Phi vụ trực thăng vơ trang đầu tiên của Không Lực VNCH

 

KQ Trương Thành Tâm

 

 

Lời giới thiệu:

KQ Trương Thành Tâm là một Trung Tá trong Không Lực VNCH, xuất thân Khóa 16 TVBQGVN, Phi Đoàn Trưởng PD Thần Điểu 217 (1969-1973), không đoàn trưởng KD64CT (1973-1975) tại SD4KQ (Vùng 4 Chiến Thuật).

 


Là một sĩ quan xuất thân từ Trường Vơ Bị Quốc Gia Việt Nam (TVBQGVN) vào năm 1962 nhưng lại được chọn phục vụ cho KQVN từ ngày măn khóa, tôi rất lấy làm hănh diện được phục vụ trong ngành Phi Hành. Nhưng tôi đă rất thất vọng sau khi về tŕnh diện Bộ Tư Lệnh Không Quân và được lệnh phải đi Hoa Kỳ ngay để học bay trực thăng. Vào năm 1963, trực thăng đang là một ngành bay c̣n sơ khai mà mộng tôi là được bay khu trục chiến đấu. Tuy nhiên tôi nghĩ số trời đă định, ḿnh không thay đổi được. Giấc mơ của tôi t́nh nguyện vào TVBQGVN, làm một người sĩ quan hiện dịch với lư tưởng chống Cộng, ǵn giữ cho miền Nam này không rơi vào tay Cộng Sản độc tài, luôn bịp bợm người dân và quốc tế, đă bị giao động mạnh.


Nhưng rồi trực thăng đă trở thành một loại phi cơ chiến đấu sát liền với quân bạn trong cuộc chiến, một khí cụ cần thiết và hiệu quả cho cuộc chiến với Cộng Sản sau những năm 1964 Ngoài những phi vụ quen thuộc như bay liên lạc, tải thương, tiếp tế, đổ quân,v.v... th́ năm 1970 đă đưa trực thăng lên một nấc thang quan trọng vô cùng cho Không Lực Việt Nam Cộng Ḥa (KLVNCH) với những chiếc Trực Thăng Vơ Trang (TTVT). Phi vụ TTVT đầu tiên của KLVNCH được thực hiện tại Prey Veng (5.1970), trong cuộc chiến xâm nhập Kampuchea (K) để diệt trừ quân CS vẫn lẩn trốn về bên quốc gia này một cách an toàn bao lâu nay dưới sự làm ngơ của Sihanouk, quốc trưởng nước Kampuchea lúc bấy giờ. Cuộc đảo chánh của tướng Lon Nol lật đổ Sihanouk ngày 18 tháng 3, 1970, đă cho phép quân đội chúng ta truy nă quân Cộng Sản (CS) qua tận vùng an toàn bên Cao Miên của chúng. Đây là diễn tiến của một phi vụ ra quân với TTVT của KLVNCH lần đầu tiên đă làm cho quân CS thất bại năo nề, thiệt hại quân số nhiều v́ bị hoàn toàn bất ngờ.


Một Hợp Đoàn Trực Thăng vẫn thường gồm có một phi cơ bay chỉ huy (C&C), khoảng 6 trực thăng đổ quân (slicks) và 3 chiếc trực thăng vơ trang (TTVT) để yểm trợ hỏa lực cho quân bạn. Cho đến ngày 28 tháng 5, 1970, TTVT yểm trợ luôn luôn là từ quân đội Mỹ. Những cuộc chiến vào K th́ không được TTVT Mỹ yểm trợ v́ TT Nixon lúc bấy giờ, chỉ cho quân Mỹ yểm trợ không được quá 7 km vào nội địa K. Prey Veng, thành phố K này nằm quá tầm bay 7 cây số nên quân Mỹ không thể yểm trợ bằng TTVT hay khu trục cho quân lực VNCH.


Ngày 28 tháng 5, 1970, Phi Đoàn 217 được lệnh tŕnh diện tại Neak Leung bên K để trực thăng vận quân Thủy Quân Lục chiến của Quân Lực VNCH giúp quân đội Miên giải cứu Prey Veng. Tôi bay C&C và với các sĩ quan chỉ huy của Lữ Đoàn B TQLC do Đại Tá TQLC Tôn Thất Soạn làm lữ đoàn trưởng. V́ không có TTVT yểm trợ nên để tránh tổn thất cho hợp đoàn, tôi đă không cho đổ quân gần sát thành phố được.


Tiểu Đoàn 1 TQLC đă tiến quân vào rất nhanh dưới làn mưa đạn của quân CS đang chiếm các cao độ trong thành phố. V́ là mùa khô nên các đồng ruộng là băi đáp cũng rất khô và trống nên các anh em TQLC của chúng ta đă phải tiến vào thành phố dưới lợi thế của địch quân đang chiếm các địa thể có cao độ hơn. Sự thiệt hại của quân bạn thật rơ rệt&cuộc đổ quân chấm dứt sau khi TD 1 TQLC đă hoàn thành nhiệm vụ xuống băi đáp và tiến quân vào Prey Veng. KLVNCH đă yểm trợ chiến trường bằng các đội khu trục A-37 của Sư Đoàn 4 KQ... Qua liên lạc vô tuyến, quân bạn TQLC đă xin yểm trợ TTVT để tránh bớt thiệt hại cho quân lính.


Chiều lại, sau khi hướng dẫn hợp đoàn đổ quân PD217 về lại hậu cứ B́nh Thủy an toàn, tôi đă có thời giờ để suy nghĩ rất nhiều làm sao để tránh bớt thiệt hại cho quân bạn TQLC của chúng ta trong ngày mai khi phải đổ thêm Tiểu Đoàn 4 TQLC vào chiến trường nối tiếp với Tiểu Đoàn 1 ngày hôm nay. Trên đường bay về hậu cứ, tôi giao phi cơ cho hoa tiêu phó Trung Úy Cao Minh Hoàng và ngồi suy nghĩ phải có giải pháp để TTVT có thể yểm trợ Tiểu Đoàn 4 TQLC trong ngày mai th́ mới giảm thiểu được thiệt hại nhân sự cho quân bạn...


Đêm 28 tháng 5, 1970, tôi t́m ra được giải pháp.


Lần đầu tiên trong cuộc chiến VN, Hoa Kỳ mới bằng ḷng cung cấp cho KLVNCH, TTVT cho chiến trường. Họ bắt đầu bằng cách đưa một nhóm huấn luyện viên TTVT với 6 phi cơ và chọn căn cứ KQ B́nh Thủy làm nơi huấn luyện TTVT cho tất cả các Phi Đoàn Trực Thăng từ Vùng 1 đến vùng 4 Chiến Thuật.


Phi đoàn 211 và 217 được chọn để học khóa huấn luyện đầu tiên về TTVT. Tôi đă họp PD 217 và nói rằng: “Bao nhiêu lâu nay hành quân chúng ta đă là những miếng mồi ngon, bay chậm và thấp, không có hỏa lực mạnh. Nhưng t́nh thế này đă thay đổi, chúng ta có một cơ hội để bay TTVT với hỏa lực hùng hậu đề yểm trợ quân bạn và tiêu diệt địch quân trước khi ḿnh bị bắn...” Anh em phi đoàn đồng ư và đă t́nh nguyện cùng tôi học lớp huấn luyện đầu tiên bay TTVT vào tháng 3, 1970. Sau khi măn khóa học, PD 217 đă có 6 phi hành đoàn đầy đủ khả năng để bay TTVT trên chiến trường, yểm trợ cho hợp đoàn đổ quân và quân bạn.


Tôi xin được gặp Đại Tá Nguyễn Huy Ánh là không đoàn trưởng Không Đoàn 74 Chiến Thuật, cấp chỉ huy trực tiếp của tôi. Tôi tŕnh bày t́nh h́nh chiến trường tại Prey Veng ngày hôm nay và cho đại tá biết là quân bạn và có thể cả phi hành đoàn sẽ phải hy sinh rất nhiều ngày mai khi đổ quân mà không có TTVT yểm trợ. Vậy tôi xin đại tá cho tạm ngưng chương tŕnh huấn luyện TTVT trong một ngày để PD 217 được bay những chiếc trực thăng vơ trang yểm trợ cho cuộc đổ quân TD4 TQLC ngày mai. Đại Tá Ánh nói: “Anh đ̣i hỏi tôi làm một quyết định ngoài thẩm quyền của tôi, để tôi gọi lên trung tướng tư lệnh Không Quân xin chấp thuận phi vụ này.” Trung tướng tư lệnh chấp thuận phi vụ TTVT đầu tiên của KLVNCH này.


Về lại phi đoàn tối hôm 28 tháng 5, 1970, tôi lại họp trọn vẹn PD217 và nói rằng: “Ngày mai chúng ta sẽ có cơ hội bay TTVT yểm trợ cho quân bạn lần đầu tiên trong lịch sử của KQVN, tôi sẽ t́nh nguyện bay chiếc số 1, có ai t́nh nguyện bay chiếc số 2 và số 3 không?” Sự đáp ứng của phi đoàn đă ngoài sức tưởng tượng của tôi. Ai cũng nh́n thấy sự thiệt hại của quân bạn hôm nay và đều muốn hy sinh bay TTVT ngày mai. Tôi chọn 3 phi hành đoàn ngay tối hôm đó. Chiếc TTVT số 1 đó tôi làm trưởng phi cơ, số 2 là Thiếu Tá Dương Quang Lễ, bạn đồng khóa 16 với tôi, số 3 là Đại Úy Nguyễn Thanh Hải.


Sáng hôm sau, ngày 29 tháng 5, 1970 PD 217 xin t́nh nguyện bay yểm trợ cuộc chiến ở Prey Veng. Hợp đoàn Phi Đoàn 217 Thần Điểu cất cánh với chiếc C&C, 6 trực thăng đổ quân và 3 TTVT. Lần đầu tiên trong cuộc chiến VN các trực thăng đổ quân của PD217 được yểm trợ bằng chính hỏa lực từ TTVT của đơn vị ḿnh. Lúc cả hợp đoàn bay qua biên giới vào nước Miên, tôi cảm thấy một niềm hănh diện lớn lao cho lực lượng trực thăng của KLVNCH.


 

Hợp Đoàn Thần Điểu đến tŕnh diện Bộ Chỉ Huy Hành Quân của Đại Tá Tôn Thất Soạn, lữ đoàn trưởng Lữ Đoàn B TQLC tại Neak Leung và được lệnh bốc Tiểu Đoàn 4 TQLC từ Neak Leung đổ vào Prey Veng tiếp nối với Tiểu Đoàn 1 quyết lấy lại thành phố Prey Veng cho Quân Đội Miên từ tay quân Cộng Sản Bắc Việt. V́ có TTVT yểm trợ bằng hỏa tiễn và súng mini-gun bắn ra hàng ngàn viên đạn trong một phút, nên trực thăng đổ quân bạn vào sát gần thành phố hơn, tránh thiệt hại cho quân bạn TQLC rất nhiều...


Sau khi toàn thể Tiểu Đoàn 4 TQLC đă xuống băi đáp và tiến lên như vũ băo, th́ tôi hướng dẫn chiếc số 2 TTVT tiếp tục yểm trợ quân bạn. Qua vô tuyến, các anh em TQLC cho chúng tôi biết quân Cộng Sản leo lên những cây xoài trong thành phố, lên hồ nước cao (chateau d'eau) (toàn những điểm có cao độ) để bắn sẻ các chiến binh TQLC từ ruộng khô và trống tiến vào thành phố.


Được chỉ điểm rơ rệt như vậy, hai TTVT của tôi và Lễ đă bắn vào những mục tiêu quân Cộng Sản này và họ đă chết rớt từ trên cây xuống như sung rụng... Quân bạn th́ reo mừng khi thấy như vậy nhưng mấy anh lính Bắc Việt th́ không biết nghĩ sao??? Quân CS bắt đầu cảm thấy thất trận trước sự tấn công anh dũng của TQLC, họ từ từ rút ra khỏi thành phố theo quốc lộ và kéo theo những người dân Miên trong thành phố để làm bia đỡ đạn cho họ.


Tôi và Lễ lại tiếp tục bay theo truy nă và bắn chết những anh chàng VC c̣n ngơ ngác không ngờ quân đội chúng ta đă được trang bị đầy đủ hỏa lực như vậy. Quân VC chết và để lại xác rất nhiều trước hỏa lực của TTVT... Trong khi hăng say yểm trợ th́ chiếc TTVT số 2 của Lễ đă bị trúng đạn, Lễ bị thương nhẹ nhưng anh xạ thủ phi hành Hạ Sĩ Hứa Văn Bá đă bị trúng đạn hư bàn tay. Tôi liền hướng dẫn Thiếu Tá Lễ bay ra khu trống và bay về Neak Leung. Chiếc TTVT số 3 của Đại Úy Nguyễn Thanh Hải lên thay thế. Chúng tôi lại tiếp tục yểm trợ quân bạn dưới đất và truy lùng những chàng VC đang chạy trốn rút lui khỏi thành phố. Ngay chiều hôm đó, thành phố Prey Veng đă được lấy lại từ tay quân CSBV nhờ 2 Tiểu Đoàn TQLC và Phi Đoàn Thần Điểu 217.


Cũng cần nói thêm là một tài liệu của Mỹ cho biết Prey Veng được quân Nam Vang phối hợp với quân Mỹ tái chiếm ngày 15 tháng 7. Tài liệu này không đúng sự thật, v́ trận này chỉ có quân VNCH tham dự và hợp tác với quân của Nam Vang tái chiếm Prey Veng ngày 28 tháng 5, 1970.


Cả hợp đoàn trực thăng vận của Phi Đoàn 217 Thần Điểu được lệnh bay trở về lại phi trường B́nh Thủy để chuẩn bị cho một ngày hành quân kế tiếp. Riêng tôi, trên đường bay, tôi lại có thời giờ suy nghĩ trận chiến vừa qua. Nh́n thấy hỏa lực của những chiếc trực thăng vơ trang của Phi Đoàn đă tác xạ hùng dũng và yểm trợ quân bạn kết quả vô cùng nên tôi bắt đầu nghĩ phải đặt tên cho Phi Đội TTVT của Phi Đoàn là Hỏa Điểu, người con hùng dũng của đơn vị Mẹ là Thần Điểu. Phi đội TTVT “Hỏa Điểu” đă tiêu diệt bao nhiêu quân Cộng Sản ở miền Tây nước Việt và làm vẻ vang cho KLVNCH.

 


Sau chiến thắng này, Đại Tá Nguyễn Huy Ánh đă gắn huy chương Anh Dũng Bội Tinh với nhành Dương Liễu tuyên dương công trạng của Phi Đoàn Thần Điểu trước quân đội. Riêng tôi một năm sau đó đă được chọn làm Chiến Sĩ Xuất Sắc Nhất của Không Quân trong mặt trận Kampuchea và được tưởng thưởng đi Đài Loan một tuần để thăm viếng và xả hơi.


Tôi đă rất hănh diện được đóng góp vào cho Quân Lực VNCH với Phi Đoàn Thần Điểu 217 chống lại sự xâm lăng của quân CSBV. Rất tiếc là khi “Đồng Minh Tháo Chạy” th́ quân lực của chúng ta bị trói tay lại v́ không c̣n đủ súng đạn để chiến đấu. Tôi vẫn xem chuyện mất nước của chúng ta là một quốc nạn v́ số Trời đă định.

 

 

KQ Trương Thành Tâm

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính