Không Ḥa Giải


Rượu ḥa giải chẳng uống đâu
Rượu không nhân tính uống đau ḷng này
Tháng Tư trăm đắng ngàn cay
Tháng Tư mất nước tù đày khắp nơi

Tháng Tư nhức nhối đổi đời
Tháng Tư nước mắt ngậm ngùi hoang mang
Tháng Tư bao nỗi kinh hoàng
Tháng Tư thù hận ngút ngàn quê xưa

Với người tạm thắng ta thua
Thắng, thua, thắng đâu phải là muôn năm
Mất nhà mất nước lầm than
Làm sao tính chuyện hoang đường ngồi chung

Người cần ḥa giải - ta không
Đường ta sau trước một ḷng trước sau
Cuộc đời cho dẫu bể dâu
Với ta ta vẫn mai sau một đường

Vẫn Yêu Tổ Quốc Cờ Vàng
Vẫn thương quư với muôn vàn niềm tin
Người mời gọi, ta lặng yên
Trong ta c̣n đậm nỗi niềm đau thương

Đau thương của tháng tư buồn
Ta không quên được và luôn nhớ thầm
Ta không hoà giải - chẳng cần
Không chơi với kẻ vô thần bất nhân

Rượu ta t́nh nghiă vô ngần
Rượu trung kiên, rượu thương dân Việt ḿnh
Ta thờ lư tưởng chính danh
Người theo tà thuyết vô thần dă man

Rồi đây tà thuyết cũng tàn
Quê hương trở lại mùa Xuân hoa Vàng
Rượu ḥa giải - ta chẳng màng
Không cùng giống, dẫu chung giàn cũng không.


Hoa Văn

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính