NHẮC LẠI LỜI NGUYỀN

 

 

Buổi ra đi th́ tâm ta đă quyết
Chẳng về khi nước Việt c̣n cộng nô
Lũ hồ đảng khốn nạn bán cơ đồ
Dâng Tổ Quốc, bưng bô cho Tàu tặc!

Ta đă nói : Không lẽ ở với giặc
Sống cúi đầu HAY chịu trói mang xiềng
Nh́n bọn quỉ cầm búa liềm đảo điên
Mồm phét lác về “thiên đường” Karl-Marx!

Đất tha hương, ta thành tâm ghi tạc
Dự dũng trung của những vị Anh hùng
Lúc “Lệnh hàng” đưa xuống dạy “bất trung”
“Phản Tồ Quốc” để sống cùng Việt cộng!

Là chứng nhân, tự nhủ ḿnh phải sống
Dầu thương đau lẫn tủi nhục bốn bề
Sống để nh́n đời… Thức tỉnh người mê
Sống để giữ lời thề quang phục Nước!

Hỡi những ai tâm trung không khiếp nhược
Cảm nỗi đau Quốc nhục, thương đồng bào
Muốn đứng thẳng, đạp đất đội Trời cao
Xin góp sức thêm vào Xoay-Vận-Nước!

Bằng mọi giá quyết làm sao lật được
Lũ tà quyền, Hồ đảng phản quê hương
Để không thẹn với cha ông, tông đường
Non sông, Quốc Tổ Hùng Vương Lạc Việt!

 

Hoàng Trọng Thanh

 

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính