AN LỘC ANH DŨNG

 

 

An Lộc quê hương của loài nai

Xanh xanh rừng cao su chạy dài…

Thấp thoáng trên đường quê đất đỏ

Em nhỏ tung tăng chân bước đến trường làng.

Chị duyên dáng áo vàng khoe nắng sớm

Mẹ hiền từ quẩy gánh buổi chợ đông

Năm Bẩy Hai, mùa Hạ chí trời trong

Bắc Quân đến: Công Trường Năm, Bẩy, Chín…

Điện Biên, Sao Vàng, Tank, Pháo,  B́nh Long…

Hơn năm vạn quân vây kín trùng trùng…

An Lộc thoi thóp dưới măn thiên mưa pháo !

Dân kinh hăi t́m đường lánh nạn !

Bỏ làng vượt lửa ngục trần gian !

Giặc điên cuồng nả pháo bắn tan hoang…

Thị xă thân yêu tan tác thăm sầu…!

Em nhỏ tan xác vỡ học tṛ đẫm máu…!

Cô giáo trẻ với t́nh yêu phấn, bảng…

Xác nơi nào hàng phượng trổ đầy hoa ?

Mầu của hoa hay máu thắm chan hoà ?

Đêm mưa gió nghe oan hồn  i ...tờ…trong lớp học !

Tiểu Đoàn Sáu Dù vỡ, ṿng vây xiết chặt

Đồi Gió tan tành tràn ngập bóng Bắc Quân

Đỉnh Charlie ôm xác người Anh Hào

Nguyễn Đ́nh Bảo hy sinh đền nợ nước !

Liên Đội Hổ Xám lao vào trận địa

Cứu dân lành trước họng súng Bắc Quân

Giặc bạo tàn bắn giết tấn công

Máu các Anh đổ đất B́nh Long thêm đỏ !

Hoàng hôn xuống nắng tà vương mộ chí

Thiếu nữ u buồn nhỏ lê đề Thi

Lời Thơ ḷng cảm kích chân thành

Trong chiến trận t́nh Quân Dân thắm thiết !

“ An Lộc địa sử ghi chiến tích,

Biệt Kích Dù vị quốc vong thân “ !

Giặc pháo hậu xung biển người lớp lớp…

Quyết tràn qua tàn sát Quân Dân Ta…

Đại Tá Vỹ tuyến đầu bắn cháy chiến xa

Tướng Hưng điều quân tử thủ kiên cường

Địch bỏ lại chiến trường xác Tank cháy nám.

Tháng Sáu mưa đầu mùa rơi rớt

Hàng mộ hôm qua đă lợp cỏ non

Xác người nằm, hồn vẫn sắt son

Giữ vững An Lộc địa danh vào Lịch Sử.

Đỉnh, Tiểu Đoàn Sáu Dù lướt qua An Lộc

Biệt Kích Dù chiếm lại Đồng Long

Tiều Đoàn Tám Dù, Biệt Động Quân phản công

Chiến Đoàn càn quét giải vây An Lộc

Tháng bẩy rừng cao su chớm thay lá

Đất đỏ, mưa phùn thị xă vẫn c̣n đây

Lời thơ ngây em bé nói :” Mai nầy…

Khôn lớn con sẽ oai hùng như An Lộc …”.

 

Hoàng Minh Uyên

(Ngày 23-08-1972. Kỷ Niệm với An Lộc)

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo     Links