Bọn bn nước

 

 

Lại phải bắt chước người: chưởi thề vi tiếng!

ĐM chng my chỉ biết gục mặt m thi

Bấy lu nay biển, đảo đ vo tay giặc rồi!

By cn đng kịch bằng lời Quan tiếng Ngại.

Đ 80 năm, by mồm loa mp di

dựng mi tr hề hng che mắt ton dn

Đừng tưởng ngy nay thin hạ vẫn ngu đần

tin vo những xảo ngn hay bnh vẽ!

Trch nhiệm với qu hương chng by coi nhẹ

Bổn phận với non sng chng by xem thường

Mặc cho bọn quan thầy lấn chiếm bin cương

Chng ngang nhin đến, rồi về như...đi chợ!

Với thế giới tự do chng by l con nợ

Với giặc Tu by l bọn gia n

Với Nhn Dn by l đm cn đồ

Với Đất Nước by l qun phản quốc!

 

 

Đến hm nay by cng khai nhượng đất

bằng tr hề dưới danh  nghĩa Đặc Khu

Ai vo đy nếu khng phải Tu ph

kẻ gieo rắc biết bao nhiu hiểm họa!?

 

 

Ton dn Việt đang từng ngy trả gi

cho canh bạc mu xương của bọn cầm quyền

Từ con người cho đến mọi ti nguyn

đều l hng họ của một bầy tham nhũng.

 

Bọn giặc Tu đang by tr diệt chủng

m chng by cứ ln tiếng  lng vng

Ngay cả khi Hn tặc lấn biển Đng

by cũng chỉ cng Bắc Kinh... hữu nghị!

 

 

Từ lu nay by by tr đảng trị
Với quan thầy th cp cổ, rụt tai

Đ hơn 80 năm! Giờ r mặt tai sai

cng rắn cắn g nh như Chiu Thống!

 

 

Thương đồng bo hiện đang mn mỏi sống

trong gng cm của bọn mi quốc cầu vinh

Đến bao lu cả nước mới vươn mnh

Ph xiềng xch, diệt bạo quyền cộng sản?!

 

 

Huy Văn

 

 

     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh