Về cuộc Đối Luận tại Anh quốc

 

 

Kính gửi:  Ô/Bà Trác Nguyễn,

Đồng kính gửi: Quư độc giả và thính giả của Hồn Việt UK online,

 

 

Thưa quư vị,

 

Trước tiên, chúng tôi chân thành cám ơn Ô/Bà đă lưu tâm đến việc t́m hiểu cùng tôn trọng sự thật cho công cuộc CHUNG của Cộng đồng người Việt tỵ nạn CS chúng ta. Ô/Bà đă cho ư kiến thật xác đáng, rất hợp lư và thuận tiện cho chúng tôi, những người trực tiếp liên quan trong cuộc Đối luận này; v́ tất cả những người trong cuộc đều đang định cư sinh sống tại Anh quốc.

 

Phần tôi, một lần nữa, hoàn toàn đồng ư với đề nghị của Ô/Bà Trác Nguyễn, là dành sự lựa chọn ngày giờ cuộc Đối Luận cho ông Việt Thường.

 

Chúng tôi rất mong sự đồng thuận của quư Ông Ngô Ngọc Hiếu, Ngô Đ́nh Thiện và của ông Việt Thường.

 

 

Trân trọng cám ơn,

 

 

Nguyễn Đức Chung

 

-------------------------------------

 

 

[Thaoluan9] Về cuộc Đối Luận tại anh quốc

 

 

TracTuyet Nguyen tractuyetnguyen@yahoo.com [thaoluan9] <thaoluan9@yahoogroups.com>

 

To thaoluan9

 

 

Kính thưa quư vi hữu,

 

 

Kính thưa quư vị trong Cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng sản tại vương quốc Anh,

 

Chúng tôi xin kính cám ơn quư vị về sự đồng ư với đề nghị một cuộc Đối Luận dành cho các ông: ông Việt Thường, ông Nguyễn Đức chung, ông Ngô Ngọc Hiếu, ông Ngô Đ́nh Thiện, tức Lư Tuấn như đă nói trong thư trước.

 

Thưa quư vị,

 

Như hiện nay chúng ta thấy ông Ngô Ngọc Hiếu và ông Nguyễn Đức Chung đă lên tiếng sẵn sàng có mặt tại buổi Đối Luận, và hai vị đă kêu gọi quư vị trong Cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng sản tại nước Anh cùng đứng ra xin mượn Hội trường, và sẽ sắp xếp cho chương tŕnh, kể cả lo phần an ninh cho buổi Đối Luận, để có được thành quả tốt đẹp.

 

Thế nhưng cho tới giờ này, ông Việt Thường và ông Ngô Đ́nh Thiện, tức Lư Tuấn vẫn chưa lên tiếng là sẽ có mặt tại buổi Đối Luận ?

 

Điều mà chúng tôi muốn nêu lên cùng quư vị là ngày giờ của cuộc Đối Luận, th́ nên dành cho ông Việt Thường chọn theo ư muốn của ông, để sự có mặt của ông Việt Thường không bị trở ngại.

 

Và theo chúng tôi được biết, ông Ngô Ngọc Hiếu c̣n giữ liên lạc với ông Ngô Đ́nh Thiện. Vậy xin ông Ngô Ngọc Hiếu liên lạc với ông Ngô Đ́nh Thiện, để ông cho biết ư kiến về cuộc Đối Luận này.

 

Một lần nữa, chúng tôi xin nhắc lại:

 

Về ngày giờ của cuộc Đối Luận, xin quư vị nên dành cho ông Việt Thường hoàn toàn chọn theo ư muốn của ông, để sự hiện diện của ông Việt Thường không bị trở ngại.

 

Kính xin cám ơn quư vi hữu trên các diễn đàn,

Kính cám ơn quư vị trong Cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại Vương quốc Anh,

 

Trân trọng,

 

Trác Nguyễn

 

 

 

 

 

Trang Chính     Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo