Căm Hận Giặc Hồ

 

  

30 Tháng 4 tôi bước đi trên hoang tàn đổ nát,

Máu, thịt, xương người giẫm đạp lên nhau

Cộng nô đến cả dân tộc thương đau

Dưới mă tấu, AK, xe tăng loài cộng đỏ!

 

30 tháng Tư vẫn c̣n hằn nguyên đó,

Nỗi căm thù chưa một chút nguôi ngoai

Ta đợi măi mà chưa thấy ngày mai

Ngày trở lại Ság̣n xưa yêu dấu.

 

30 Tháng Tư, ngày của loài thảo khấu

Mặt xanh lè về từ rừng núi Trường Sơn

Gieo trong ta thêm  một nỗi căm hờn

Chưa từng có cả đời trong tâm khảm.

 

30 Tháng Tư trời Ság̣n ảm đạm

Ngày tang thương khi quỷ sứ hiện  h́nh

Khắp mọi nhà ta chỉ thấy điêu linh

V́ ngục tù đói cơm đang chờ đợi.

 

30 Tháng Tư cộng cho là lễ hội,

Mừng chiến công chúng ăn cướp miền Nam

Và sẵn sàng làm những chuyện dă man!

Để giết chết một Ság̣n hoa lệ.

 

45 năm Ság̣n kia hoang phế

Chưa bao giờ thấy giây phút hồi sinh

Ôi thương quá cả dân tộc điêu lính

Ta căm hận Hồ Chó Minh muôn kiếp./.

 

 

John nguyen

Viết cho 30-4-75

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính