Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

 

Vietnamese historical Association in Europe

Websites : http://truclamyentu.info; http://quansuvn.info

Email: truclamyentu@truclamyentu.info

 

 

 

Bản Lên Tiếng Về Việc Tưởng-Niệm 50 Năm Ḥa Thượng Quảng-Đức Tự-Thiêu

 

 

Ngày 11-06-2013 là dịp tưởng-niệm 50 năm Ḥa-thượng Thích thượng Quảng hạ Đức tự- thiêu.

 

Ngày 02-11-2013 tưởng-niệm 50 năm hai vị anh-hùng Ngô-đ́nh-Diệm và Ngô-đ́nh-Nhu tuẫn-quốc.

 

Đây là hai sự kiện có tầm vóc lịch-sử trong năm 2013.

 

Do đó, Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu đă gởi đến chư quư tôn đức thuộc các Giáo Hội Phật Giáo Việt-Nam, Thống Nhất ở trong và ngoài nước bốn bức bồ đề tâm thư. Đó là các ngày 04-04-2013 (bồ đề tâm thứ nhất); 15-04-2013 (bồ đề tâm thứ hai); 30-04-2013 (bồ đề tâm thứ ba); 11-05-2013 (bồ đề tâm thứ tư). Ngoài ra, Hội Sử-Học c̣n làm đúng theo thủ tục hành chánh là gởi văn thư bảo đảm đến chư vị từ thủ đô Bern, Thuỵ-Sĩ vào ngày 29-04-2013.

 

Các bồ đề tâm thư nêu trên được đăng trên các trang web chủ lực của Hội gồm truclamyentu.info, quansuvn.info, vnmilitaryhistory.info và nhiều trang khác đă tạo được sự quan tâm của dư luận. Cho dù đó là dư luận thầm lặng.

 

Tuy nhiên, thiện chí này đă không được chư vị quan tâm đúng mức.

 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu nhận định về sự kiện các Giáo-hội Phật giáo Việt-Nam, Thống nhất, Liên Âu, Úc-đại-Lợi và Tân-tây-Lan đồng tổ chức trọng thể lễ tưởng niệm 50 năm Ḥa thượng thích thượng Quảng hạ Đức tự-thiêu như sau:

 

1/ Việc “đàn áp Phật giáo” dưới thời chính phủ đệ nhất Việt-Nam Cộng-Ḥa hoàn toàn do Hoa-Kỳ, đảng Cộng-sản Việt-Nam (tiền thân là đảng Lao-Động Việt-Nam), v́ nhu cầu tiếm quyền, xâm lược miền Nam Việt-Nam mà dàn dựng nên.

 

2/ Ḥa thượng Thích thượng Quảng hạ Đức, cũng như nhiều Tăng Ni khác “tự-thiêu” v́ đạo pháp, đều là nạn nhân của thời cuộc, chứ không phải tử v́ đạo. Điều chứng minh cụ thể là sau khi Ḥa thượng Quảng-Đức viên tịch, đất nước và dân tộc Việt-Nam đă trải qua các cuộc chiến tranh từ 1963-2013, thiệt hại ước tính khoảng một triệu bảy trăm ngàn sanh linh.

 

3/ Cố Tổng-thống Ngô-đ́nh-Diệm, Cố vấn Ngô-đ́nh-Nhu là những nạn nhân khác của thời cuộc; đồng thời cái chết của hai vị đă nói lên tinh thần vị quốc vong thân của bậc lănh đạo, sĩ phu thời đại. Sự tuẫn-quốc này cần được vinh danh và tưởng niệm trọng thể.

Tuẫn-quốc theo Việt-Nam Tự-Điển định nghĩa như sau: Liều thân v́ nước: Thà tuẫn-quốc hơn chịu nhục (trang 1453 quyển Hạ)

 

4/ Giáo-hội Phật-giáo Việt-Nam thống-nhất tại Úc-đại-Lợi và Tân-tây-Lan chủ trương quyên góp hàng trăm ngàn Úc kim trong thời buổi kinh tế khó khăn để làm lễ tưởng-niệm 50 cho Ḥa thượng Quảng-Đức là một việc làm không phù hợp với chánh pháp của đức Từ Phụ.

5/ Việc tổ chức tưởng-niệm trọng hể cho ḥa thượng Quảng-Đức mà các Giáo-Hội Phật-Giáo đă và đang chủ trương rất phù hợp với đường lối của tổn hữu ác đảng Cộng-Sản Việt-Nam đề ra (2).

 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu kêu gọi:

 

1/ Tưởng-niệm và vinh danh trọng thể sự tuẫn-quốc của anh-hùng Ngô-đ́nh-Diệm và Ngô-đ́nh-Nhu.

 

2/ Giáo-hội Phật-giáo Việt-Nam thống-nhất tại Úc-đại-Lợi và Tân-tây-Lan, Ḥa thượng Thích Như-Huệ, hăy ngưng công việc quyên tiền để làm lễ tưởng-niệm cho HT Quảng-Đức và hoàn trả lại cho các tín chủ đă quyên góp. Việc thu tiền làm lễ chẳng những không phù hợp với chánh tín, chánh pháp, không lợi ich cho tín chủ,  mà  c̣n tạo thêm nghiệp chướng nặng nề cho chính bản thân người chủ trương.

 

3/ Các Giáo-hội Phật-giáo Việt-Nam, Thống-Nhất, Liên Âu, Úc-đại-Lợi và Tân-Tây-Lan hăy trở về với Trung Đạo Đệ Nhất Nghĩa Đế do đức Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật đă để lại từ 2557 năm nay.

 

4/ Sự trở về Trung Đạo một cách thiết thực nhất bằng cách ngưng hoặc hủy bỏ các cuộc tưởng niệm trọng thể cho ḥa thượng Quảng-Đức.

5/ Hăy lấy Tứ Vô Lượng Tâm và Lục Ba-la-Mật để thay thế hận thù giả tạo do các thế lực ngoại nhân (Hoa-Kỳ) và phản dân tộc (đảng Cộng-sản Việt-Nam) tạo ra.

 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu tin tưởng quư chư tôn đức sẽ đủ tâm và tầm để đưa các Giáo Hội Phật Giáo trở thành điểm tựa chơn chánh cho hàng tứ chúng.

 

Âu-châu ngày 20-05-2013, Phật lịch 2557, Việt lịch 4886

Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc, tổng thư kư Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

 

 

Tham khảo:

 

1/ Bồ đề Tâm Thư Thứ Nhất, Thứ Hai, Thứ Ba Thứ Tư

2/ http://thuvienhoasen.org/D_1-2_2-139_5-50_6-1_17-37_14-1_15-1_4-5385/

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính