LTS.- Qua lời kêu gọi của vi hữu Hương Sài g̣n trên Diễn Đàn Thảo Luận 9, chúng tôi xin trích đăng lời góp ư của vi hữu Hương Sài g̣n trả lời Ông/Bà Liên Nguyễn về bài: "Hăy Vất Bỏ Khối Nặng của Tính Ác và Sự Xấu!" của Phan Nhật Nam để rộng đường dư luận.

 

 

Góp Ư với bài viết của Phan Nhật Nam

 

 

 

Kính Thưa qúi vị,
Kính Ông/Bà Liên Nguyễn,

Cám ơn Ông/Bà đă góp ư về đề tài trong tinh thần hoà nhả vả khuyến khích đối luận để cầu tiến và xây dựng. Đây là một điều cốt yếu mà chúng ta, những người cầm bút (chuyên nghiệp hoặc tài tử), cần lưu ư và nên cố gắng thực hiện.

Rất tiếc
một số "nhà văn" và "nhà báo" cũng như "sử gia" của chúng ta không được huấn luyện nghề nghiệp chuyên môn cũng như không được giáo dục căn bản để có khả năng viết lên những bài văn hoặc b́nh luận đúng đắn và khách quan.

Nói như thế không có nghĩa là những nhà văn nhà báo được huấn luyện chuyên môn đầy đủ đều có cùng có một tư tưởng và đồng ư với nhau trên mọi phương diện. Ngược lại, họ có thể bất đồng tư tưởng hoặc chính kiến, nhưng họ không mắc phải những khuyết điểm căn bản (fundamental flaws) như không phân biệt được giữa đặc thù và tổng quát hoặc thiếu khả năng định lượng hoặc không cẩn thận trong việc phân tích nguyên nhân và hậu quả (causality).

Những khuyết điểm nêu trên được thể hiện qua bài viết, "Hăy vứt bỏ khối nặng ..." của Phan Nhật Nam. Điển h́nh là:

(1) Không phân biệt được giữa "đặc thù" và "tổng quát" : Điều này khiến Phan Nhật Nam "quơ đủa cả nắm". Thay v́ viết "một số người Việt Nam" xấu và ác (như cộng sản) không ai b́, ông lại tổng quát hoá một cách không thể tha thứ, cho rằng "Dân tộc Việt Nam" có những thói xấu mà các nước khác không thể so sánh kịp.

(2) Thiếu khả năng định lượng: Thí dụ, Phan Nhật Nam viết "người viết (PNN) ... [là] người có t́nh yêu nước Việt Nam nồng nàn
nhứt". Dựa vào con số nào mà ông PNN dám quả quyết là ḿnh yêu nước nhứt (số một, hơn tất cả mọi người Việt Nam khác) ? Hoặc ông ta viết: "Những thói xấu của người ḿnh thiệt ra khá nhiều, nhiều hơn mức trung b́nh" . Rơ ràng, PNN không ư thức được những ǵ ḿnh viết xuống. Đọc gỉa có khả năng phân tích "định lượng" (quantitative analysis) sẽ hỏi ngay "mức trung b́nh là mức nào?  9 hay 10 thói xấu? Và dựa vào con số thống kê nào mà PNN dám quả quyết như thế ?" Hương Sàig̣n nghĩ rằng PNN không bao giờ nghĩ đến điểm nầy v́ thiếu  căn bản phân tích định lượng cũng như "formal training" nghề nghiệp. (Nếu để ư, ta sẽ đọc thấy những tường tŕnh trên báo chí, về bầu cữ chẳng hạn, đưa ra con số hẳn hoi như ứng cử viên A thắng với đa số phiếu là 60% hoặc lợi tức gia đ́nh trung b́nh của  tiểu bang Y là $52,000.00.)

(3) Thiếu thận trọng trong việc phân tích nguyên nhân và hậu quả (causality): Nghĩa là tác giả lầm lẫn giữa  nguyên nhân (cause) và  hậu quả (consequence). Đây là một khuyết điểm rất trầm trọng.

Thí dụ, PNN viết:
 

"Sự hoành hành của các thói xấu kinh niên này tưởng cũng đủ để giải thích tại sao Việt Nam ta ngày nay đang rơi vào hố sâu của sự nghèo nàn lạc hậu, chia rẻ và nghi kỵ lẫn nhau đời đời không nhạt phai, cho dù chúng ta có trốn chạy đến góc biển, chân trời nào đi nữa" (PNN)

Rơ ràng là PNN khẳng định rằng nguyên nhân của sự "nghèo nàn lạc hậu .. " là do các "thói xấu kinh niên" của dân tộc Việt Nam.

Đây là một khẳng định nguyên nhân và hậu quả (cũng như một kết án nghiêm trong đối với dân tộc VN)  sai lầm và cần phải được chỉnh. PNN đă đảo lộn hậu quả thành nguyên nhân. Người xưa thường nói:

"Phú qúy sinh lễ nghĩa, bần cùng sinh đao tặc (thói xấu)" chứ không nói" "Lễ nghĩa sinh phú qúư và đạo tặc (thói xấu) sinh bần cùng".

Thật vậy chính v́ sự bần cùng mà một số dân nghèo ở VN đă trở thành "đạo tặc" với những tật xấu như PNN đă kể.

Tại sao dân VN phải bần cùng ? Ai cũng thấy dân tộc VN là nạn nhân của chiến tranh và bốc lột, 1000 năm nô lệ giặc tàu, 100 năm nô lệ giặc tây và 34 năm dưới cảnh đọa đầy của bọn cộng sản tham tàn (với sự trợ lực của bọn Việt gian và lũ trở cờ đón gió). Chính sự khốn cùng đă khiến một số người phải t́m mọi cách để sinh tồn dù là phải gian lận, phản bội đồng đội, ăn cắp, cướp của hoặc giết người (nghe nói ở trong tù cs v́ đói khát mà một số cựu sĩ quan phải làm tay sai cho giặc cộng phản lại đồng đội cùng chung số phận để được chút hồng ân của giặc). Một số cha mẹ ở VN hiện nay v́ khốn cùng mà phải bán con gái ḿnh để làm nô lệ t́nh dục cho ngoại nhân.

Phân tích trên đây cho thấy rằng ;  Sự nghèo nàn lạc hậu là nguyên nhân của những thói xấu và  nền đô hộ của giặc bắc phương, thực dân và chính sách ngu hoá và bần cùng hoá nhân dân của cộng sản là nguyên nhân của nghèo nàn, lạc hâu. Tóm lai:
 

Chế độ thực dân (xưa) và cộng sản (nay) => nghèo nàn, lạc hậu => thói hư tật hủ.

PNN đă không ư thức được và đă đảo ngược tiến tŕnh xă hội VN nêu trên.
 

Do đó một giải pháp duy nhất trong bối cảnh hiện tại là phải làm sao giải thể đảng cs và lật đổ nhà nước cs, đồng thời thiết lập một chính thể dân chủ pháp trị, tôn trọng nhân quyền, nổ lực tái thiết quốc gia trở nên phú cường, tận dụng tài nguyên và nhân lực để chống ngoại xâm trung cộng.
 

Khi người dân no ấm, quốc gia phú cường th́ mới mong xoá bỏ các thói hư tật hủ. Phú qúy sinh lễ nghĩa , đồng thời loại trừ được những bần tiện gian trá. Bởi lẽ:

(1) Bao lâu mà cs c̣n toàn trị VN th́ bấy lâu dân lành c̣n bi bốc lột và đày đọa đến khốn cùng.

(2) Bao lâu mà cộng sản c̣n toàn trị VN th́ chúng c̣n tiếp tục khiếp nhược trước quân tàu, nhượng biên giới,  hăi đảo và lảnh thổ cho giặc phương bắc.

(3) Bao lâu mà cộng sản c̣n toàn trị VN th́ bấy lâu đại đa số quần chúng VN c̣n bị bưng bít,  không có cơ hội nh́n thấy những văn minh, phát triển của xứ người, để học hỏi và loại bỏ những an phận, chấp nhận sự đàn áp của bọn người phản quốc cầu vinh, buôn dân bán nước.
 

Trước khi chấm dứt, Hương Sàig̣n xin lưu ư đọc gỉa rằng mặc dù những bài viết như bài của PNN thiếu phẩm chất và sai lạc , nó có thể có một tác dụng nguy hiểm đối với  độc giả b́nh dân: Tin tưởng vào "nhà văn", "nhà báo", để rồi khinh miệt dân tộc cũng như cộng đồng và đồng hương của ḿnh. Điều nầy giải thích tại sao người viết bài nầy phải quan tâm và bỏ th́ giờ phân tích bài vở sai lệch của một số "nhà văn" và "nhà báo" thiếu chuyên môn (unprofessional) được đưa lên các điễn đàn liên mạng.
 

Hương Saigon luôn hoan hỉ đón nhận đối luận của các bậc cao nhân trong tinh thần tương kính và xây dựng.

Kính chúc qúi vị và gia đỉnh luôn an khang.

Kính

Hương Saigon

(11/24/2009)

 

 

[Tin Tức & BL]     [Trang chính]