Nhật Trường Trần Thiện Thanh:

Người Bạn Trẻ Đă Đi Rồi!

 

 

Ḿnh cứ ngỡ không bao giờ ngăn cách,

Sẽ cùng nhau tham dự hết cuộc chơi

Khi được tin Người Bạn Trẻ Đă Đi Rồi

Ḿnh ngơ ngẩn như một phần ḿnh vừa mất

Đành Cơi Tạm: Ai cũng về với Đất

Có lẽ đâu Bạn đi sớm cho đành?!

Khiến cuộc chơi vắng bóng Trần Thiện Thanh

Người Ở Lại Charlie, xa cách măi.

Tôi c̣n nợ cuộc đời nhiều Oan Trái

Hệ lụy nào qua khỏi Bến Vô Thường

Đă “Lập Thân Tối Hạ Thị Văn Chương”

Th́ tự nhủ "tài t́nh thiên cổ lụy"!

Thanh Đàm, Nhă tập, Minh Văn, Diễm Ư

Bạn thoát rồi hệ lụy khúc Vô Thanh.

Ai sẽ ca : "Anh Không Chết Đâu Anh"

Để tiễn bạn về Bên Kia Bờ Giác?

Xin hẹn Bạn trong một Miền An Lạc

Nơi không c̣n hệ lụy của trần gian.

 

 

Hoàng Ngọc Liên

hoangngoclien@live.com

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo     Links