Khi Ông Đinh Lâm Thanh biện bạch « nỗi ḷng » !

 

HV Thọ


Qua bài «Nói về bài viết trên TinParis.net», ông Đinh Lâm Thanh ( viết tắt ĐLT) đă cho người đọc có cảm giác khó chịu  là ông rất
« bực tức», thiếu mạch lạc v́ « thiếu b́nh tỉnh» khi «  tấn công » ( v́ đó là cách hay nhất để bào chửa cho ḿnh ) ba người cùng một lúc : Vơ văn Ái, Tuấn Phan và Hứa vạng Thọ với mức độ khác nhau.

Tuy Ô. ĐLT c̣n tỏ sự ưu ái đối với cá nhân tôi cho « đến giờ nầy » dù chỉ mới quen nhau từ khi TinParis.net được thành lập vào năm 2005  , nhưng con đường « tranh đấu » của chúng tôi rất khác nhau về phương cách cũng như về mục tiêu. Đúng như Ông ĐLT  đă viết :

« Do đó đă gần một năm nay không c̣n bất cứ bài viết nào của tôi đăng trên trang web tinparis nữa… ».


Đối với cá nhân tôi «  Nói và làm phải đi đôi với nhau ». Không thể nào « Chống CSVN mà c̣n « ủng hộ- bảo kê » cho băng Đảng Mafia Việt Tân  khi biết rằng Lănh Đạo của chúng là CSVN như Lư Thái Hùng, Nguyễn Xuân Nghĩa, v.v..


Trước khi phân tích về nội dung của bài viết và trả lời ông ĐLT , tôi xin nhắc lại sự diễn tiến của nội vụ như sau để quư đọc giả tiện theo dơi và hiểu rỏ thêm :

1- Ngày 10.08.2009 , TinParis đăng 2 bài b́nh luận của 2 thân hữu Trương Minh Ḥa, và Trần Thanh viết về Đại Hội Việt Kiều tháng 11.2009 tại Hà Nội cùng tài liệu của sứ quán CSVN tại Paris gởi cho bọn cộng nô «  Ban Lănh Đạo Hội Người Việt Nam tại Pháp »  :

2- Ngày 14.8.2009 TinParis phổ biến bài viết của Ông Tuấn Phan trên TinParis.net ( tuy bài nầy đă được phổ biến 1-2 ngày trước đây trên các diễn đàn Net hải ngoại.). V́ bài nầy mà Ông ĐLT đă phản ứng  lại với " Nói về Bài viết  trên tinParis.net ".


3- Trong khi đó, ngày 13.08.2009 Ông Bắc Ninh phổ biến trên các diễn đàn bài viết của Ô. Đinh lâm Thanh «  HĂY CHỜ XEM NHỮNG AI TRONG DANH SÁCH 650 NGƯỜI »

4- Ông Tuấn Phan đă phản ứng ngay tức khắc ngày 14.8.2009 với bài : « Giả mù sa mưa » trong đó  ông Tuấn Phan chỉ trích Ô. Đinh Lâm Thanh như au ( Xin xem phụ đính 1) :

"Đinh Lâm Thanh h́nh như cũng từng là người tán thành Lời Kêu Gọi BTTG & BTDS ngày 29-3-2009 kư tên Sư Cộng rậm râu Quảng Độ. Nay Đinh Lâm Thanh đă thỏa măn với Yêu Sách thứ 3 th́ tại sao ông ta vội vàng viết bài gọi là chờ đợi những tên VC nằm vùng hải ngọai trong số 650 đại biểu Việt Kiều sẽ tham dự “Hội Nghị Việt Kiều” là cái Hội Nghị xảy ra đúng theo Yêu cầu thứ 3 trong Lời Kêu Gọi mà Đinh Lâm Thanh đă tán thành? Giả mù sa mưa chắc? "


5- Ngày 20.8.2009 Ô. Bắc Ninh phổ biến trên các diễn đàn bài «   Nói về Bài Viết trên TinParis.net » như đă nói từ đầu bài.( xin xem phần phụ đính 2)


6- Cùng trong ngày đó,  Ông Tuấn Phan đă gởi lên các diễn đàn bài viết (xin xem phụ đính 3)  bác bỏ những luận cứ «  mập mờ » của Ôn g ĐLT trong đó có đoạn như sau liên hệ đến TinParis.net :

"1. Danh sách Hội Đ̣an và cá nhân ủng hộ Lời Kêu Gọi kư tên Sư Cộng rậm râu Quảng Độ đă nằm ch́nh ́nh trên điện báo Quê Mẹ từ giữa tháng 4-2009 đến nay nhưng ông không hề đá động tới dù trong đó có tên “Nhà văn Đinh Lâm Thanh, Chủ tịch Hội Văn Hoá Người Việt Tự Do”. Nhưng trong mấy ngày qua, Danh Sách nầy kèm theo bài viết của tôi với ḍng chữ của chính tôi (không phải của TinParis.net): có thể lọt vào Danh sách Đại biểu Việt Kiều tham dự Hội Nghị Việt Kiều Ṭan Thế Giới tháng 11-2009 tại Hà Nội bỗng dưng trở nên ồn ào trên các diễn đàn điện tử bởi sự xuất hiện của Bản Lên Tiếng xác định lập trường của bà Tôn Nữ Ḥang Hoa, cho đây là dự đóan nầy nọ… v́ có tên tổ chức của bà trong Danh Sách!


Thưa ông,


Cho dù bà Tôn Nữ Ḥang Hoa đă tự ư diễn dịch từ ngữ “có thể” thành ra “dự đóan” kèm với “âm mưu” nhưng luật pháp nào cấm, không cho phép một người có quyền “dự đóan” một sự việc ở tương lai qua sự suy luận của họ? Họa chăng chỉ có luật …Việt Cộng? Xin nhắc ông, hai từ ngữ “dự đóan” và “âm mưu” không phải của tôi!"


Với sự xác nhận của Ông Tuấn Phan như trên, (chính ông Tuấn Phan là người viết bài b́nh luận, cùng đưa danh sách của trang WEB báo  Quê Mẹ và chú thích chứ không phải TinParis.net)  và để kết luận phần đầu mà ông Đinh Lâm Thanh gượng gạo « chơi chữ » để   vu cáo TinParis, có lẽ v́ bị Ông Tuấn Phan nói « Ông giả mù sa mưa » nên Ông ĐLT  đă mất b́nh tĩnh không phân biệt được ai là tác giả của bài viết nên ông đă viết như sau :    

" Nhưng khi tinparis.net đưa ra một danh sách copie nguyên văn từ trang web Quê Mẹ - trong đó có tôi - và cho đó là ‘Danh Sách Dự Đoán’ sẽ được cộng sản mời về Việt Nam họp trong tháng 11 nầy th́ đây là một lối chơi chữ rất nguy hiểm và cần phải lên tiếng. "

 

  • Tiếp theo đây, tôi xin đưa vài nhận xét về phần   « Nguồn gốc bản danh sách của ông Vơ Văn Ái » trong bài viết của Ô. ĐLT dù không có liên hệ trực tiếp đến TinParis.net. Từ sửng sốt cho đến thương hại, tôi nghĩ rằng Ông ĐLT có điều ǵ uẩn khúc đối với Ô. Vơ văn Ái mà không nói được qua những câu như :

 

- « Các đoàn thể người Việt tại Paris không thể chờ đợi hành động ‘đem con bỏ chợ’ của ông Vơ Văn Ái…. », …..

 
 Điều này cho thấy là Ông ĐLT trách ông VVA là thiếu trách nhiệm / không giữ lời hứa,…
  

- «  Dịp nầy ông Vơ Văn Ái cho biết ông có 33 hội đoàn ủng hộ lời kêu của ông về chương tŕnh của Hoà Thượng Thích Quảng Độ. Nhưng một vị trong 4 người của ban tổ chức không đồng ư, v́ vị nầy không có xác nhận ǵ với ông Vơ Văn Ái mà hôm nay có tên trong danh sách th́ ông Vơ Văn Ái cho biết, ông chỉ tṛ chuyện với vị đó cũng như những người trong hội đoàn khác qua điện thoại mà thôi ! Tôi thấy danh sách các đảng phái hội đoàn nầy hơi mập mờ, v́ chỉ nói chuyện thăm hỏi qua điện thoại chứ không phải một h́nh thức xác định như những văn bản có tính cách pháp lư được kư nhận qua internet. Như vậy xử dụng danh sách do ông Vơ Văn Ái đưa ra để đánh phá cộng đồng là một điều thiếu yếu tố căn bản và có thể vướng vào lănh vực pháp lư. »


Tôi thắc mắc người thứ tư nầy không đồng ư, phải chăng đó là Ô. ĐLT ? Tại sao không rút tên ra khỏi danh sách ngay lúc đó  và chờ đợi đến giờ nầy, sau những bài viết của Ô. Tuấn Phan,  rồi mới nói ? Kẹt là ở chỗ đó.


Trong trường hợp người thứ tư không phải là Ông ĐLT, tại sao ông nói ra ? Tại sao ông lại ám chỉ  ông Vơ văn Ái « 
đánh lận con đen »  khi Ông cho rằng «  danh sách các đảng phái hội đoàn nầy hơi mập mờ, v́ chỉ nói chuyện thăm hỏi qua điện thoại .. »..


Về phương diện tranh đấu, h́nh như ông chưa dấn thân  mấy v́ tuy chỉ một « lời hứa miệng» là đủ để « bắt tay làm việc với nhau » giữa những người biết tôn trọng chữ tín, và danh dự. Về phương diện « pháp lư », tôi nghĩ ông cần nên tham khảo luật sư là hay hơn, trước khi viết những câu như vậy .  

 

  • Và sau cùng, Ô. ĐLT  trở lại « chỉ trích » TinParis như sau :

 

« Thật ra những người có tên trong sách của ông Vơ Văn Ái chẳng một ai bận tâm về bài viết của ông Tuấn Phan. Nhưng khi ông Hứa Vạng Thọ đưa lên trang báo điện tử qua mục tin tức hay dưới dạng một bài b́nh luận th́ câu chuyện trở lại chuyển qua một vấn đề khác. Vậy xin thưa với ông Hứa Vạng Thọ, tôi tin ông là một người chống cộng đến độ cực đoan, nhưng tại sao lại đưa bài nầy phổ biến trên cơ quan truyền thông ? »


Trước hết, tôi cám ơn Ô. ĐLT đă có ḷng «  coi trọng » Site Web TinParis nhưng « ng̣i bút của Tuấn Phan »  cũng  có nhiều ảnh hưởng  trên các diễn đàn. Tuy nhiên , khi ông viết : « 
Tôi tin ông  là  một người chống Cộng cực đoan », tôi nghĩ là « ông  đă chịu nhiều ảnh hưởng  của Băng Đảng Việt  Tân và Cộng Sản Việt Gian » v́ chúng ưa dùng danh từ « Chống cộng cực đoan » để chỉ người Quốc gia chúng ta, như trước đây ông đă từng chửi bọn chúng như sau :

« Nhiều người trong đó có một vài nhà trí thức, những tay chính trị đón gió, bọn c̣ mồi và những tên nằm vùng thường lặp lại luận điệu của Hà Nội cho rằng, một số người Việt trong cộng đồng hải ngoại vẫn c̣n mang thù hận trong ḷng và thường quá khích chống đối Việt Nam. … » .

Bài viết trên Trích đoạn trong mục ‘Việt Nam Đổi Mới và Ḥa Giải Ḥa Hợp’ của ấn phẩm Tham Luận Chính Trị  ‘MỘT ĐỜI XÓT XA., ISBN số 978-1-60643-652-3,  do Nam Việt xuất bản và Tự Lực phát hành tháng 6/2008 tại Hoa Kỳ.


Xin nhắc lại châm ngôn của Tinparis : « Một người đă từng chống cộng trước đây, chưa chắc bây giờ c̣n tiếp tục chống Cộng ».
Khi ông ĐLT dùng «  thủ đoạn chơi chữ » ( Chống Cộng Cực đoan/ tức quá khích), ông đă cho mọi người thấy tư tưởng và hành động của ông đă thay đổi,hoặc từ trước đến giờ ông vẫn như thế nhưng bây giờ v́ «  mất b́nh tỉnh » ông đă tự lộ mặt ra ?


TinParis đăng bài viết của Tuấn Phan v́ có lư luận sắc bén, không trái với » lập trường chống Cộng sản Việt Gian và tay sai của chúng ở Hải Ngoại », đóng góp nhiều dữ kiện cho đọc giả để phân biệt những thủ đoạn, và âm mưu của chúng. Như Tinparis đă từng viết : « Ở Hải ngoại, chống CSVN mà chỉ chửi từ xa Nguyễn tấn Dũng, Lê Khả Phiêu ở Việt
Nam là quá dễ. Phải có can đảm vạch mặt chỉ tên dù là  người thân trong gia đ́nh, bạn bè ,  đồng nghiệp, hay thượng cấp của ḿnh trước đây  , mà nay làm việc cho CSVN ( dĩ nhiên là  phải có bằng chứng ) . Điều đó mới thật là khó ! »


Trong đoạn cuối cùng dưới đây, ông ĐLT đă cố t́nh gán ghép hoặc hiểu chưa đúng mức « lời Kêu gọi Biểu T́nh tại gia và Bất tuân dân sự » của Ô.Quảng Độ và những việc làm của các hội đoàn quốc gia tại hải ngoại từ hàng chục năm nay. Có lẽ v́ Ô. ĐLT chỉ mới xuật hiện tranh đấu tại Pháp từ năm 2004 trở lại đây thôi , nên chưa hiểu " tường tận " các dữ kiện phức tạp cùng  các nhân vật trong môi trường " tranh đấu " tại đây.


Tôi xin trích dẫn đoạn văn của Ô.Quảng Độ ( Điều 3)để quư đọc giả nhận định. Đây là một điều trọng yếu trong " Lời kêu gọi của Ô. Quảng Độ " chứ đâu cần phải "
bới lông t́m vết" như ô. ĐLT đă "bóp méo" sự thật.

Trích nguyên văn "...Yêu cầu Nhà cầm quyền Việt Nam khẩn cấp triệu tập một Đại hội đại biểu toàn dân bao gồm các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế, kỹ thuật cơ khí luyện kim, các chiến lược gia quân sự cùng đại biểu các thành phần dân tộc bất phân chính kiến, tôn giáo trong và ngoài nước để cùng nhau thống nhất ư kiến chận đứng việc khai thác bô-xít ở Tây nguyên" (76 chữ)


Giả sử , CSVN chấp nhận triệu tập hội Nghị như vậy với đề nghị của Ô. Quảng Độ, và Ô. Quảng Độ mời Ô. ĐLT cùng nhiều người khác đă ủng hộ lời kêu gọi nầy, như vậy ông có về VN hay không? Ông có tôn trọng chữ kư của ḿnh hay không ? hay đó chỉ là kư "chơi cho vui" vậy thôi? Như vậy,danh dự, lập trường của ḿnh ở đâu?


Ủng hộ lời kêu gọi của Ô.Quảng Độ có nghĩa là ủng hộ điều trên đây.Nếu không th́ phải nói ra tôi ủng hộ điều 1, điều 2, v.v... nhưng không ủng hộ điều 3 nầy. Do đó, tôi thấy " Lời kêu gọi " của Ô. Quảng Độ quả đúng là một bẩy sập để CSVN đo lường sự " cương quyết cũng như sự khôn ngoan " của những người tự cho ḿnh là " lănh tụ " tranh đấu ở Hải Ngoại.


Do đó, chúng tôi (TinParis và những người bạn khác) đă dứt khoát , và can đảm "lật tẩy" lá bài Quảng Độ. Từ đó, nhiều mũi dùi được " hướng dẫn, chụp mũ " để "đánh gục TinParis", và " bôi bẩn " cá nhân tôi.


Đối với TinParis, chúng tôi không bao giờ dựa vào tài liệu của CSVN để kết án, hay ủng hộ một đoàn thể hay cá nhân nào nếu không kiểm chứng được. Do đó, đối với TinParis,
việc  CSVN kết án Băng Đảng Mafia Việt Tân chống đối bọn chúng là " một tṛ kịch lói vô duyên" !


Về việc CSVN có thể lập danh sách giả để hại người Quốc Gia Chống Cộng thật t́nh th́ xin Ông Đinh Lâm Thanh đừng "dự đoán" quá xa như vậy.


Để trả lời phần kết thúc bài viết của ông, và đây cũng là lần cuối,  tôi xin mượn lời viết của Ông  Tuấn Phan như sau:

" Ông Đinh Lâm Thanh viết: “Tôi viết bài nầy không ngoài mục đích báo trước cho tập thể người Việt tự do hải ngoại rằng chuyện có thể xảy ra là ông Tuấn Phan sẽ cắt xén chắp vá để tung ra những danh sách giả, trong đó sẽ có rất nhiều khuôn mặt chống cộng tích cực hiện nay. Xin đừng ngạc nhiên.”


Đấy! Ông cấm người khác “dự đóan” ông sẽ là … một đại biểu Việt Kiều về nước tham dự “Hội Nghị Việt Kiều nắm tay Việt Cộng” nhưng ông lại “dự đóan” người khác “sẽ cắt xén và chắp vá danh sách…” Thế th́ ông Đinh Lâm Thanh độc tài không thua ǵ Việt Cộng đấy ông ạ! Mong rằng ông mở rộng con ngươi để xem và tố cáo trong tương lai tôi sẽ “cắt xén và chắp vá” cái ǵ đó theo “dự đóan” của ông! "

 

Hứa vạng Thọ

30.08.2009

 

 

  • Phụ lục :

1. Theo sự t́m hiểu của TinParis trên Net , CSVN sẻ tổ chức Đại Hội Doanh Nhân VN tại Nước Ngoài tại Hà Nội theo Báo cuả Đảng CSVN trước khi có Đại Hội Việt Kiều tháng 11.2009 tại Hà Nội:

"Đảng và Chính phủ Việt Nam đánh giá rất cao tiềm năng của gần 4 triệu kiều bào, trong đó có trên 300 kiều bào trí thức. Được phép của Chính phủ, chúng tôi sẽ tổ chức Đại hội Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài lần thứ nhất. Điều này khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam đang mong muốn bà con kiều bào ở nước ngoài, đặc biệt là trí thức và thanh niên hướng về quê hương đất nước để có thể đem chất xám, đem những thành quả khoa học kỹ thuật mà họ đă tích luỹ được trong thời gian học tập và làm việc ở nước ngoài để xây dựng đất nước, phát triển đất nước.
Tính đến thời điểm này, đă có khoảng gần 250 doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài đăng kư tham dự Đại hội, tăng gấp 2,5 so với dự kiến của Ban tổ chức. Đây là lần đầu tiên thu hút được đông đảo doanh nghiệp Việt kiều ở nhiều quốc gia, hoạt động trong nhiều lĩnh vực tham dự."


2. Sau đây là một vài người mà CSVN đă được CSVN mời và chắc chắn sẽ tham gia Đại Hội ..:

Phan kế Đạt ở Đan Mạch Giám Đốc hăng DP ventilation, Calvin P. Trần Cựu Giám Đốc Silicon Technology College ( Mỹ), Trần thị Minh Tâm ( Luật sư và thương gia ở Đức ), Vơ văn Long chủ khách sạn Berlin... v.v...

 

Ngoài ra, CSVN cũng đă ngỏ lời mời Nhà Thiên Văn Học Trịnh Xuân Thuần, Học giả Thái văn Kiểm ( hiện nay đă lớn tuổi, và có thể về Việt Nam ở luôn)...nhưng chưa có sự trả lời chính thức . 

 


  • Phụ Đính 1 - Bài viết của Tuấn Phan  " Giả mù sa mưa "


On Fri, 8/14/09, Tuan Phan <ddpghh@yahoo.com> wrote:


From: Tuan Phan ddpghh@yahoo.com

Subject: Đinh Lâm Thanh, giả mù sa mưa? Re: HĂY CHỜ XEM NHỮNG TÊN CS NẰM VÙNG HĂI NGOẠI BẤY LÂU NAY LÀ AI

To: phonang@yahoogroups.com

Date: Friday, August 14, 2009, 8:45 AM


Giả mù sa mưa?


C̣n chờ xem ǵ nữa? Những tên VC nằm vùng hải ngọai nằm rải rác trong Danh sách các tên cầm đầu Hội Đ̣an hay Cá Nhân đă lên tiếng nhiệt liệt Ủng Hộ Lời Kêu Gọi BTTG & BTDS ngày 29-3-2009 kư tên Sư Cộng rậm râu Quảng Độ. Bọn nầy đă tán thành Yêu Cẩu thứ 3 của Sư Cộng rậm râu Quảng Độ:


Yêu cầu Nhà cầm quyền Việt Nam khẩn cấp triệu tập một Đại hội đại biểu toàn dân bao gồm các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế, kỹ thuật cơ khí luyện kim, các chiến lược gia quân sự cùng đại biểu các thành phần dân tộc bất phân chính kiến, tôn giáo trong và ngoài nước để cùng nhau thống nhất ư kiến chận đứng việc khai thác quặng bô-xít ở Tây nguyên.

Yêu cầu nầy chính là Ư Muốn của CSVN mượn miệng Quảng Độ loan báo trước và vừa rồi CSVN chính thức cho biết sẽ thực hiện Yêu Cầu nầy bằng “Hội Nghị Việt Kiều Ṭan Thế Giới”vào tháng 11-2009 tới đây tại Hà Nội.


Đinh Lâm Thanh h́nh như cũng từng là người tán thành Lời Kêu Gọi BTTG & BTDS ngày 29-3-2009 kư tên Sư Cộng rậm râu Quảng Độ. Nay Đinh Lâm Thanh đă thỏa măn với Yêu Sách thứ 3 th́ tại sao ông ta vội vàng viết bài gọi là chờ đợi những tên VC nằm vùng hải ngọai trong số 650 đại biểu Việt Kiều sẽ tham dự “Hội Nghị Việt Kiều” là cái Hội Nghị xảy ra đúng theo Yêu cầu thứ 3 trong Lời Kêu Gọi mà Đinh Lâm Thanh đă tán thành? Giả mù sa mưa chắc?


Tuấn Phan


Danh sách Hội Đ̣an và cá nhân ủng hộ Lời Kêu Gọi kư tên Sư Cộng rậm râu Quảng Độ, tán thành Yêu Cầu thứ 3: “Hội Nghị Diên Hồng trong pḥng treo Cờ Đỏ”, có thể lọt vào Danh sách Đại biểu Việt Kiều tham dự Hội Nghị Việt Kiều Ṭan Thế Giới tháng 11-2009 tại Hà Nội.


 

  • Phụ đính 2 -  NÓI VỀ BÀI VIẾT TRÊN TINPARIS.NET. * Đinh Lâm Thanh *


"nguyen bac ninh" bacninh75@gmail.com

Jeudi 20 Août 2009 19h42mn 03sNÓI VỀ BÀI VIẾT TRÊN TINPARIS.NET. * Đinh Lâm Thanh *


Có nhiều chiến hữu, bạn văn cũng như độc giả đă hỏi nhiều lần về sự liên hệ cá nhân tôi với Tinparis.net cũng như nhóm Lư Trần Lê Nguyễn Paris. Tôi xin phép trả lời như sau : Đối với nhóm lytranlenguyen.paris th́ tôi không rơ cho lắm nên không có ư kiến. Nhưng với tinparis.net, v́ trong danh sách kèm theo ở cuối bài có tên tôi, vậy xin phép nói rơ mối liên hệ giữa tôi với ông Hứa Vạng Thọ, webmaster trang báo điện tử Tinparis.net. Đồng thời xin tŕnh bày nguồn gốc bản danh sách do ông Vơ Văn Ái đưa ra trên trang web Quê Mẹ đă gây ồn ào trên các diễn đàn mấy ngày qua.

 
Cá nhân tôi và ông Hứa Vạng Thọ là bạn với nhau từ trước và cho đến giờ nầy. T́nh bạn với nhau không có ǵ thay đổi nhưng chủ trương làm báo (điện tử) và đường lối tranh đấu chống đảng cộng sản Việt gian cũng như thành phần của chúng tại hải ngoại th́ mỗi người có một phương cách riêng. Do đó đă gần một năm nay không c̣n bất cứ bài viết nào của tôi đăng trên trang web tinparis nữa. Tôi tôn trọng tinh thần dứt khoát chống cộng và lề lối tranh đấu của từng mỗi cá nhân, miễn là mục đích cuối cùng là đảng cộng sản Việt Nam phải bị giải thể…..

 
Nhưng khi tinparis.net đưa ra một danh sách copie nguyên văn từ trang web Quê Mẹ - trong đó có tôi - và cho đó là ‘Danh Sách Dự Đoán’ sẽ được cộng sản mời về Việt Nam họp trong tháng 11 nầy th́ đây là một lối chơi chữ rất nguy hiểm và cần phải lên tiếng. Tôi quen thân và  xác nhận tinh thần chống cộng triệt để của nhiều vị trong các cộng đồng, hội đoàn cũng như cá nhân trên danh sách của ông Vơ Văn Ái. V́ vậy khi dùng danh sách nầy để đưa vào một bài tham luận chính trị hay một bản tin tức với những ‘nghi vấn’ hoặc ‘giả dụ’ th́ chẳng khác nào bài báo đă làm lợi cho cộng sản và góp tay vào việc gây rối cộng đồng. Xin ông Hứa Vạng Thọ hăy b́nh tĩnh xem lại việc làm của ḿnh có đúng không ? Tôi không xác định trong danh sách của ông Vơ Văn Ái hoàn toàn 100% là người quốc gia chân chính và chắc chắn sẽ có một vài người sẽ lộ mặt ra sau tháng 11 nầy. Tuy nhiên không v́ thế mà đưa cả một khối chống cộng trên thế giới vào một hỏa mù, tạo hoài nghi cho tập thể người Việt tự do.

 

  • Nguồn gốc bản danh sách của ông Vơ Văn Ái :

Ngày Thứ Bảy, 11 tháng 4 năm 2009, do lời mời của Văn Pḥng Liên Lạc Các Hội Đoàn tại Paris, khoảng gần 50 người đă đến tham dự để theo dơi báo cáo t́nh h́nh chính trị trong ngoài nước cũng như kiểm điểm những hoạt động đă qua và nghe thông báo chương tŕnh sinh hoạt của văn pḥng liên lạc trong những ngày sắp đến.


Trong dịp nầy có ông bà Vơ Văn Ái tham dự và ông Vơ Văn Ái đă lên diễn đàn kêu gọi tất cả những người quốc gia ủng hộ một cách tổng quát chương tŕnh biểu t́nh bất bạo động của Ḥa Thượng Thích Quảng Độ. Dịp nầy, Văn Pḥng Liên Lạc kêu gọi, thông báo và lập danh sách để mướn xe cho những ai muốn tham dự ngày biểu t́nh 08.5.2009 tại Genève là ngày LHQ đ̣i cộng sản Việt Nam phải trả lời vấn đề nhân quyền trước thế giới. Với một tinh thần chống cộng nhiệt thành, gần như những người tham dự ngày đó, nghe đến giáo hội Phật Giáo Việt Nam đă nhúng tay vào công cuộc tranh đấu chung của toàn dân th́ ai cũng vui mừng và nôn nóng nhập cuộc. Tối ngày 11.4.2009, một danh sách được Văn Pḥng Liên Lạc thành lập và gởi đến cơ sở Quê Mẹ của ông Vơ Văn Ái. Việc ủng hộ một hành động nào đó có tính cách chống cộng như thư gởi LHQ, tuyên ngôn chống CSVN…vân vân th́ các đảng phái, hội đoàn cũng như cá nhân người Việt hải ngoại đă làm từ trên ba chục năm nay.


Như vậy việc ủng hộ chương tŕnh chống cộng của Ḥa Thượng cũng xảy ra theo chuyện b́nh thường. Tôi mong rằng những ai vạch lông t́m vết trong chương tŕnh của Ḥa Thượng để rồi cho rằng những người ủng hộ Ḥa Thượng Thích Quảng Độ là ủng hộ Đại Hội Việt Kiều  Hoà Giải Ḥa Hợp của cộng sản.
Hơn nữa khi đăng lại bài viết, bóp méo sự việc bằng h́nh thức chơi chữ th́ đúng là hành động của những nhóm đánh phá cộng đồng.     

 
Theo tinh thần buổi họp ngày 11.4.2009, xem như ông Vơ Văn Ái đứng đầu tàu ngày biểu t́nh tại Genève 08.5.2009. Nhưng kể từ ngày 11.4.2009 đến hai tuần sau đó, ông Vơ Văn Ái không một văn thư, không trao đổi cũng như thông báo một tin tức chính thức ǵ với Văn Pḥng Liên Lạc về ngày biểu t́nh. Các đoàn thể người Việt tại Paris không thể chờ đợi
hành động ‘đem con bỏ chợ’ của ông Vơ Văn Ái nên đă có một buổi họp tại nhà Bác sĩ Lê Quang Thuần tối 28.4.2009 tại Paris 13. Trong lần họp nầy cả ông bà Vơ Văn Ái đều vằng mặt, các đoàn thể tại Paris phải bầu ra một ủy ban gồm 4 người nằm trong các đảng và hội đoàn lớn để tự tổ chức từ di chuyển, y tế, ăn uống và an ninh nội bộ cho buổi chào cờ tại Genève.

 
Tối Thứ Năm 05.5.2009, một buổi họp tại nhà ông Bà Vơ Văn Ái (ngoại ô Paris), ngoài sự hiện diện của ông bà chủ nhà, cá nhân tôi và 4 vị trong ban tổ chức biểu t́nh tại công trường Des Nations ở Genève ngày 08.5.2009. Dịp nầy ông Vơ Văn Ái cho biết ông có 33 hội đoàn ủng hộ lời kêu của ông về chương tŕnh của Hoà Thượng Thích Quảng Độ.
Nhưng một vị trong 4 người của ban tổ chức không đồng ư, v́ vị nầy không có xác nhận ǵ với ông Vơ Văn Ái mà hôm nay có tên trong danh sách th́ ông Vỗ Văn Ái cho biết, ông chỉ tṛ chuyện với vị đó cũng như những người trong hội đoàn khác qua điện thoại mà thôi ! Tôi thấy danh sách các đảng phái hội đoàn nầy hơi mập mờ, v́ chỉ nói chuyện thăm hỏi qua điện thoại chứ không phải một h́nh thức xác định như những văn bản có tính cách pháp lư được kư nhận qua internet. Như vậy xử dụng danh sách do ông Vơ Văn Ái đưa ra để đánh phá cộng đồng là một điều thiếu yếu tố căn bản và có thể vướng vào lănh vực pháp lư.

 
Thật ra những người có tên trong sách của ông Vơ Văn Ái chẳng một ai bận tâm về bài viết của ông Tuấn Phan. Nhưng khi ông Hứa Vạng Thọ đưa lên trang báo điện tử qua mục tin tức hay dưới dạng một bài b́nh luận th́ câu chuyện trở lại chuyển qua một vấn đề khác.
Vậy xin thưa với ông Hứa Vạng Thọ, tôi tin ông là một người chống cộng đến độ cực đoan, nhưng tại sao lại đưa bài nầy phổ biến trên cơ quan truyền thông ?

 
Theo tôi biết, việc ủng hộ một hành động nào đó có tính cách chống cộng…như thư gởi LHQ, tuyên ngôn chống CSVN bán nước…vân vân th́ các đảng phái, hội đoàn cũng như cá nhân người Việt hải ngoại đă làm từ hàng chục chục năm nay. Như vậy ủng hộ chương tŕnh chống cộng của Ḥa Thượng cũng xảy ra như một chuyện b́nh thường. Tôi mong rằng những ai vạch lông t́m vết trong chương tŕnh biểu t́nh bất bạo động để rồi cho rằng những người ủng hộ Ḥa Thượng Thích Quảng Độ là ủng hộ Đại Hội Việt Kiều về Hoà Giải Ḥa Hợp là tay sai của cộng sản và sẽ được cộng sản mời về tham dự hội nghị do Hà Nội tổ chức. Hơn nữa, bóp méo sự việc bằng h́nh thức chơi chữ th́ đây đúng là hành động của nhóm người đánh phá cộng đồng hay đây là một hành động ‘hướng dẫn’ và ‘dọn đường’ để cho cộng sản chơi tṛ ma giáo sau nầy bằng danh sách giả mà trong đó những người chống cộng kiên tŕ nhất th́ lại đứng đầu trong danh sách 650 người ???

 
Tôi viết bài nầy không ngoài mục đích báo trước cho tập thể người Việt tự do hải ngoại rằng chuyện có thể xảy ra là ông Tuấn Phan sẽ cắt xén chắp vá để tung ra những danh sách giả, trong đó sẽ có rất nhiều khuôn mặt chống cộng tích cực hiện nay. Xin đừng ngạc nhiên.        


 
Danh sách dưới đây đă được Tinparis.net lấy theo tài liệu của Quê Mẹ và bài viết cúa ông Tuấn Phan. Bà Tôn Nữ Hoàng Hoa, Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành CĐVNHK – VACUSA phổ biến lại trên internet ngày 20.8.2009) :

 
- Cộng đồng Người Việt Quốc gia Tacoma, Hoa Kỳ

- Cộng đồng Việt Nam Nam California, Hoa Kỳ

- Cộng đồng Việt Nam Hoa Kỳ

- Cộng đồng Người Việt Quốc gia Dallas, Hoa Kỳ

- Cộng đồng Người Việt Quốc gia Fort-Worth, Hoa Kỳ

- Cộng đồng Việt Nam Thống hợp Georgia, Hoa Kỳ

- Cộng đồng Người Việt Quốc gia Michigan, Hoa Kỳ

- Cộng đồng Người Việt Quốc gia Houston, Hoa Kỳ

- Cộng đồng Người Việt Quốc gia Austin, Hoa Kỳ

- Cộng đồng Việt Nam New Hampshire, Hoa Kỳ

- Cộng đồng Việt Nam Bắc California, Hoa Kỳ

- Cộng đồng Người Việt Pomona, Hoa Kỳ

- Cộng đồng Người Việt Quốc Gia San Antonio, Texas, Hoa Kỳ

- Cộng đồng Người Việt Tự do Úc châu, với 9 chữ kư của các vị Chủ tịch Chủ tịch Ban chấp hành (BCH) Liên bang : Ô. Nguyễn Thế Phong ; Chủ tịch BCH/New South Wales : Luật sư Vơ Trí Dũng ; Phó Chủ tịch BCH/ Victoria : Ô. Nguyễn Văn Bon ; Chủ tịch BCH/ Queensland : Bác sĩ Bùi Trọng Cường ; Chủ tịch BCH/South Australia : Ô. Đoàn Công Chánh Phú Lộc ; Chủ tịch BCH/Australien Capital Territory : Ô. Lê Công ; Chủ tịch BCH/Western Australia : Ô. Phạm Lê Hoàng Nam ; Chủ tịch BCH/Northern Territory : Ô. Lê Tấn Thiện ; Chủ tịch BCH/Wollongong : Bà Trần Hương Thủy.
- Cộng đồng Việt Nam Tị nạn Cộng sản tại Ḥa Lan.

Các Đảng phái, Tổ chức, Hội đoàn, Nhân sĩ, ghi theo thứ tự thời gian kư tên, gồm có : Việt Nam Quốc Dân Đảng, Tổng Bí Thư Trung Ương, Lê Thành Nhân ; Khối Lập Trường Chung, Đại diện : Hoàng Đạo Thế Kiệt ; Đại Việt Quốc Dân Đảng, Chủ Tịch Ban Chấp Hành Trung Ương : Trần Trọng Đạt ; Đoàn Thanh Sinh Phó Đức Chính, Đại diện : Ngăi Vinh ; Đoàn Thanh Niên Hùng Việt, Đại diện : Nguyên Thanh ; Phong Trào Tự Do Việt Nam, Chủ Tịch : Nguyễn Phục Việt ; Đoàn Thanh Niên Dân Tộc Việt, Đại diện : Nguyễn Tuấn Việt ; Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Nam California : TM Khu Hội Phạm Văn Thanh ; Lực Lượng Chống Cộng và Tay Sai : TM ông Ngô Doăn Tiên ; Ủy Ban Đoàn Kết Chống Cộng Nam California : Chủ Tịch ông Phạm Ngọc Hợp ; Đài Phát Thanh Diễn Đàn Chống Cộng Nam CA : Ông Thái Hiến ; Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tacoma, Washington State, chủ tịch Bác Sĩ Nguyễn Xuân Dũng ; Hội Cứu Trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hoà tiểu bang Washington State, chủ tịch Nguyễn Văn Thảo ; Cộng Đồng Việt Nam Nam California, Hoa Kỳ, Chủ Tịch Bác Sĩ Nguyễn Xuân Vinh ; Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam, Los Angeles Hoa Kỳ, Chủ Tịch Nguyễn Văn Quư ; Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam, Hawaii Hoa Kỳ, Chủ Tịch Ngô Xuân Tâm ; Trần Hưng Đạo Foundation Seatle Washington State, Đại Diện ông Bùi Đức Ly ; Mục Sư Ngô Đắc Lũy-Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành của Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Cambodia- Cố Vấn Chi Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị Và Tôn Giáo Việt nam tại Cambodia ; Nguyễn Phùng Phong - Cựu Tù Trại A20 Xuân Phước Đồng Xuân, Phú Khánh-Chi Hội Trưởng Chi Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam Tại Cambodia ; Đổ Hữu Nam Chi Hội Phó Chi Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị Và Tôn Giáo Việt Nam tại Cambodia - Chủ Tịch Trà Đàm Dân Chủ Việt nam ; Đại Đức Thích Giác Luân - Thư Kư Chi Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị Và Tôn Giáo Việt Nam Tại Cambodia ; Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu Trung Ương/CĐVNHK : Nguyễn Văn Tần - Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành Trung Ương/CĐVNHK : Nguyễn Bác Ái - Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát /CĐVNHK : Bs Trương Ngọc Tích ; B́nh Bảo Giang - Tổng Thư Kư Chi Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị Trại A20 Xuân Phước - Đồng Xuân Phú Khánh-Hiện Thường Trú tại Denmark ; Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản Hoà Lan, chủ tịch Nguyễn Liên Hiệp ; Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas - Thái Hóa Tố, Chủ Tịch ; Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Fort Worth, Texas - Nguyễn Xuân Hùng, Chủ Tịch ; Cộng Đồng Việt Nam Thống Hợp Georgia - Ngô Thanh Lâm, Chủ Tịch ; Đoàn Thanh Niên Hồn Việt - Nguyễn Đ́nh Nhu, Đoàn Trưởng ; Nhóm Liên Hướng - Lê Minh Lương, Nhóm Trưởng ; Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Michigan, Hoa Kỳ, Chủ Tịch Phạm Văn Thanh ; Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Ḥa/Hải Ngoại Trung Tâm Điều Hợp vùng Đông Nam Hoa Kỳ, Nguyễn Hũu Cang, Trung Tâm Trưởng ; Phong Trào Hải Ngoại Yễm Trợ Quốc Nội Vùng Dậy (Anh Quốc), Đại Diện Ngô ngọc Hiếu ; Nhóm Tranh Đấu Dân Chủ Âu Châu, Đại Diện Nguyễn Phước Thành ; Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Vùng Houston, Texas, Chủ Tịch Hoàng Duy Hùng ; Hội Phụ Nữ Người Việt Quốc Gia, Chủ Tịch Bà Nguyễn Ngọc Hoa ; Ủy Ban Xây Dựng tượng Đài Việt Mỹ, Westminster California, Hoa Kỳ, Luật Sư Nguyễn Văn Giỏi - Bà Judy Huệ Phạm-Lê - Ông Hồ Ngọc Minh Đức ; Đoàn Phật Tử An Lạc Phụng Sự, Đại Diện Hoàng Văn Phong ; Thanh Niên Cờ Vàng, California, Đại Diện Phục Nguyễn ; Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam New Jersey, Chủ Tịch Nguyễn Tường Thược ; Việt History Project, Đại Diện Thạc Sĩ Micheal Đỗ ; Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia San Antonio, Texas, Quyền Chủ Tịch Tiến Sĩ Phan Văn Trọng - Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn : Cựu Đại Tá Đỗ Ngọc Nhận ; Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà, Austin Texas, Chủ Tịch Thạc Sĩ Đỗ Văn Phúc ; Nguyệt San Tiếng Việt, Chủ Bút Tiến Sĩ Phan Văn Trọng ; Nguyệt San US Viet Times, Chủ Bút Hưng Quốc ; Tạp Chí Dân Văn, Đức Quốc Chủ Nhiệm Lư Trung Tín ; Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tại Austin, Texas - Chủ Tịch Phan Vũ Thụy ; Đoàn Thanh Niên Yêu Tự Do, Đại Diện : Hà Nội : Nguyễn Tiến Dũng, Phạm Quốc Hiền - Sài g̣n : Hoàng Huy Cường, Phạm Tuấn ; Phong Trào Đấu Tranh Đ̣i Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền cho Viêt Nam, Lê Tự Hà Tổng Thư Kư ; Hội Đồng Dân Quân Cứu Quốc, Đại Diện Nguyễn Văn Ba ; Đại Diện Nhóm Anh Em Sinh Viên, Thanh Thiếu Niên cùng Nhóm Cựu Thiếu Sinh Quân vùng Đông Bắc Hoa Kỳ (Reading, Allentown, Easton, Quakertown, và những vùng lân cận thuộc tiểu bang Pennsylvania) : Nguyễn Văn Phong - Đỗ Hoàng - Trần Hoài Vũ - Nguyễn Văn Ái - Nguyễn Quốc Minh ; Cộng Đồng Việt Nam New Hampshire, Hoa Kỳ, Chủ Tịch Cao Xuân Khải ; Cộng Đồng Việt Nam Bắc California, Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ Tịch ; Cộng Đồng Người Việt Pomona Valley, Califirnia, BS Vơ Đ́nh Hữu, Chủ Tịch ;
Cá Nhân : Nhân sĩ Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh : Ông Nguyễn Nu ; Đức Mai, Lan Phạm, Nguyễn Thanh, Phạm Sơn, Tommy Mai : 2219 E. Santa Clara Ave #E, Santa Ana CA 92705 ; Bà Nguyễn thị Bảy, bút hiệu Việt Dương Nhân - Paris Pháp Quốc ; Bà Mélanie Horowitz, Paris Pháp Quốc ; Cô Nguyên Dung, thành viên Mạng Lưới Nhân Quyền, California Hoa kỳ ; Trần Tiên, tại Việt Nam ; Đặng Tiến Dũng, thành phố Bergen Na Uy ; Nguyễn Văn Bảo, thành phố Frankfurt Đức ; Nguyễn Hùng Lân, Offenbach Germany ; Nguyễn Cẩm Thúy, Offenbach Germany ; Nguyễn Phúc Khang,Offenbach Germany ; Nguyễn Tư Mỹ, Offenbach Germany ; Hoàng Tôn Long, Frankfurt Germany ; Lê Quang Kế, Westerkwartier 34, 5235 JL Den Bosch, Nederland ; Lê Hoàng Long, Austin Texas Hoa Kỳ ; Lê Linda, Tiểu bang Connecticut Hoa Kỳ ; Cô Trần Kim Anh, Los Angeles California ; Tiến sĩ Lê H. Hải, Austin Texas Hoa Kỳ.

Ô. Nguyễn Quốc Nam, Chủ tịch Ủy Ban Chấp Hành Liên Minh Dân Chủ Việt Nam ; Ô. Nguyễn Bắc Ninh, Đại Việt Cách Mạng Đảng ; Bà Nguyễn Thị Kim Nhung, Đại Việt Quốc Dân Đảng ; Ô. Trần Kỉnh Thành, Việt Nam Canh Tân Cách mạng Đảng ; Ô. Trần Minh Ran, Tổ chức Phục Hưng ; Ô. Vơ Văn Ái, Chủ tịch Quê Mẹ : Hành Động cho Dân Chủ Việt Nam & Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam ; Bác-sĩ Phan Khắc Tường, Chủ tich Cộng Đồng người Việt Quốc Gia Tự do tại Pháp ; Nhà văn Đinh Lâm Thanh, Chủ tịch Hội Văn Hoá Người Việt Tự Do ; Ô. Nguyễn Trắc Việt, Hội Thanh Thiếu Niên Viêt Nam taị Paris ; Ô. Đặng Vũ Lợi, Hội Hải Quân và Hàng Hải / VNCH tại Pháp ; Ô. Châu Văn Lộc, Văn Pḥng Liên Lạc Quân Nhân Âu Châu ; Ô. Trần Nghĩa Hiệp, Câu Lạc Bộ Văn Hoá Người Việt Tự do ; Ô. Trần Văn Thu, Cựu Công Chức VNCH và Pháp ; Ô. Nguyễn Như Giác, Hội Dịch Học ; Cô. Dương Thùy Trang, Tổ chức Phục Hưng ; Cô Dương Thuư Phượng, Văn Pḥng Liên Đới Xă Hội ; Luật sư Trần Thanh Hiệp, Trung Tâm Việt Nam về Nhân Quyền ; Ô. Nguyễn Phúc Tửng, Văn Pḥng Liên lạc các Hội đoàn và Người Việt Tự do tại Pháp ; Trung Tướng Trần Văn Trung, Ô. Đoàn Trần Đức, Ô. Nguyễn Văn Châu, Ô. Nguyễn Văn Thuận, Cô Hà Lan Phương, Bà Đặng Thi Phương Lan.

Đồng Hương Ban Mê Thuột/Darlac Hải Ngoại : Nguyễn Đ́nh Vinh, cựu Đại Tá Tỉnh Trưởng BMT ; Nguyễn Xuân Kế, Hội Trưởng Hội Đồng Hương BMT ; Nguyễn Xuân Chiểu, cựu Hội Trưởng HAHTH BMT ; Nguyễn Văn Thắng, LS, Chủ Tịch CLB Luật KhoaVN ; Nguyễn Văn Thuyết, Hội Trưởng Hội CSQG Florida ; Nguyễn Xuân Thiệp, cựu SQ, cựu Trung Học BMT ; Đổ Đại, cựu SQ, Hội Đồng Hương Ban Mê Thuột ; Lê Xuân Roăn, cựu Hội Trưởng Hội AH cựu THBMT ; Chinh Nguyên, Tổng Thư Kư Văn Thơ Lạc Việt ; Đồng Hương Đalạt/Lâm Đồng Hải Ngoại : Luật sư Nguyễn Thành, cựu Chủ Tịch HĐTX Đalạt ; Luật sư Nguyễ Ngọc Diệp, HT Hội Thân Hữu Đalạt ; Luật sư Hoàng Cơ Long, TTK Hội Luật Gia VN California ; Phạm Bích Thủy, Hội Trưởng Hội Phụ nữ Việt Nam Tự Do, Đức ; Nguyễn Ngọc Trâm, Đoàn PN Lâm Viên [Vơ Bị ĐL] ; Trần Ngọc Phong, Chủ Tịch Hội SV Đại Học Đalạt ; Phan Nghè, Phó Chủ Tịch Hội cựu Sinh viên Vơ Bị Đalat/BCA ; Phạm Đức Long, cựu SQ, cựu HS Quang Trung ĐL ; Trần Ngọc Khanh, Hội Trưởng Liên Trường THĐL.


 

  •  Phụ Đính  3. Tuấn Phan trả lời Đinh Lâm Thanh


On Thu,
8/20/09, Tuan Phan <ddpghh@yahoo.com> wrote:


From: Tuan Phan ddpghh@yahoo.com

Subject: Đáp lời Nhà văn Đinh Lâm Thanh. Re: [Thaoluan9] NOI VE MOT BAI VIET

REN TINPARIS.NET [1 Attachment]

To: phonang@yahoogroups.com

Date: Thursday, August 20, 2009, 4:26 PMĐáp lời Nhà văn Đinh Lâm Thanh, Chủ tịch Hội Văn Hoá Người Việt Tự Do” có tên trong Danh Sách Ủng Hộ “Lời Kêu Gọi BTDS & BTTG kư tên Quảng Độ.”


Trên diễn đàn điện tử, tôi - Tuấn Phan, đă nói rơ cuối bài viết “Những điều quan trọng cần biết trước khi về tham dự Hội Nghị Việt Kiều tháng 11-2009 tại Hà Nội.” tôi có đính kèm “Danh sách Hội Đ̣an và cá nhân ủng hộ Lời Kêu Gọi kư tên Sư Cộng rậm râu Quảng Độ, tán thành Yêu Cầu thứ 3: “Hội Nghị Diên Hồng trong pḥng treo Cờ Đỏ”, có thể lọt vào Danh sách Đại biểu Việt Kiều tham dự Hội Nghị Việt Kiều Ṭan Thế Giới tháng 11-2009 tại Hà Nội.” Cuối Danh Sách nầy ghi rơ trong ngoặc đơn (
Tài liệu từ điện báo Quê Mẹ).


Tôi gởi ṭan bộ bài viết và Danh Sách nói trên tới các diễn đàn điện tử và một số cá nhân, trong đó có điện báo TinParis.net và Hồn Việt.UK. Tất nhiên, các nơi nhận tùy ư đọc hay phổ biến tiếp bài viết của tôi cùng bản Danh Sách.


Thưa ông,


1. Danh sách Hội Đ̣an và cá nhân ủng hộ Lời Kêu Gọi kư tên Sư Cộng rậm râu Quảng Độ đă nằm ch́nh ́nh trên điện báo Quê Mẹ từ giữa tháng 4-2009 đến nay nhưng ông không hề đá động tới dù trong đó có tên “Nhà văn Đinh Lâm Thanh, Chủ tịch Hội Văn Hoá Người Việt Tự Do”. Nhưng trong mấy ngày qua,
Danh Sách nầy kèm theo bài viết của tôi với ḍng chữ của chính tôi (không phải của TinParis.net): có thể lọt vào Danh sách Đại biểu Việt Kiều tham dự Hội Nghị Việt Kiều Ṭan Thế Giới tháng 11-2009 tại Hà Nội bỗng dưng trở nên ồn ào trên các diễn đàn điện tử bởi sự xuất hiện của Bản Lên Tiếng xác định lập trường của bà Tôn Nữ Ḥang Hoa, cho đây là dự đóan nầy nọ… v́ có tên tổ chức của bà trong Danh Sách!


Thưa ông,


Cho dù bà Tôn Nữ Ḥang Hoa đă tự ư diễn dịch từ ngữ “có thể” thành ra “dự đóan” kèm với “âm mưu” nhưng luật pháp nào cấm, không cho phép một người có quyền “dự đóan” một sự việc ở tương lai qua sự suy luận của họ? Họa chăng chỉ có luật …Việt Cộng? Xin nhắc ông, hai từ ngữ “dự đóan” và “âm mưu” không phải của tôi!


    2. Ông Đinh Lâm Thanh viết: “Tôi viết bài nầy không ngoài mục đích báo trước cho tập thể người Việt tự do hải ngoại rằng chuyện có thể xảy ra là ông Tuấn Phan sẽ cắt xén chắp vá để tung ra những danh sách giả, trong đó sẽ có rất nhiều khuôn mặt chống cộng tích cực hiện nay. Xin đừng ngạc nhiên.”


Đấy! Ông cấm người khác “dự đóan” ông sẽ là … một đại biểu Việt Kiều về nước tham dự “Hội Nghị Việt Kiều nắm tay Việt Cộng” nhưng ông lại “dự đóan” người khác “sẽ cắt xén và chắp vá danh sách…” Thế th́ ông Đinh Lâm Thanh độc tài không thua ǵ Việt Cộng đấy ông ạ! Mong rằng ông mở rộng con ngươi để xem và tố cáo trong tương lai tôi sẽ “cắt xén và chắp vá” cái ǵ đó theo “dự đóan” của ông!


Như vậy, ông cho rằng Danh Ủng Hộ của điện báo Quê Mẹ mà tôi dẫn chứng nguyên gốc là …Danh sách Giả? Cám ơn ông đă tiết lộ hành vi vô lương của Vơ Văn Ái, phát ngôn viên của Giáo Hội PGVNTN! Rồi một lúc nào đó, ông lại tố cáo “Lời Kêu Gọi BTDS & BTTG ngày 29-3-2009 kư tên Quảng Độ” cũng là…giả luôn!?


3. Ông Đinh Lâm Thanh viết: “Trong dịp nầy có ông bà Vơ Văn Ái tham dư… Trong lần họp nầy cả ông bà Vơ Văn Ái đều vắng mặt….”. Bà Vơ Văn Ái nào nếu không phải là bà người Ăng Lê cao nhồng tên cúng cơm là Penelope Fauklner (sang đọat tên Ḥang Phi Ỷ Lan của Việt Nam )? Cám ơn ông đă xác nhận phu nhân Vơ Văn Ái là…Ỷ Lan! Thế th́ “Phật” tử Vơ Văn Ái c̣n ǵ là đạo đức hở ông? Ng̣ai ra, ông tố cáo Vơ Văn Ái có hành động "đem con bỏ chợ" và “mập mờ” trong việc ghi tên người nầy kẻ nọ vô Danh Sách ủng hộ Lời Kêu Gọi kư tên Quảng Độ!


Cám ơn ông đă “bật mí” đôi điều về cái bản Danh Sách “oan nghiệt” và tư cách con người Vơ Văn Ái, nay đă hiện nguyên h́nh là một cán bộ thông tin tuyên truyền VC, từng là đệ ruột của hai Sư VC Trí Quang và Nhất Hạnh, nay là đệ tử tâm phúc của Sư Cộng rậm râu Quảng Độ, Tăng thống 5 Giáo Hội PGVNTN!


Chào ông,


     Tuấn Phan

 

[Tin Tức & BL]     [Trang chính]