Thủ đoạn trả th hn hạ đ tiện nhất của lũ Cộng sản Việt Nam

 

 

Nghĩa trang xưa... giờ hoang tn vắng vẻ

Ngi mộ buồn quạnh quẻ trong c liu

Ngy ba mươi trời chưa ngả nắng chiều

Giặc vo ph tiu điều... tang thương qu

 

Giặc trả th xng vo đy đập ph

Đập mộ bia... giặc cy xới mộ ln

Giặc bắn vo di ảnh xo cả tn

Vinh quang thay những người bn thắng cuộc

 

By hn hạ trả th bn thua cuộc

D đ chỉ l một nắm xương kh

Xc v tri dưới huyệt lạnh nấm mồ

Khng yn nghỉ ngy giặc Hồ giải phng

 

By hn hạ trả th người cn sống

Bằng lao t cải tạo nhốt nhiều năm

Bức tượng đồng Thương Tiếc chẳng yn thn

By giựt sập rồi thủ tiu mất xc

 

By hn hạ trả th người đ mất

Lũ giặc Hồ tn c v lương tm

Lũ by khng bao giờ nhận lỗi lầm

D l việc bất nhn tm độc c

 

Lũ chng bay đin cuồng thờ ci xc

Xc tội đồ dn tộc nằm trong lăng

Một thằng gi ton dn gọi bằng thằng

Thằng dm tặc mun đời nằm phơi xc

 

 

4-6-21

Kỵ Binh Hong Nhật Thơ

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh