Ngày Ngôi Hai xuống thế

 

 

 

Thế giới đang mừng Ngôi Hai xuống thế
Mặc khải làm người để cứu nhân gian
Thân tha hương nơi đất khách lệ tràn
Con cầu Chúa thương ban hồng ân Thánh.

Bốn mươi ba năm lưu vong cô quạnh
Sống với đồng bào tỵ nạn nổi trôi
Đă qua nhiều tiểu bang từng đoạn đời
Vẫn trăn trở lắm đêm thương cố xứ.

Ngôi Hai ơi! Quê hương con giặc ngự
Trong vai “Thái thú” dữ tợn bạo tàn
Chúng cướp nhà, ruộng đất… mặc dân than
Mở biên cương cho Tàu sang Hán hóa!

Nay ba miền tràn ngập thứ “người lạ”
Xí xộ ngôn từ “đá cá lăn dưa”
Lũ Ba Đ́nh tựa như loại ḅ lừa
Cống triều đủ thứ… chưa vừa đại Hán(g)!

Hơn năm nữa thôi (2020) là thời đáo hạn
Việt Nam sẽ thành tỉnh lỵ của Tàu
Tương lai dân tộc thêm họa thương đau
Dân khổ lụy… phải gục đầu tủi nhục!

Tai họa kéo dài đâu chỉ một lúc
Chúa thấy chăng mầm vô phúc ngập tràn
Nơi tha hương khẩn cầu Chúa thương ban
Ơn soi sáng cho dân con vùng dậy!

Mở mắt cho đồng bào con được thấy
Người Tây Tạng, Mông Cổ và Tân Cương
Đang bị Hán hóa khổ ải trăm đường
Phải nhận thức tai ương cần quang phục!

Không ươn hèn là khởi đầu ơn phúc
Quyết đồng tâm quang phục là tiến tŕnh
Tương lai dân tộc ắt thấy b́nh minh
Khi được Chúa thương t́nh đưa tay cứu!

Lời thống thiết trong đêm Đông huyền diệu
Con khẩn cầu Ngôi Hai chỉ vậy thôi
Nhưng là tất cả bất hạnh vận đời
Của một dân tộc đang thời Hán hóa!!!


 

Hoàng Trọng Thanh

 

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính