Hăy Góp Tay làm LỊCH SỬ

(Bài 2)

* Thà đốt lên một ngọn đèn, c̣n hơn ngồi nguyền rủa bóng đêm.

Hoàng Trọng Thanh

 

 

38 năm qua - Thời gian dài thống khổ
Cả ba miền đất nước Việt thân thương
Người dân đă bị bức tử cùng đường
Nghiệm cho thấy hết phương t́m thuốc chữa !

“Độc lập - Tự do” mang thân trâu ngựa
Lao động tháng ngày... tay trắng hoàn không
Xă hội đảng quyền thống trị bất đồng
Tham nhũng bè phái bất công làm chuẩn !

“Hồng hơn Chuyên” tạo biết bao biển lận
Tài sản nước nhà thất thoát tự nhiên
Cán bộ trung kiên chẳng thấy ưu phiền
Bởi có đảng là đỉnh cao” lănh đạo !

38 năm qua - Lũ đảng Hồ chồn cáo
Đă tự tung, tự tác tạo tai ương
Xă hội ngày nay bao nỗi đoạn trường
Là Quốc nhục trước Tổ tiên ṇi giống !

-Không thể được ! Nếu như c̣n Việt Cộng
Dân tộc Việt khó thoát khỏi Hán nô !
Không thể ngồi yên nh́n mất cơ đồ
Cam tâm chịu kiếp “bưng-bô-nô-lệ” !

Ngày nào lũ đảng Hồ - Quan đồ tể
C̣n tại quyền điều động khối công an
(Hơn hai triệu kiến độc áo xanh/vàng)
C̣n tác khổ nghiệt oan trên dân Việt !

Ngày nào “bọn chóp bu” c̣n quan thiết
Chia chác quyền hành “Thái thú” Tàu ban
Quân đội nón cối sẽ chẳng đoái màng
Gánh trách nhiệm giữ giang san xă tắc !

Nợ-Nước-Thù-Nhà ! Xin đừng ngoảnh mặt
Cũng đừng ngồi nguyền rủa trong bóng đêm
Ích lợi ǵ đâu ngoài những tủi phiền
Thêm xấu hổ danh Rồng Tiên Tổ Quốc !

Xin hăy góp tay bằng t́nh đất nước
Quét sạch mấm mồng Hồ đảng Cộng nô
Đuổi hết sâu dân Tàu Chệt điên rồ
Quang phục lại cơ đồ quê hương Việt !

Hoàng Trọng Thanh

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính