Thủ đoạn trả th hn hạ đ tiện nhất

của lũ Cộng sản Việt Nam...

 

 

 

Nghĩa trang xưa... giờ hoang tn vắng vẻ
Ngi mộ buồn quạnh quẽ trong c liu
Ngy ba mươi trời chưa ngả nắng chiều
Giặc vo ph tiu điều... tang thương qu

Giặc trả th xng vo đy đập ph
Đập mộ bia... giặc cy xới mộ ln
Giặc bắn vo di ảnh xo cả tn
Vinh quang thay những người bn thắng cuộc


By hn hạ trả th bn thua cuộc
D đ chỉ l một nắm xương kh
Xc v tri dưới huyệt lạnh nấm mồ
Khng yn nghỉ ngy giặc Hồ giải phng


By hn hạ trả th người cn sống
Bằng lao t cải tạo nhốt nhiều năm
Bức tượng đồng Thương Tiếc chẳng yn thn
By giựt sập rồi thủ tiu mất xc


By hn hạ trả th người đ mất
Lũ giặc Hồ tn c v lương tm
Lũ by khng bao giờ nhận lỗi lầm
D l việc bất nhn tm độc c


Lũ chng bay đin cuồng thờ ci xc
Xc tội đồ dn tộc nằm trong lăng
Một thằng gi ton dn gọi bằng THẰNG
Thằng dm tặc mun đời nằm phơi xc06/04/2021
Kỵ Binh Hong Nhật Thơ

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh