Anh nhớ tháng Tư thuở ấy không?

Vết chém sau lưng đất nhuộm hồng

Những người có cánh bay đi mất

Để người c̣n lại xót non sông

 

Anh nhớ tháng Tư thuở ấy không?

Thành phố đổi tên sử đổi ḍng

Biết bao người trôi trên biển cả

T́m nắng trong đêm giữa biển Đông

 

Anh nhớ tháng Tư thuở ấy không?

Người người lên núi kẻ lên rừng

Hành trang mang theo bia dựng mộ

Chôn sống đời ḿnh dưới bóng trăng

 

Anh nhớ tháng Tư thuở ấy không?

Tháng Tư chồng chất phận lưu vong

Nhiều người cúi mặt quên ngày cũ

Có kẻ đau ḷng vời vợi trông

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính