Một ư kiến khác về bài viết: "T́m đến phía trước của con đường" của Lữ Giang

 

From: huong Saigon <huongsaigon9@...>
Date: 2010/2/25
Subject: Re: [Thaoluan9] Con Đường Của Ông Lữ Giang
To: hatiennhat@...,  


Kính thưa quư vị,
Chào tiền bối Duyên Lăng HTN

Hương Sàig̣n đồng ư về nhận định sau đây của tiền bối. HSG đă thấy điểm nầy ở Lữ Giang từ lâu. Nhưng ông ta không thay đổi và có lẽ không thể thay đổi!

Xin gởi lại tiền bối bài viết sau đây của HSG về một bài viết troưóc đây cũa ông ấy (không được ông ấy "phản hồi").

Chúc sức khỏe

Hương Saigon

0000000

"Sự lươn lẹo chữ nghĩa của Lữ Giang trong cách tŕnh bầy tư tưởng (HHHG) đă tố cáo sự đoản trí, thiển cận và cái dă tâm tay sai của ông. "(Duyên-Lăng HTN)

0000000000000

(kính xin qúi vị vui ḷng chuyển đến các diễn đàn liên hệ)

Kính thưa qúi vị,

Dù phải lập đi lập lại nhiều lần Hương Saigon vẫn phải xác định lại một lần nữa: Lữ Giang là một nhà báo thiếu chuyên môn, lừa đảo, viết theo định kiến và lư luận theo định hướng.

Những ǵ Lữ Giang viết trong bài "Sợ Diễn Biến Hoà B́nh" chứng tỏ một lần nữa tác giả (1) không hiểu ǵ về chính trị nói chung, và chính trị Hoa Kỳ, nói riêng. (2) Viết theo đơn đặt hàng của một thế lực nào đó, không ngại đánh lừa đọc giả bằng tiểu xảo lố bịch như cố trích dẫn không chính xác, và lén chêm vào những khẳng định lệch lạc để thuyết phục quần chúng.

Thật vậy, cũng như những bài trước, Lữ Giang mập mờ đưa ra vài sự kiện lượm lặt từ báo chí với những tựa đề có vẻ to tác, cao siêu rồi tán hưu tán vượn, vơ đóan theo quan niệm nông cạn của ḿnh hoặc theo ư của "khách đặt hàng".  Đặc biệt trong bài nầy Lữ Giang mượn hai tựa đề thật kêu là "
“Strategy of Peaceful Evolution"  và  "Strategy for Peaceful Change" và khẳng định rằng :

"Sau chiến tranh lạnh, “diễn biến hoà b́nh” đă trở thành một chiến lược nồng cốt của Hoa Kỳ và các cường quốc Tây Phương để làm biến đổi dần các chế chế độ cộng sản c̣n lại, kể cả chế độ cộng sản Trung Quốc".

Cái gian lận thứ nhất của Lữ Giang là chỉ mập mờ giới thiệu hai "chiến lược" có tên thật kêu nầy mà không giải thích nó được thực hiện như thế nào và lúc nào, thành công hay thất bại hoặc ai là tác giả cũng như chiến lược đó có c̣n tồn tại hay không.

Cái gian thứ hai là sau khi đưa ra mấy từ ngữ dao to búa lớn đó, Lữ Giang thừa thắng xông lên bịa đặt rằng:


"Sau chiến tranh lạnh, “diễn biến hoà b́nh” đă trở thành một chiến lược nồng cốt của Hoa Kỳ và các cường quốc Tây Phương
"

mà không cần chứng minh ǵ cả.

Trên thực tế, th́ thuyết "strategy for peaceful evolution" đă được Tổng Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ John Foster Dulles (1888-1959) đưa ra và nhấn mạnh vào tháng Giêng 1953 (trong thời Chiến Tranh Lạnh). Hương Saigon xin trích nguyên văn
từ Bulletin of the Cold War International History Project như sau:

[In January 1953, U.S. Secretary of States Dulles emphasized the strategy of 'peaceful evolution'. He pointed out that 'the enslaved people' of socialist countries should be 'liberated', and become 'free people', and that 'liberation can be achieved through means other than war', and 'the means ought to be and can be peaceful'. He displayed satisfaction with the 'liberalization-demanding forces' which had emerged in some socialist countries and placed his hope on the third and fourth generations within socialist countries, contending that if the leader of a socialist regime 'continues wanting to have children and these children will produce their children, then the leader's offspring will obtain freedom.' He also claimed that 'Chinese communism is in fatal danger', and 'represents a fading phenomena', and that the obligation of the United States and its allies was 'to make every effort to facilitate the disappearance of that phenomena', and 'to bring about freedom in all of China by all peaceful means]
(xuất xứ: Bulletin of the Cold War International History Project (6/7—Winter 1995)

Đoạn trích dẫn trên cho thấy "strategy for peaceful evolution" được đưa ra do
U.S. Secretary of States Dulles  vào 1953, đặc biệt nhằm mang tự do cho dân chúng Trung Hoa bằng các phương tiện ôn hoà (không bạo động).

Rơ ràng đây không phải là chiến lược toàn cầu trong thời kỳ tiền hoặc hậu Cold War. Bằng chứng là phương tiện bạo động vẫn được áp dụng trong chiến tranh VN suốt  thập niên 1960 cho đến 30/4/1975. Và phương tiện bạo động (chiến tranh quân sự) vẫn c̣n
đang tiếp diễn ở Iraq và Afghanistan. Điều nầy chứng minh khẳng định của Lữ Giang  cho rằng "Sau chiến tranh lạnh, “diễn biến hoà b́nh” đă trở thành một chiến lược nồng cốt của Hoa Kỳ và các cường quốc Tây Phương" là một cố ư đánh lừa độc giả một cách trắng trợn và lố bịch.

Thiết nghĩ đến đây (để tiết kiệm th́ giờ) Hương Saigon không cần phải viết thêm ǵ nữa để chứng minh cái "trí thức nửa mùa" và thiếu thành thật của Lữ Giang.

Chắc chắn rằng Lữ Giang sẽ không thể phản bác những ǵ Hương Saigon viết ở đây và những bài viết trước [quả quyết nầy không phải v́ Hương Sàig̣n tài giỏi, mà v́ Lữ Giang sai trái và quá non kém].

Hương Saigon cũng chắc rằng Lữ Giang sẽ c̣n tiếp tục ĺ lợm gởi ra những bài viết tương tự để nhục mạ cộng đồng người Việt Tỵ Nạn cs, và sẽ tiếp tục chém dè [không trả lời Hương Saigon]. Tuy nhiên, mục đích của Hương Saig̣n viết những ḍng trên đây là để cho Lữ Giang và "khách đặt hàng" của ông ấy biết rằng tiểu xảo của Lữ Giang không thể nào qua mặt được người Việt Tỵ Nạn cs.

Mọi âm mưu sẽ được khám phá và mọi gian trá sẽ bị lật tẩy.

Sau cùng, Lữ Giang và "khách đặt hàng" của ông nên biết rằng người Việt Tự Do, nhất là giới trẻ, không phải chống cộng sản v́ thù hận trong quá khứ, mà là v́ những tàn độc của cộng sản như buôn dân bán nước trong
hiện tại và cũng v́ tương lai của tổ quốc. Và do đó, lằn ranh quốc cộng sẽ c̣n tiếp tục phân minh và phong trào chống cộng sẽ kéo dài cho đến khi nào bọn cs tham tàn không c̣n tồn tại trên quê hương VN.

Hương Saigon xin mượn thơ của Trần Chiêu Yên để kết thúc bài viết hôm nay:

"Thương quê hương, bao lần tôi bật khóc
Thấy lương dân trong kiếp sống khốn cùng
Thương dân hiền cam chịu kiếp lao lung
Khổ đến nổi đem con ḿnh đi bán !

Tôi chống anh KHÔNG PHẢI V̀ DĨ VĂNG
Mà là v́ HIỆN TẠI với TƯƠNG LAI
V́ dân tôi ĐANG sống kiếp dọa đày
Thế hệ trẻ nh́n TƯƠNG LAI VÔ ĐỊNH !
"
(Trần Chiêu Yên)

http://www.youtube.com/watch?v=ioknYMTSc_8

Kính

Hương Saigon
(19/11/2009)

 

[Tin Tức & BL]     [Trang chính]