Lính

 

Mấy năm trời xuôi ngược

Khắp bốn mặt chiến trường

Đời Lính lắm phong sương

Dấu binh lửa đă biết

Gian khổ là lẽ thường.

Những ngày Hè nắng hạn

Chuyển Quân đi về ngang

Cánh đồng cỏ khô cháy

Tản mác trong xóm làng

Người Dân khổ lầm than…!

Trời đă sớm vào Thu

Xuôi Quân chiều biên khu

Hồn tử sĩ âm u…

Lẫn trong màn sương khói

Lời ai oán vi vu…!

Sang Đông hành quân xa…

Xuyên qua cánh rừng già

Áo xanh giờ ngă bạc

Ôi…núi rừng rét mướt !

Trong gió lời Quân ca.

Đầu Xuân vẫn tay súng

Giầy nhà binh bết bùn

Nh́n én lượn không trung

Ngày Xuân ngàn mai nở…

Thôn xóm pháo đ́ đùng

 

Hoàng Minh Uyên

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo     Links