Hội Việt Nam Tỵ Nạn Úc Đại Lợi Và Nam Thái B́nh Dương

 

 

Trân Trọng Thông Báo:

 

 

Xét rằng:

 

- Tên “Quốc Tặc Hồ chí Minh”:  Là tên tôi đồ cực kỳ độc ác và tàn bạo đối với  “Dân Tộc Việt Nam”.

     

- Tội ác tày trời của đảng cộng sản Việt Nam cực kỳ to lớn từ ngày đảng cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày 3 /2/1030 cho đến nay.

 

- Bọn ngụy quyền công sản Ba Đ́nh - Hà Nội  Việt Nam là: “Tên chánh phạm trọng tội bán nước cầu vinh.

 

Chiếu theo:

         

-  Hiến chương Liên Hiệp Quốc về  “Quyền  Dân Sự và Nhân Quyền: 

     

Tội ác diệt chủng và chống lại: “Con Người” của các tên chính phạm thuộc bộ chính trị và ban chấp hành trung ương đảng cộng sảnViệt Nam:

          “Cần Phải Bị Truy Tố - Xét Xử Và Nghiêm Trị”

       

- Hiện nay : “Bọn Ác Ôn Côn Đồ Việt Nam”: lợi dụng định chế tự do của chánh Phủ Canada: “Để dự định  triển lăm và tuyên truyền về tên: Chánh phạm Hồ chí Minh” nhân kỷ niệm  ngày ô nhục cướp chính quyền 2 /9 /1945: “là việc làm”: Phi Đạo Đức “và xúc phạm đến  Uy  Danh “Tiền Đồ Và Tổ Quốc Việt Nam” Và “TậpThể Người Việt Nam Tỵ Nạn cộng sản”: Trên  toàn cầu. 

               

Vậy:

     

Văn Bản Phản Đối Ṭa Đại Sứ Việt Cộng tại Canada: “triễn lăm về tên: “QuốcTặc Hồ  chí Minh:  “có giá trị của một pháp lịnh về quyền lợi của pháp định của Người Việt Nam  Tỵ Nạn Cộng  Sản.”:

 

Cần được  Chính Phủ Canada: “Chuẩn Y như là: “Một Giác Thư Ngoại Giao” 

 

 

Úc Đại Lợi Ngày 28 Tháng 8 Năm 2020.

Thay Mặt Ban Chấp Hành.

Hội Việt Nam Tỵ Nạn Úc Châu Và Nam Thái B́nh Dương.

Điều Hợp Viên Trung Ương.

Vương Thiên Vũ 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính