LTS.- Trên Diễn Đàn Thảo Luận 9, Vi hữu Hương Saigon đă nhận định về Lữ Giang (tứcTú Gàn), Hồn Việt UK online xin trích đăng để rộng đường dư luận.

 

--- On Fri, 11/20/09, huong Saigon <huongsaigon9@...> wrote:


From: huong Saigon <huongsaigon9@...>

Subject: [diendanviahe] Re Huong Saigon vs Lu Giang: So dien bien hoa binh
To: PhoNang@yahoogroups.com, "diendanviahe" <diendanviahe@yahoogroups.com>, "Thidan Vietnam" <Vietnamthidan@yahoogroups.com>, "thaoluan9" <thaoluan9@yahoogroups.com>, "DD0801-1202cl-DienDanCongLuan" <diendancongluan@yahoogroups.com>

Cc: lugiang2000@..., "huongsaigon9" <huongsaigon9@...>

Date: Friday, November 20, 2009, 5:58 AM

 

 

(kính xin qúi vị vui ḷng chuyển đến các diễn đàn liên hệ)


Kính thưa qúi vị,


Dù phải lập đi lập lại nhiều lần Hương Saigon vẫn phải xác định lại một lần nữa: Lữ Giang là một nhà báo thiếu chuyên môn, lừa đảo, viết theo định kiến và lư luận theo định hướng.


Những ǵ Lữ Giang viết trong bài "Sợ Diễn Biến Hoà B́nh" chứng tỏ một lần nữa tác giả (1) không hiểu ǵ về chính trị nói chung, và chính trị Hoa Kỳ, nói riêng. (2) Viết theo đơn đặt hàng của một thế lực nào đó, không ngại đánh lừa độc giả bằng tiểu xảo lố bịch như cố trích dẫn không chính xác, và lén chêm vào những khẳng định lệch lạc để thuyết phục quần chúng.


Thật vậy, cũng như những bài trước, Lữ Giang mập mờ đưa ra vài sự kiện lượm lặt từ báo chí với những tựa đề có vẻ to tác, cao siêu rồi tán hưu tán vượn, vơ đóan theo quan niệm nông cạn của ḿnh hoặc theo ư của "khách đặt hàng".  Đặc biệt trong bài nầy Lữ Giang mượn hai tựa đề thật kêu là "
“Strategy of Peaceful Evolution"  và  "Strategy for Peaceful Change" và khẳng định rằng :


"Sau chiến tranh lạnh, “diễn biến hoà b́nh” đă trở thành một chiến lược nồng cốt của Hoa Kỳ và các cường quốc Tây Phương để làm biến đổi dần các chế chế độ cộng sản c̣n lại, kể cả chế độ cộng sản Trung Quốc".


Cái gian lận thứ nhất của Lữ Giang là chỉ mập mờ giới thiệu hai "chiến lược" có tên thật kêu nầy mà không giải thích nó được thực hiện như thế nào và lúc nào, thành công hay thất bại hoặc ai là tác giả cũng như chiến lược đó có c̣n tồn tại hay không.


Cái gian thứ hai là sau khi đưa ra mấy từ ngữ dao to búa lớn đó, Lữ Giang thừa thắng xông lên bịa đặt rằng:


"Sau chiến tranh lạnh, “diễn biến hoà b́nh” đă trở thành một chiến lược nồng cốt của Hoa Kỳ và các cường quốc Tây Phương
"


mà không cần chứng minh ǵ cả.


Trên thực tế, th́ thuyết "strategy for peaceful evolution" đă được Tổng Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ John Foster Dulles (1888-1959) đưa ra và nhấn mạnh vào tháng Giêng 1953 (trong thời Chiến Tranh Lạnh). Hương Saigon xin trích nguyên văn
từ Bulletin of the Cold War International History Project như sau:


[In January 1953, U.S. Secretary of States Dulles emphasized the strategy of 'peaceful evolution'. He pointed out that 'the enslaved people' of socialist countries should be 'liberated', and become 'free people', and that 'liberation can be achieved through means other than war', and 'the means ought to be and can be peaceful'. He displayed satisfaction with the 'liberalization- demanding forces' which had emerged in some socialist countries and placed his hope on the third and fourth generations within socialist countries, contending that if the leader of a socialist regime 'continues wanting to have children and these children will produce their children, then the leader's offspring will obtain freedom.' He also claimed that 'Chinese communism is in fatal danger', and 'represents a fading phenomena', and that the obligation of the United States and its allies was 'to make every effort to facilitate the disappearance of that phenomena', and 'to bring about freedom in all of China by all peaceful means]
(xuất xứ: Bulletin of the Cold War International History Project (6/7—Winter 1995)


Đoạn trích dẫn trên cho thấy "strategy for peaceful evolution" được đưa ra do
U.S. Secretary of States Dulles  vào 1953, đặc biệt nhằm mang tự do cho dân chúng Trung Hoa bằng các phương tiện ôn hoà (không bạo động).


Rơ ràng đây không phải là chiến lược toàn cầu trong thời kỳ tiền hoặc hậu Cold War. Bằng chứng là phương tiện bạo động vẫn được áp dụng trong chiến tranh VN suốt  thập niên 1960 cho đến 30/4/1975. Và phương tiện bạo động (chiến tranh quân sự) vẫn c̣n
đang tiếp diễn ở Iraq và Afghanistan. Điều nầy chứng minh khẳng định của Lữ Giang  cho rằng "Sau chiến tranh lạnh, “diễn biến hoà b́nh” đă trở thành một chiến lược nồng cốt của Hoa Kỳ và các cường quốc Tây Phương" là một cố ư đánh lừa độc giả một cách trắng trợn và lố bịch.


Thiết nghĩ đến đây (để tiết kiệm th́ giờ) Hương Saigon không cần phải viết thêm ǵ nữa để chứng minh cái "trí thức nửa mùa" và thiếu thành thật của Lữ Giang.


Chắc chắn rằng Lữ Giang sẽ không thể phản bác những ǵ Hương Saigon viết ở đây và những bài viết trước [quả quyết nầy không phải v́ Hương Sàig̣n tài giỏi, mà v́ Lữ Giang sai trái và quá non kém].


Hương Saigon cũng chắc rằng Lữ Giang sẽ c̣n tiếp tục ĺ lợm gởi ra những bài viết tương tự để nhục mạ cộng đồng người Việt Tỵ Nạn cs, và sẽ tiếp tục chém dè [không trả lời Hương Saigon]. Tuy nhiên, mục đích của Hương Saig̣n viết những ḍng trên đây là để cho Lữ Giang và "khách đặt hàng" của ông ấy biết rằng tiểu xảo của Lữ Giang không thể nào qua mặt được người Việt Tỵ Nạn cs.


Mọi âm mưu sẽ được khám phá và mọi gian trá sẽ bị lật tẩy.


Sau cùng, Lữ Giang và "khách đặt hàng" của ông nên biết rằng người Việt Tự Do, nhất là giới trẻ, không phải chống cộng sản v́ thù hận trong quá khứ, mà là v́ những tàn độc của cộng sản như buôn dân bán nước trong
hiện tại và cũng v́ tương lai của tổ quốc. Và do đó, lằn ranh quốc cộng sẽ c̣n tiếp tục phân minh và phong trào chống cộng sẽ kéo dài cho đến khi nào bọn cs tham tàn không c̣n tồn tại trên quê hương VN.

Hương Saigon xin mượn thơ của Trần Chiêu Yên để kết thúc bài viết hôm nay:

"Thương quê hương, bao lần tôi bật khóc

Thấy lương dân trong kiếp sống khốn cùng

Thương dân hiền cam chịu kiếp lao lung

Khổ đến nổi đem con ḿnh đi bán !


Tôi chống anh KHÔNG PHẢI V̀ DĨ VĂNG

Mà là v́ HIỆN TẠI với TƯƠNG LAI

V́ dân tôi ĐANG sống kiếp dọa đày

Thế hệ trẻ nh́n TƯƠNG LAI VÔ ĐỊNH ! "

(Trần Chiêu Yên)


http://www.youtube. com/watch? v=ioknYMTSc_ 8


Kính

Hương Saigon

(19/11/2009) 

2009/11/18 DR Nguyen Thi Thanh <dr.thanh@bell. net>

 

Thưa Quí vị,

 

Bài viết "Sợ Diễn Biến Ḥa B́nh" của Lữ Giang quá hay, quá bổ ích và đúng thời cuộc. Và quả là một bài hợp thiên thời địa lợi nhân ḥa.... Tôi chưa bao giờ thấy ông anh Lữ Giang viết một bài quá hay như vậy, đặc biệt là viết cho CĐ NVH, tôi hết ḷng tán thưởng bài nầy của Lữ Giang. Những người thông minh th́ hiểu quá rơ ràng và vô cùng phấn khởi !!! 

Nầy, xin mời các ông bà Việt Sĩ, Thanh Nguyễn danthan123@ , The Nguyen, Trần Đ́nh Ngọc, Như Văn Úy, Ngô Túy Phượng đọc bài nầy đi, đọc đi đọc lại nhiều lần đi nhé !  Và ráng mở trí tuệ để hiểu nhé, hiểu được th́ sẽ thành người trưởng thành đấy !!!!   V́ cần trí thông minh nhiều để hiểu đấy.

Rất trân trọng,

Bs Nguyễn Thị Thanh

 

----- Original Message -----

From: Lu Giang

To: lugiang2000@ vinet.com

Sent: Wednesday, November 18, 2009 6:44 PM

Subject: [PhoNang] So dien bien hoa binh [1 Attachment]

 

Sợ diễn biến hoà b́nh

 

Lữ Giang

 

Sau chiến tranh lạnh, “diễn biến hoà b́nh” đă trở thành một chiến lược nồng cốt của Hoa Kỳ và các cường quốc Tây Phương để làm biến đổi dần các chế chế độ cộng sản c̣n lại, kể cả chế độ cộng sản Trung Quốc. Chiến lược này thường được gọi là “Strategy of Peaceful Evolution" hay "Strategy for Peaceful Change". Lời kêu gọi “Vượt thắng điều ác bằng điều thiện” (Overcome evil with good) của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II trong thông điệp Ngày Hoà B́nh Thế Giới năm 2005 cũng được coi như là chủ trương “diễn biến hoà b́nh” của Giáo Hội Công Giáo.

 

Nhưng hiện nay, cả Đảng CSVN lẫn người Việt chống cộng ở hải ngoại đều chống lại chiến lược diễn biến hoà b́nh. Đảng CSVN chống diễn biến hoà b́nh v́ cho rằng đây là chủ trương làm tan rả dần các chế độ cộng sản c̣n lại, c̣n người Việt chống cộng chống diễn biến ḥa b́nh v́ cho rằng chiến lược này làm cho chế độ cộng sản tồn tại lâu hơn. Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu cho thấy rằng khối người Việt chống cộng ở hải ngoại đang bị cả chính phủ Hoa Kỳ lẫn Đảng CSVN dùng chiến thuật diễn biến hoà b́nh để đưa dần vào “ḍng chính”. Hội nghị Người Việt Nam ở Nước Ngoài Toàn Thế Giới diễn ra tại Hà Nội cũng nằm trong chiến thuật đó.

 

CÁCH NH̀N CỦA ĐẢNG CSVN

 

Đảng CSVN đă nh́n “chiến lược diễn biến hoà b́nh” như sau:

“Chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế, được thực hiện dưới một phương thức, thủ đoạn mới để chống phá, đẩy lùi và đi đến xoá bỏ chủ nghĩa xă hội. Đối tượng của chiến lược DBHB là các nước có khuynh hướng phát triển phi tư bản chủ nghĩa. Bản chất của chiến lược DBHB là chống chủ nghĩa xă hội, chống độc lập dân tộc. Nội dung cơ bản là phá hoại các nước xă hội chủ nghĩa về các mặt chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hoá, xă hội, v.v. Phương thức và thủ đoạn chủ yếu là tạo dựng và thúc đẩy những nhân tố phản động, chống đối từ bên trong, đẩy đối phương vào khủng hoảng toàn diện, từng bước chuyển hoá chế độ chính trị theo con đường phát triển tư bản chủ nghĩa hoặc bị chính các thế lực chống đối dùng bạo lực lật đổ. DBHB được tiến hành thường là tổng hợp nhiều biện pháp buộc đối phương trong cùng một lúc phải đối phó với nhiều thế lực, nhiều hoạt động chống đối, thúc đẩy cuộc khủng hoảng kinh tế - xă hội thành khủng hoảng chính trị, tạo ra t́nh thế bạo loạn lật đổ chế độ.

 

“Những ư tưởng ban đầu về DBHB do các nhà hoạch định chiến lược phương Tây soạn thảo từ cuối những năm 40 thế kỉ 20, sau được tiếp tục bổ sung; cuối thập kỉ 80 thế kỉ 20, được nâng lên và hoàn chỉnh thành chiến lược. Trong điều kiện mới của so sánh lực lượng trên thế giới, chiến lược DBHB được tiến hành chủ yếu bằng các thủ đoạn phi quân sự, nhằm "chuyển hoá hoà b́nh" các nước xă hội chủ nghĩa theo tư bản chủ nghĩa. Sau biến động ở Liên Xô và các nước xă hội chủ nghĩa Đông Âu, phương Tây công khai tuyên bố chuyển hướng chiến lược "kiềm chế" sang chiến lược "mở rộng" với hai nội dung cơ bản: "dân chủ hoá về chính trị" và "tự do hoá về kinh tế". Vấn đề "nhân quyền" và "dân chủ" được coi là vũ khí lợi hại.”

 

Trên đây là nhận định của Đảng CSVN về chiến lược diễn biến hoà b́nh.

 

MỞ CHIẾN DỊCH CHỐNG DBHB

 

V́ coi chiến lược diễn biến hoà b́nh là một chiến lược rất nguy hiểm, nên Đảng CSVN đang t́m cách chống lại. Có hai phương thức phản công đang được áp dụng: Phương thức thứ nhất là phát động chiến dịch tuyên truyền chống diễn biến ḥa b́nh và phương thức thứ hai là loại bỏ hay khống chế chặt chẽ “những nhân tố phản động, chống đối từ bên trong.” Kế hoạch chống diễn biến hoà b́nh đang trở thành một sách lược chính của Đại Hội Đảng sắp tới.

 

Việc loại bỏ hay khống chế “những nhân tố phản động, chống đối từ bên trong” đă được đẩy mạnh trong hơn một năm qua. Nay Đảng đang cho phát động chiến dịch tuyên truyền chống diễn biến hoà b́nh.

 

Trong bài “Đẩy mạnh công cuộc đổi mới v́ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xă hội Chủ động định hướng phát triển tiềm lực và sức mạnh quốc pḥng toàn dân” đăng trên báo Quân Đội Nhân Dân ngày 15.10.2009, Trung Tướng Nguyễn Tiến B́nh viết:

“Nghiên cứu sự điều chỉnh chiến lược của các thế lực thù địch thời gian gần đây và dự báo trong những năm tới cho thấy, diễn biến ḥa b́nh (DBHB) là vấn đề chủ yếu nổi lên trong chiến lược của các thế lực thù địch nhằm chống phá độc lập dân tộc và CNXH ở Việt Nam, khi có điều kiện và thời cơ chúng có thể tiến hành “cách mạng màu” để thúc đẩy nhanh việc xóa bỏ sự lănh đạo của Đảng và chế độ XHCN ở nước ta; đồng thời không loại trừ khả năng xảy ra xung đột vũ trang, chiến tranh cục bộ, kể cả chiến tranh xâm lược kiểu mới của địch...

 

“Từ nghiên cứu dự báo sự vận động, phát triển của t́nh h́nh, cần xác định nhiệm vụ quốc pḥng của chúng ta trong thời kỳ mới tập trung đấu tranh làm thất bại chiến lược DBHB của các thế lực thù địch, dập tắt cuộc “cách mạng màu” của chúng, đồng thời chủ động pḥng ngừa, sớm phát hiện và triệt tiêu những yếu tố bất lợi có thể dẫn đến xung đột vũ trang, chiến tranh cục bộ và sẵn sàng đối phó thắng lợi với chiến tranh xâm lược kiểu mới của địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong mọi t́nh huống...

 

“Cần quán triệt tư tưởng chiến lược tiến công trong phát triển tiềm lực và sức mạnh quốc pḥng toàn dân, ra sức bồi đắp thế và lực để giữ nước ngay từ thời b́nh, kết hợp chủ động pḥng, chống chiến lược DBHB và “cách mạng màu” của các thế lực thù địch với tích cực khắc phục nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta, kiên quyết giữ vững định hướng XHCN; đồng thời chủ động pḥng ngừa, sớm phát hiện và triệt tiêu những yếu tố bất lợi có thể dẫn đến xung đột vũ trang và chiến tranh.”

 

Tiếp đến, Đại Tá Nguyễn Đức Độ đă viết một bài dưới đầu đề “Làm thất bại chiến lược “diễn biến ḥa b́nh” đăng trên tờ Quân Đội Nhân Dân số ra ngày 18.10.2009, trong đó có đoạn như sau:

“Lợi dụng t́nh trạng quan liêu, tham nhũng, thoái hóa biến chất ở một bộ phận cán bộ, đảng viên và những khó khăn về kinh tế, xă hội của nước ta, chúng kích động, gây chia rẽ, ḥng làm mất ḷng tin của nhân dân và Quân đội ta vào Đảng Cộng sản Việt Nam; đ̣i xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp hiện hành khẳng định sự lănh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xă hội, đ̣i thực hiện “đa nguyên, đa đảng”; đ̣i bỏ hệ thống tổ chức đảng và cán bộ chính trị trong quân đội.”

 

Sau đó, Đại Tá Nguyễn Đức Thắng viết bài “Làm thất bại chiến lược diễn biến ḥa b́nh. Đề pḥng nguy cơ “tự chuyển hóa” đăng trên báo Quân Đội Nhân Dân số ra ngày 23.8.2009, nói lên các hoạt động chống đối từ ngoại quốc và những âm mưu nhằm làm sụp đổ chế độ. Bài báo viết:

Chúng lập 413 tổ chức phản động ở nước ngoài, thông qua đó chuyển về Việt Nam nhiều tài liệu có nội dung chống đối, phá hoại đường lối, quan điểm, lư luận và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta. Điển h́nh gần đây là các tổ chức phản động “Việt Tân”, “Đảng nhân dân hành động” ở Mỹ, “Tập hợp dân chủ đa nguyên” ở Pháp, “Ủy ban bảo vệ người lao động Việt Nam” ở Ba Lan đă có những hoạt động cài cắm, móc nối, âm mưu tổ chức các nhóm chính trị đối lập, ư định công khai hóa hoạt động trong nước. Lực lượng an ninh của ta đă phát hiện, ngăn chặn kịp thời hoạt động chống phá của các thế lực thù địch từ nước ngoài, bóc gỡ hàng chục cơ sở của chúng ở trong nước; đồng thời, kiềm tỏa chặt chẽ hoạt động của số đối tượng chống đối, cơ hội chính trị.

 

“Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng, hiện nay các thế lực thù địch tăng cường liên kết giữa các tổ chức phản động người Việt lưu vong ở nước ngoài để chống phá Việt Nam. Chúng lập ra và đồng thời sử dụng của một số nước sở tại với tổng số 88 nhà xuất bản, 62 đài phát thanh và truyền h́nh, xuất bản hơn 390 tờ báo và tạp chí phản động. Chúng hết sức tận dụng tối đa mạng internet, báo điện tử, các website để truyền tải hàng ngh́n tài liệu chiến tranh tâm lư phát tán vào nước ta. Nội dung các tài liệu tuyên truyền phản động tập trung xuyên tạc đường lối, quan điểm, lư luận đổi mới của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước ta; kích động gây mâu thuẫn nội bộ, tạo sự mơ hồ, hoang mang, dao động trong các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị, các giới trí thức, thanh niên, sinh viên, học sinh và đồng bào các dân tộc thiểu số, nhằm mục đích thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và thực thi âm mưu “xâm lăng văn hóa”, từ đó ḥng đẩy nhanh sự sụp đổ chế độ xă hội chủ nghĩa và xóa bỏ bản sắc văn hóa Việt Nam”.

 

Quang trọng hơn cả, ông Tô Huy Rứa, hiện là Ủy Viên Bộ Chính Trị, Bí Thư Trung Ương Đảng và Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương, người được coi là sẽ giữ chức Tổng Bí Thư Đảng CSVN thay Nồng Đức Mạnh trong Đại Hội XI sắp tới, cũng đă lên tiếng chống lại diễn biến hoà b́nh.

 

Trong một bài đăng trên tờ Nhân Dân hôm 3.8.2009 vừa qua, ông mô tả một thực tế là "bối cảnh quốc tế và trong nước diễn biến phong phú, khẩn trương, phức tạp." Ông cảnh báo về “nguy cơ chuyển biến nội bộ” và coi nguy cơ này c̣n cao hơn nguy cơ diễn biến hoà b́nh. Ông kêu gọi chủ động pḥng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa” và đấu tranh chống “các quan điểm sai trái, bác bỏ các luận điệu tuyên truyền phản động, làm thất bại âm mưu, hoạt động diễn biến ḥa b́nh, gây bạo loạn, lật đổ, h́nh thành lực lượng đối lập của các thế lực thù địch.”

 

GHÉT DIỄN BIẾN HOÀ B̀NH

 

Mặc dầu diễn biến hoà b́nh là chiến lược của Hoa Kỳ và các nước Tây phương đang làm Đảng CSVN lo sợ, đa số người Việt chống cộng ở hải ngoại chống đối chiến lược này. Không một tổ chức hay cá nhân nào trong cộng đồng dám công khai tuyên bố theo hay ủng hộ chiến lược này, v́ sợ bị tập thể phản đối. Tại sao?

 

1.- Lư do phản đối

Sở dĩ đa số người Việt chống cộng chống diễn biến hoà b́nh v́ hai lư chính sau đây:

(1) Giúp chế độ cộng sản tồn tại lâu hơn.

(2) Đây là một h́nh thức “hoà giải hoà hợp với cộng sản”, chắc chắn sẽ bị chúng nó lừa.

Quan điểm trên đây đă lấy đời người làm giới hạn cho các chính sách và đường lối về chính trị, kinh tế hay xă hội của một quốc gia hay của nhân loại. Điều này cũng dễ hiểu: Những người thuộc thế hệ chiến tranh Việt Nam đă ra đi với ḷng uất hận, bao giờ cũng mong muốn có một biến cố nào đó có thể làm đảo ngược thế cờ càng nhanh càng tốt. Nhưng các cường quốc, các thế lực chính trị quốc tế, trong đó có Anh Hai Chống Cộng của người Việt tỵ nạn, lại không tính toán như vậy.

 

Sau chiến tranh lạnh, các cường quốc Tây Phương đă từ bỏ chính sách đối đầu, v́ chính sách này thật sự chưa bao giờ cho thấy có hiệu quả. Trong cuộc phỏng vấn của đài BBC vài tuần trước khi qua đời, ông Kim Đại Trọng, cụu Tổng Thống Nam Hàn, đă thẳng thắn tuyên bố: "Chưa có trường hợp nào mà chủ nghĩa Cộng sản bị đánh bại nhờ vào chiến tranh hay bao vây kinh tế."

 

Khi xử dụng “binh pháp” này không thành công, phải t́m “binh pháp” khác. Chiến lược diễn biến hoà b́nh mà các cường quốc đang áp dụng, đă được Đảng CSVN diễn tả khá đúng:

“Chiến lược DBHB được tiến hành chủ yếu bằng các thủ đoạn phi quân sự, nhằm "chuyển hoá hoà b́nh" các nước xă hội chủ nghĩa theo tư bản chủ nghĩa”.

 

Dĩ nhiên, diễn biến ḥa b́nh không thể nhanh như người Việt chống cộng mong muốn, mà cần có thời gian, có khi 10, 20 hay 50 năm... Chỉ kế hoạch “dùng thằng con thay thằng cha” cũng đă phải mất từ 5 đến 10 năm rồi!

 

Nói rằng “diễn biến hoà b́nh” sẽ bị cộng sản lừa chỉ đúng một phần nhỏ. Đầu tư năm bảy triệu Mỹ kim hay năm bảy chục triệu... có thể “bị cộng sản nó lừa”, nhưng đầu tư hàng trăm tỷ, ai để cho cộng sản nó lừa? Các con số tính toán cho biết Mỹ đă đầu tư vào Trung Quốc khoảng 150 tỷ, c̣n Đài Loan khoảng 170 tỷ. Các doanh nhân Đài Loan đă biến thành phố Thượng Hải thành một thành phố của Đài Loan. Bây giờ nhiều hàng từ Trung Quốc bán qua Mỹ hay các nước trên thế giới có ghi rơ “made in China”, nhưng thật sự là các sản phẩm do các xí nghiệp Mỹ hay Đài Loan đầu tư ở Trung Quốc. Đầu tư kiểu này làm sao cộng sản lừa được?

 

Việt Nam đang mơ ước các nhà tư bản Mỹ đầu tư ở Việt Nam giống như ở Trung Quốc, nhưng Việt Nam thiếu hạ tầng cơ sở (bến tàu, sân bay, đường xe lửa xuyên Việt và xuyên Á, điện lực...) nên chưa thể đầu tư được. Nhật, Úc, Pháp, Mỹ... đang giúp Việt Nam xây dựng các hạ tầng cơ sở này.

 

2.- Vượt ra khỏi “lề đường bên phải”

Mặc dầu có những cấm kỵ như đă nói trên, nhiều cá nhân và tổ chức trong cộng đồng người Việt hải ngoại nhận ra rằng không thể cứ theo “con đường ṃn chống cộng” cũ để đưa tới những thay đổi trên đất nước nên họ đă vượt ra khỏi “lề đường bên phải” để thực hiện những điều mà họ cho là đúng. Ngoài các vận động chính trị như Đảng CSVN đă tố cáo ở trên, nhiều người và tổ chức đang cố gắng t́m cách nâng cuộc sống và kiến thức của những người dân trong nước lên. Nếu Cộng Sản dùng ĐÓI, SỢ và DỐT để thống trị, Mục Tiêu Thiên Niên Kỹ (Millennium Development Goals) của Liên Hiệp Quốc là triệt để loại trừ t́nh trạng bần cùng, giúp những người không may mắn hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học... để giải phóng con người. Thấy vậy, Đảng CSVN cũng phải đi theo. Rất mừng là càng ngày càng có nhiều tổ chức trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại được thành lập để tiếp tay với LHQ.

 

3.- Vượt thắng điều ác bằng điều thiện

Khi các cuộc tranh đấu ở Thái Hà và Tam Ṭa nổi lên, nhiều người Việt chống cộng ở hải ngoại muốn biến hai cuộc tranh đấu này thành những biến cố để lật đổ chế độ cộng sản ở trong nước. Họ kêu gọi Giáo Hội Công Giáo “đừng cầu nguyện nữa mà hăy hành động!” Nhưng Giáo Hội “là men, là muối” của thế gian chứ không phải là “thuốc súng”, nên ước muốn của họ không đạt được.

 

Thất vọng, nhiều người đă bịa đặt ra nhiều chuyện chung quanh Đức Tổng Giám Mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt để đả kích Giáo Hội, nhất là Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

 

Điều chắc chắc, Hoa Kỳ và các cường quốc không bao giờ đi theo “đường ṃn chống cộng” và “binh pháp chống cộng” của người Việt hải ngoại, trái lại thường biến các cộng đồng này thành công cụ phục vụ chính sách từng giai đoạn của họ.

 

Điều chắc chắn, Ṭa Thánh Vatican và Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cũng không bao giờ đi theo “đường ṃn chống cộng” và “binh pháp chống cộng” của người Việt hải ngoại, mà đi theo con đường mà Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II đă đưa ra trong thông điệp Ngày Hoà B́nh Thế Giới 2005: “Vượt thắng điều ác bằng điều thiện”.

 

Những ai muốn lật đổ chế độ cộng sản ở trong nước, phải thành lập những tổ chức chính trị như Công Đoàn Đoàn Kết ở Ba Lan hay Khối Công Dân Công Giáo trước 1975 để hành động. Đừng nghĩ rằng có thể dùng những lời kích bác, kích động, những tin bịa đặt hay “thần học chống cộng” để đưa Giáo Hội vào các cuộc phiêu lưu chính trị.

 

BỊ DIỄN BIẾN HOÀ B̀NH

 

Ngày 20.5.2009, Ủy Ban Nhà Nước về Người Việt Nam ở Nước Ngoài đă ra Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội Nghị Người Việt Nam ở Nước Ngoài Lần Thứ Nhất với chủ đề: “V́ một cộng đồng đoàn kết vững mạnh, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng đất nước".

 

Hội nghị được tổ chức từ 21 đến 24.11.2009 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham gia của hơn 1000 “đại biểu kiều bào tiêu biểu trên toàn thế giới”, do Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm kiêm Ngoại Trưởng chủ tŕ.

 

Ai là “đại biểu” Việt kiều?

Theo quan niệm của ban tổ chức, đó là những người được các Hội Việt Kiều hoặc Chi Hội Việt Kiều các nước gởi về. Những nơi chưa có Hội Việt Kiều th́ chọn trong “những người đă đóng góp rất nhiều cho các hoạt động kinh tế văn hoá xă hội từ nước ngoài với Việt Nam”. Những người khác muốn dự Hội nghị phải xin giấy giới thiệu của Ṭa Đại Sứ hay Ṭa Lănh Sự Việt Nam và phải đăng kư trước. Ban tổ chức sẽ đài thọ toàn bộ kinh phí ăn ở, đi lại trong thời gian tham dự Hội nghị. C̣n tiền máy bay tự lo lấy.

 

Mục tiêu của Hội nghị?

Thứ Trưởng Ngoại Giao Nguyễn Thanh Sơn, Chủ Nhiệm Ủy Ban Nhà Nước về Người Việt Nam ở Nước Ngoài, cho biết như sau:

“Hội nghị tượng trưng cho tinh thần ḥa hợp, đại đoàn kết dân tộc cùng hướng về cội nguồn, là diễn đàn phát huy tiềm lực, trí tuệ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nhằm đóng góp hiệu quả vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước...

“Đại hội sẽ là diễn đàn để các doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam và nước ngoài; là dịp các doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài đối thoại với các cơ quan chức năng và các chuyên gia trong nước về những vấn đề quan tâm”.

 

Phương thức tổ chức trên đây cho thấy Hội nghị này rồi cũng gióng như Đại Hội Đảng, các bài tham luận chính và nghị quyết đều đă được soạn sẵn.

 

Thật ra, hội nghị nói trên cũng chỉ là một phần trong chiến thuật “diễn biến hoà b́nh” mà nhà cầm quyền Hà Nội đă cho áp dụng từ 2004 đến nay để đưa cộng đồng người Việt đang định cư ở hải ngoại “vô cơ” của họ.

 

Với những thành phần chống đối và khối thầm lặng, Hà Nội biến thành thị trường tiêu thụ hàng nhập cảng từ trong nước. Năm 2008, Việt Nam đă bán cho Hoa Kỳ 12 tỷ 901 USD hàng hoá, trong đó người Việt tiêu thụ khá nhiều, nhưng chỉ mua của Hoa Kỳ 2 tỷ 789, làm cán cân mậu dịch Mỹ bị thâm hụt 10 tỷ 111!

 

Với những thành muốn hợp tác, Hà Nội tổ chức liên tục các cuộc hội thảo để t́m “các con nai vàng ngơ ngác”, chẳng hạn như vào tháng 8 vừa qua, tổ chức hội thảo về “cơ hội đầu tư tại Việt Nam” ở San José, nay lại tổ chức “Meet Vietnam” ở San Francisco, rồi tiếp theo là Hội Nghị Người Việt Nam ở Nước Ngoài Lần Thứ Nhất tại Hà Nội. Trọng tâm của các buổi hội thảo là kiếm những nhà kinh doanh Việt Nam ở hải ngoại muốn “thử thời vận” ở Việt Nam và các chuyên gia về nhiều ngành. Họ sẽ ưu đăi và trả lương lớn cho các chuyên gia này trong một thời gian, sau khi ăn cắp được nghề, sẽ t́m cách loại ra.

 

Với các cơ quan truyền thông ở hải ngoại, nhất là các đài phát thanh và truyền h́nh, đang gặp khó khăn về tài chánh, Ban Tư Tưởng - Văn Hóa Trung Ương Đảng sẵn sàng tài trợ với điều kiện các cơ quan này phổ biến các tài liệu gợi lên ḷng yêu mến quê hương để làm giảm bớt sự thù hận đang chất chứa. Có đài truyền h́nh đă và đang chiếu lại “nguyên xi” nhiều shows của đài VTV4 của Hà Nội.

 

Thứ Trưởng Nguyễn Ngọc Sơn đă nói rơ các hoạt động nói trên là để “góp phần cô lập, đẩy lùi sự hung hăn của các thế lực thù địch ở bên ngoài cũng như trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài”.

 

Ngoài hệ thống NÓN CỐI mà người Việt chống cộng ở hải ngoại đă nhập cảng để chụp cho nhau, các hoạt động nói trên của Hà Nội sẽ làm cho bảng danh sách VIỆT GIAN ngày càng dài ra, và sự phân hóa trong cộng đồng ngày càng trở nên trầm trọng hơn.

 

Một điều khó khăn khác đồi với người Việt chống cộng ở Mỹ là với những kinh nghiệm về di dân của đất nước tạp chủng này, người Mỹ đang áp dụng nhiều phương thức khác nhau để đưa “những nước VNCH độc lập” trong các thành phố Mỹ đi vào ḍng chính và t́nh trạng “độc lập” này sẽ biến mất khi thế hệ của chiến tranh Việt Nam không c̣n nữa.

 

XU THẾ CỦA THỜI ĐẠI

Dù đang cố gằng chống đỡ, Đảng CSVN khó có thể thoát ra khỏi chiến lược diễn biến ḥa b́nh, v́ chiến lược này đang là xu thế của thời đại.

 

Đảng CSVN bị bắt buộc phải đổi mới để có thể tồn tại và theo kịp đà tiến của thế giới. Muốn đổi mới th́ phải "tự diễn biến" "tự chuyển hóa”, tức là đi theo chiến lược diễn biến ḥa b́nh. Đó là điều không thể tránh được.

 

Lữ Giang

 

 

[Tin Tức & BL]     [Trang chính]