả,

Đào mă không Bài

Hại dân không Diệm.


Ngoài ra, Nguyễn Trường Tộ là một thiên tài mà nếu vua Tự Đức và triều đ́nh chịu mở mắt, lắng tai nghe ông, nước Việt Nam chắc chắn sẽ phú cường hơn Nhựt Bản nhiều.


Bọn “không giống con giáp nào” căm hận thấu xương tủy v́ người Công Giáo chống Cộng và năm 1954, người Công Giáo ồ ạt di cư vào Nam v́ họ được biết “Việt Cộng là bọn người nào, chủ nghĩa Cộng Sản là ǵ”. Bọn này lại ngu xuẩn cho rằng Quân Lực VNCH là Việt gian, đánh thuê cho Pháp. Thực tế nếu so sánh sự cai trị của thực dân Pháp với sự độc tài đảng trị của Việt Cộng, người dân Việt đă chọn thà để thực dân Pháp cai trị c̣n hơn bọn khốn nạn Việt Cộng, trong thời b́nh mà tuân theo Liên Xô và Mao Trạch Đông giết hại hơn 200 ngàn gia đ́nh mà chúng gọi là địa chủ, chúng nḥm vào nồi cơm từng gia đ́nh để đánh thuế, cho nên “cột đèn biết đi nó cũng đi”. Quân Lực VNCH từ trong trứng nước đă là quân chính thức của một Quốc Gia, bảo vệ độc lập mà Quốc Trưởng Bảo Đại đă từng kư kết với đại diện nước Pháp, đồng thời cũng chống Cộng trừ ách nô lệ Cộng Sản mà cho đến bây giờ chính nghĩa của Quân Lực VNCH và thể chế của 2 nền VNCH cho đến hôm nay vẫn được dânViệt Nam; Nam lẫn Bắc tri ân. Bọn người không ra người, ngợm không ra ngợm, quái thai không ra quái thai… chúng là “cái con” ǵ vậy? Hỏi tức là trả lời. V́ chúng không thể sắp hàng vào con người, cũng không thể sắp vào loài vật, v́ chúng chẳng giống người mà cũng không giống thú.Kiêm Ái

Ngày đầu năm 2022

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính