Cầu nguyện

(Kính viếng Hương Linh Bác Sĩ Phùng Văn Hạnh. Từ trần ngày 07 tháng 11 năm 2021. Tại Montreal, Quebec, Canada.

Hưởng Thượng Thọ 90 tuổi)

 

PHÙNG VĂN HẠNH, Bác Sĩ hiền tài,

Giũ sạch nghiệp trần, nhẹ gót hài.

Về cơi vĩnh hằng, nương Thánh Chúa,

Đến miền tịnh giới, ngoạn Bồng Lai.

Cháu con, ḍng họ buồn thương tiếc,

Chiến hữu cựu tù xúc cảm hoài.

Một nén hương ḷng cầu nguyện Cụ,

An vui Thiên Quốc, Chúa Ngôi Hai.

 

Virginia Nov 10/2021

Ngô Văn Giai

Kính Bái

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính