QUỐC HẬN năm thứ 39!

Hoàng Trọng Thanh

 

 

Tháng Tư ngày ấy hồ đồ
Để thua mất Nước – Ván cờ tử sinh
Dẫn theo hậu họa điêu linh
Việt Nam Tổ Quốc nhục h́nh đắng cay!

Tha hương, Quốc hận năm nay
Nh́n lại cố xứ trong tay giặc Hồ
C̣n đâu đất nước cơ đồ
Ba miền Tàu đă dựng cờ Hán man!

Nỗi đau Lịch sử – Ai làm?
Ai gây nên cảnh lệ tràn biển Đông?
Trại tù trù dập giống ḍng
Nạn tham quan cướp… lấy không, tội t́nh!

Luân thường – Tôn giáo – Dân sinh
Trên đường xuống dốc bùn śnh hố sâu
Tinh thần dân tộc… gục đầu
Ngu hèn khiếp nhược – C̣n đâu giống ṇi!

Tháng Tư Quốc hận ngẫm soi
Bao gương quang phục đều đ̣i đấu tranh
Nếu không quyết tử không thành
Nếu không anh dũng th́ thanh danh tàn!

Hỡi toàn dân! Hăy đồng tâm vùng dậy
Lật đổ tà quyền – Tận diệt đảng hồ
Quét sạch Tàu Chệt, mầm mống Hán nô
Xây dựng lại cơ đồ Việt dân chủ!

Không thể măi sống cuộc đời ngu lú
Khóc than buồn tủi nhục ngày tiếp ngày
Chẳng thể nào làm thế sự đổi thay
Phải quật khởi bằng đôi tay sắt thép!

Tương lai đất nước chỉ tươi sáng đẹp
Khi nào mà đảng hồ tặc không c̣n
Thế cho nên tất cả phải sắt son
Bằng mọi giá thực hiện tṛn tâm nguyện!

Tổ Quốc, v́ Dân Tộc – Quyết tiến!
Danh dự, Trách nhiệm phải nêu cao
Xin đừng phí đi mỗi giọt máu đào
Hăy thức tỉnh – Biết sống sao đáng sống!!!


Hoàng Trọng Thanh

 

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính