"... Dân Việt ta ơi! Giờ G đă điểm!

Hào kiệt anh hùng: đến lúc dấn thân!

Tiêu diệt Cộng Nô: tội đồ dân tộc!

Con cháu Lạc Hồng nối chí tiền nhân"

 

 

Nỗi ḷng Chiến Sĩ

 

Ba mươi tháng Tư nghe lệnh hàng buông súng

Chiến hữu lặng câm! Nuốt lệ sơn hà!

Ḷng tự hỏi làm ǵ khi nước mất

Tự sát! Qui Hàng! Lánh nạn phương xa!

 

Người chiến sĩ ôm nỗi sầu mất nước

Cùng anh em đơn vị vượt đường xa

Dân chúng chạy theo! Quốc Gia hấp hối!

Đón chận* “con tàu đang rời bỏ quê cha”

 

Tàu lướt sóng! Quê hương dần khuất bóng

Mẹ Việt Nam ơi! Xin tạm biệt người

Đại dương bao la! Con tàu bé nhỏ!

Mệt mỏi âu lo cay đắng cuộc đời

 

Hơn bốn thập niên Cộng Nô làm chủ

Đất biển núi sông ngày một cơ hàn

Cán bộ tham tàn! Việt Gian bán nước!

Dân trí thấp hèn! Hán cẩu tràn lan!

 

Dân Việt ta ơi! Giờ G đă điểm!

Hào kiệt anh hùng: đến lúc dấn thân!

Tiêu diệt Cộng Nô: tội đồ dân tộc!

Con cháu Lạc Hồng nối chí tiền nhân

 

*Thuê tàu ra giữa ḍng sông đón chận và lên tàu ra biển.

 

Hoàng Công Thiếc

Washington, June 30, 2017

 

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính