Hai chiến lược bảo vệ Việt Nam Cộng Ḥa vào thập niên 60?

 

 

Hồng Lĩnh 

 

 

1.- Người ta bảo: “Nếu TT Ngô Đ́nh Diệm không bị sát hại, VNCH không rơi vào tay CSVN”. 

 

2.- Nhưng chưa thấy ai nói ra lư do tại sao không rơi vào tay CSVN! 

 

3.- Đâu là lư do: 

 

3.1.- Do một chiến lược chống cọng thực tiễn và rất khác với các chọn lựa chiến thuật,  thay đổi như ḷng chóng  của Kennedy và của nhóm Do Thái khoa bảng, chó loăng hơi, tới từ Harvard và nằm ở bộ ngoại giao?

 

Suốt cả gần hai năm, từ Kennedy tới mấy ông ấy, trong lúc chiến trận liên lục leo thang, không ra khỏi cái ṿng lẩm cẩm như gà mắc cửiTheir War, Our War? Với ba chọn lựa: Thay đổi nhân sự? Dùng quân lực? Hay trung lập?

 

Trong kho đó, mấy ông của Ngũ Giác Đài, Maxwell Taylor và Robert McNamara ấp a ấp úng, lúng túng, lui tới không xong và  thất thế hay do dự trước hai tên láu cá là Harriman và Hilsman với ông bộ trưởng Dean Rusk mưu mô hậu trường, chẳng ra cái ǵ cả. Thật tiếc lúc ấy không có một  ngoại trưởng John  Foster Dulles.

 

3.2.- Do chính ngay con người của Ngô Tổng Thống?

 

4.- Cần nhắc lại :

 

Thay đổi chiến lược pḥng thủ của Mỹ sau triều đại Eisenhower. Vào năm 1953, chính phủ của TT Eisenhower nghĩ tới một chiến lược chận bước tiến của Đệ III Quốc Tế CS ít tốn kém và gía trị lâu dài“Dùng vũ khí nguyên tử trả đũa ngay ban đầu chống bất cứ xâm lăng nào từ phía CS vào đất Mỹ hay đất của bất cứ đồng minh nào của Mỹ” (NSC 162/2 –30/10/1953) và do ngoại trường John F. Dulles thông báo  ngày 12/01/1954.

 

Nguyên tắc: Bất kể chiến tranh quy ước hay du kích chiến do CS gây ra. Biển người hay du kích chiến đều cho thành ra mấy khói nguyên tử.

 

Trong thực tế, chiến lược cứng ngắc ấy không thể áp dụng được khi bọn CS chủ trương chiến tranh nhân dân hay chiến trang giải phóng, gọi là chiến tranh ngoại vi.

 

V́ lư do ấy mà chính phủ Kennedy dùng chiến lược “Đáp Lễ Co Dăn” “riposte flexible” (flexible response) thay thế cho chiến lược của chính phủ Eisenhower  “Trả Đụa Tiêu Diệt”.

 

Với chiến lược trả đũa tiêu diệt bằng nguyên tử, chính phủ Eisenhower tập trung tất cả ngân qũy vào cải tiến vũ khí nguyên tử, không quân chiến lược như B-52, hải quân, hỏa tiễn tầm gần và tầm xa, tàu ngầm với xây dựng các thỏa ước pḥng thử như: OTAN hay OTASE  và một vài cái khác cho khối bắc Mỹ.

 

Chính v́ thế mà lục quân bộ chiến bị hạ cấp về trang bị cũng như quân số trong đối đầu với các cuộc chiến không nguyên tử.

 

Tới khi Mỹ phải giúp VNCH  chống CSVN, sự kiện QLVNCH phải chiến đấu với súng Garant-2 chống lại Ak-47, Ak-51, hay mấy cái ống (M-72) khải ngứa không xong, đem ra chống chiến xa T-54 là không có ǵ lạ, như trận Làng Vey, M-72 bắn trực diện chạm vào T-54  văng tưng giống như cục đá ném phải đường rầy xe lửa.

 

Với chiến lược “Đáp Lễ Co Dăn” về quân sự, Mỹ thật ngỡ ngàng trước cuộc chiến vừa quân sự vừa chính trị do Đệ III Quốc Tế tạo ra tại VNCH với quân viện trường kỳ và dồi dào.

 

Nó chung, đó là một “Cuộc Chiến Co Dăn” chống lại chiến lược  “Đáp Lễ Co Dăn”. Nó đi từ du kích chiến tới trận địa chiến hay vận động chiến, sau khi đă “Tạo Bất Ổn Chính Trị” tại VNCH.

 

TT Kennedy với cái bộ tham mưu gồm Harriman, Hilsman, Dean Rusk, với anh chàng thổ địa Geroges Ball, bảo đấu đánh đó, và tên ngu muội Cabot Lodge, dùng các loại “Chiến Thuật Chống Nổi Dậy hay Biệt Kích” và tưởng rằng đó là chiến lược  “Đáp Lễ Co Dăn”. Lại thiếu trường kỳ cũng như phần tiến triển với thời gian thích hợp cho hai giai đoạn quân sự của CSVN “Đi Từ Du Kích Tới Trận Địa hay Vận Động chiến”.

 

Sự thiếu nhẫn nại cũng như cái yếu kém trong chiến lược của Mỹ đă gây ra nhiều rắc rối giữa Mỹ và VNCH.

 

Mỹ lại điên rồ “Trung Lập Lào”, cho phép CSVN chuyển quân và và tiếp liệu vào xâm lăng VNCH đánh vào sườn. Tạo phản loạn làm tan nát VNCH và giết tướng tiên phong. Một bất ổn chính trị cũng như cắt quân viện, cho phép CSVN đi vào Trận Địa và Vận Động Chiến để dứt điểm VNCH.

 

Trong thực tiễn, Mỹ không nên làm vậy. Chính Phủ của TT Ngô Đ́nh Diệm, với sự cố vấn của Ngô Đ́nh Nhu, một Gia Cát Lượng hay một Tôn Tử  tân thời, biết rơ cuộc xâm lăng của CSVN từ đâu tới với quân viện như thế nào, cũng như các giai đoạn của cuộc chiến vừa quân sự và chính trị. Mỹ phải quan tâm bàn thảo với VNCH.

 

5.- Hai chiến lược thủ thắng của VNCH :

 

5.1.- Chiến lược số I:

 

a.- Chống trung lập Lào. VNCH cùng quốc gia Lào sẽ  chiến đấu tại Lào. Được Mỹ yểm trợ bằng Hải quân và Không quân.

 

b.- Mỹ thành lập các ăn cứ chiến lược xung quanh VNCH hầu bẻ găy các trận địa chiến và vận động chiến. Quân đội Mỹ chỉ dùng cho giai đoạn nầy thôi.

 

c.- VNCH yêu cầu Mỹ giúp đỡ VNCH thành lập một quân lực hùng mạnh đúng nghĩa quân lực của tuyến đầu của thế giời tự do: Gồm 1/2 triệu chính quy, một số địa phương quân khá đông, bảo vệ hậu phương cho chính quy đi vào vận động chiến cũng như trận địa chiến với đầy đủ phương tiện chuyển quân. Nếu cần dùng chiến thuật diều hâu đánh vào phía sau của CSVN tại miền bắc rồi rút lui sau khi đă phá tan hậu cần xâm lăng của CSVN.

 

d.- Mỹ và VNCH kư một thỏa ước pḥng thủ cũng như tấn công. Với thỏa uớc ấy, quân Mỹ luôn có thể hành quân bất th́nh ĺnh vào lănh thổ VNCH trong tư thế hành quân hỗn hợp.

 

e.- Cho giai đoạn đầu du kích chiến, VNCH lập Ấp Chiến lược, tạo sức mạnh tự lập tự cường về tự quản trị cũng như căn cứ chống du kích.

 

f.- Nếu cuộc chiến trờ thành cuộc vận động chiến hay trận địa chiến, các Ấp chiến lược trở thành những căn cứ do địa phương quân lưu động trấn giữ. C̣n trừ bị chiến lược tập trung vào trận địa chiến hay vận động chiến.

 

 g.- Mỹ phải giao cho VNCH trách nhiệm bảo vệ ổn định chính  trị. Không được can thiệp vào nội bộ của VNCH. Một phái bộ kiểu phái bộ Landsdale cần duy tŕ bên cạnh Ông Cố vấn và TT Diệm.

 

5.1.- Chiến lược số II:

 

Nếu Mỹ cảm thấy chiến lược số I không nằm trong quyền lợi của Mỹ, thời Mỹ có thể ủng hộ chiến lược thay thế của cố vấn Ngô Đ́nh Nhu: Một Willy Brand của Việt Nam”Giống chiến lược của TT Nam Hàn Mon Jae-in. Căn bản là thương thảo hầu tránh một chiến tranh tương tàn.

 

Vào thời điểm năm 1963, TT Ngô Đ́nh Diệm có lẽ đă dùng một trong hai chiến lược ấy để Miền Nam sống trong tự do. Tránh khỏi cảnh trung lập giai đoạn “Decent Interval” của Kennedy giáng xuống cho VNCH.

 

 

Hồng Lĩnh

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính