Khi tôi chết

 

 

Khi tôi chết, đừng chôn trên đất Mỹ
Thân xác này đâu thuộc xứ “cờ hoa”
Tạm dung đây chỉ v́ mất sơn hà
Phải ĺa bỏ quê cha và đất mẹ!

Khi tôi chết, đừng phủ cờ lên nhé
Tôi đâu có phước chết cho quê hương
Số thơ văn viết chống giặc bạo cường
Nào đủ trả khối nợ vương Tổ Quốc!

Khi tôi chết chỉ xin một mong ước
Hăy đốt xác tôi... gom lại tro tàn
Đưa về quê rải trên đất miền Nam
Để ḥa nhập với lệ tràn dân Việt!

Khi tôi chết cần chỗ nằm thân thiết
Nay chết về nguồn là được thủy chung
Hồn khí linh thiêng có đất vẫy vùng
Cùng chiến hữu khi xưa từng dũng cảm.

Khi tôi chết, đừng làm điều quái đản
Nghi lễ rườm rà phung phí xa hoa
Đau khổ thêm hơn trước cảnh quê nhà
Dân lành đói rách, sơn hà bị cướp!...

Khi tôi chết chỉ muốn sao giản lược
Những thứ không cần phải được bỏ đi
Sống chẳng thấy vinh, chết hănh diện ǵ
Bày đặt kiểu cách... ích chi, thêm tội!

Khi tôi chết, xin để lời trăn trối
Nhắc trần gian đừng múa rối khoa trương
Phải biết rằng “hữu xạ tự nhiên hương”
Nếu thực tốt, chẳng cần dương oai vơ.

Khi tôi chết - Hỡi vợ con, ḍng họ
Nhớ nhắc nhau đứng dưới lá Cờ Vàng
Trung dũng v́ Tổ Quốc sống hiên ngang
Thể hiện sắt son bảo toàn chính nghĩa.

Khi tôi chết trở về với thiên địa
Bằng hữu tôi ơi đừng có buồn sầu
Ai cũng phải chết níu giữ được đâu
Hăy kiên cường, chớ gục đầu thối chí.

Đời lưu vong dầu ở Tây hay Mỹ
Sống tỵ nạn phải nuôi hận Nước nhà
Mong một ngày quang phục lại Quốc Gia
Dân tộc Việt mới thoát ra oan nghiệt!!!


Hoàng Trọng Thanh

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính