Giáo Dục thời Việt Nam Cộng Ḥa

 

Hồng Trung

 

 

Mời Quư vị xem lại bài Học thuộc ḷng "Ngựa Chạy- Tên Bay" trong sách Quốc Văn Lớp Ba và bài "Nghĩa Đồng Bào" ở bậc Tiểu học dưới thời Việt Nam Cộng Ḥa phồn vinh, hạnh phúc, ấm no ngày ấy...

 

Giáo dục thời Việt Nam Cộng Ḥa là như vậy đó! Hết sức nhơn đạo, hết sức nhơn văn, đứng nhứt nh́ thế giới.

 

Tất cả các nội dung của các bài Tập Đọc hoặc Học Thuộc Ḷng ngày xưa đều có nội dung sâu sắc, ư nghĩa vô cùng to lớn. Nhằm để rèn luyện, mài dũa đức tánh tốt đẹp cho học sinh.

Nam Việt Nam ngày xưa, bài học nào cũng ư nghĩa, cũng thâm thúy. Mỗi bài học là một lời dạy bảo chân thành, cách làm người sao cho phải Đạo. Phải cố gắng học tập giỏi giang để sau này phụng sự cho Tổ quốc.

 

Luôn đề cao khẩu hiệu:

 

"Tiên Học Lễ, Hậu Học Văn".

 

Mỗi học sinh đều phải có nhơn cách sống cao đẹp và chuẩn mực, học phải đi đôi với hành, mới là một học tṛ giỏi.

Tất cả các bài học trong sách dưới thời Việt Nam Cộng Ḥa, không hề thấy sự hận thù, chém giết lừa lọc điêu ngoa...

Mà thay vào đó, là dạy cho các em ḷng yêu nước thương ṇi, về đạo đức, về cách sống sao cho tốt đẹp nhứt đối với mỗi học sinh.

Quả là một nền Giáo dục Nhơn Bản và Khai Phóng mà không một ai phủ nhận. Một điểm son chói lọi của giáo dục Miền Nam Việt Nam trước năm 1975...

Đó là Nhơn Cách sống và Đạo Đức sống, đến tận bây giờ vẫn c̣n nguyên giá trị, vẫn c̣n măi măi với thời gian...

 

 

 

 

 

Hồng Trung

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính